S:1

Köyümüz iki mahalleden oluşan büyükçe bir köydü. Ancak tarım topraklarımızı miras yoluyla paylaşınca bize düşen araziyle geçinemedik. Bu sebeple şehre göç etmek zorunda kaldık.
Metinde bahsedilen göçün öncelikli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Köyümüz iki mahalleden oluşan büyükçe bir köydü. Ancak tarım topraklarımızı miras yoluyla paylaşınca bize düşen araziyle geçinemedik. Bu sebeple şehre göç etmek zorunda kaldık. Metinde bahsedilen göçün öncelikli nedeni aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Ekonomik" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün kısaltması aşağıdakilerden hangisidir? Bu olay onun öğretim hayatını bitirmişti. cümle- sindeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağı- dakilerden hangisidir? ‘... Mustafa Kemal Atatürk, ülkesini hürriyet ve de- mokrasiye kavuşturmak uğrunda savaşarak başarı kazanan büyük Türk önderi yalnız Türkiye için değil dünyanın bütün hür milletleri için ilham kaynağı olmaya devam edecektir.Verilen metne göre Mustafa Kemal ile ilgili aşağıda- kilerden hangisi söylenebilir? Aşağıdaki dizelerin hangisinde daha az ünsüz vardır ? Vatan kavramıyla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 8 ve 5 rakamları ile yazılabilecek çift sayı hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir anlatım söz konusudur? 41...19 boş bırakılan yere < ,> veya = işaretlerinden hangisi getirilmelidir? Aşağıdakilerin hangisi tanım cümlesidir? Dengeleyici kuvvet ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Kapı açılır açılmaz gözlerinin önünde uzanan bu geniş mermer avlu, çevreyi yer yer tutan sütunlar üzerine konulmuş büyük teflon saksıları; iki dikey mermer üzerine kıvrılarak, dönerek çıkan bu hoş mahun merdiven, avlunun karşısını sınırlayan cam kapıların yeşil bir tablo gibi gösterdiği bahçe, bütün bu şanlı görünüş ve zenginlik görünümü Sanihaya şimdiye dek tasarlayamadığı bir şey göreceğini anlatıyordu.Bu parçada aşağıdaki sanat akımlarından hangisinin etkileri görülmektedir? 5. Sınıf öğrencisi Ayşenin aşağıdaki gruplardan hangisinde yer alması beklenmez? "Bana göre bu resim daha güzeldir." Bu cümlede varlığı niteleyen kelime hangisidir? 1m 25 cm kaç cm dir? Bir basamaklı en küçük çift sayı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki isimlerden hangisi tek hecelidir? Lale Devrinde (1718-1730), yapılan aşağıdaki yeniliklerden hangisi sağlık alanındadır? Otomobilde kullanılan far, klima ve akü gibi araçlar fiziğin hangi alt alanı ile ilgilidir? Hayatın değeri uzun yaşanmasında değil, iyi yaşanmasındadır.Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamca bu cümleye en yakındır? Hava sıcaklığı bugün 4°C dir. Hava tahminlerine göre sıcaklık her gün 2°C düşecektir. Buna göre 5 gün sonra sıcaklık ne olur? Uşakta özel sektörün bir şeker fabrikası kurması, İzmir İktisat Kongresinde alınan aşağıdaki kararlardan hangisine uygun düşmektedir? Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur? Toplumda her insanın kendine özgü bir davranışı olayları yorumlaması, iş yapma biçimi vardır. Hiç kimseninki birbirine benzemez. anlamındaki atasözü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi 32 sayısının bir çarpanı (böleni) değildir? Aşağıdakilerden hangisinin devlet yapısınınlaikleşmesi amacıyla yapıldığı söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi elektrik çarpmasına karşı alınması gereken önlemlerdendir? Kullanmış olduğumuz kağıtları, kitapları hangi şekilde kullanmamız hatalıdır? Peygamberimiz açıktan ilk tebliği nereden yapmıştır? Aşağıdaki davranışlardan hangisi doğru değildir? Aleyna :I have an English exam next Monday. I feel anxious. Because I didnt study.Pete : - - - -Aleyna :Really? Yes,certainly. 21 – 3 x 10 : 6 + 32 = ? işleminin sonucu aşağıdakileden hangisidir? Taşıtlara elektrik sağlamak amacıyla kullanılan ve elektriği depolayan araç hangisidir? '' Güzel '' kelimesinin İngilizce karşılığı hangisidir? Hangisi bir cümledir? Doktorun belirlediği tedaviyi uygulamak, hastanın bakımını yapmakla görevli sağlık çalışanı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Reformist Yahudilike ait görüşlerden biridir? 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanuna göre mahallî idarelerin raporları hariç idare faaliyet raporlarını, mahallî idareler genel faaliyet raporunu ve genel faaliyet raporunu, dış denetim sonuçlarını dikkate alarak görüşlerini de belirtmek suretiyle Türkiye Büyük Millet Meclisine aşağıdaki kurumlar hangisi sunar? 2ha+3daaİşleminin sonucu kaç ar dir? Felsefede gerçek ve düşünsel varlık ayrımı yapılmaktadır. Ağrı Dağı, çam ağacı ve Ege Denizi gerçek varlıklardır. Kaf Dağı, peri, deniz kızı sadece düşünülen varlıklardır.Bu ayrımı yapan ve bu kavamlar üzerinde düşünce üreten felsefe alanı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi birlikte uyum içinde yaşamamızı engeller? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir