S:1

Aydınlatma teknolojileri ile ilgili olarak;
I. Madencilerin yer altında çalışmaları sağlanır.
II. Okyanus ve denizlerin derinlikleri araştırılabilir.
III. Fabrikaların geceleri de üretime ara vermeden çalışmaları sağlanır.

Yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?

Aydınlatma teknolojileri ile ilgili olarak;I. Madencilerin yer altında çalışmaları sağlanır.II. Okyanus ve denizlerin derinlikleri araştırılabilir.III. Fabrikaların geceleri de üretime ara vermeden çalışmaları sağlanır. Yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur? sorunun cevabı "I – II ve III   " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Tavşanlar, otobur oldukları için bitkilerle beslenirler. Güçlü arka bacakları tavşanları hızlı hareket eden hayvanlar yapar. Güneş doğarken ve batarken çok hareketli olurlar. Gözleri, başlarının iki kenarındadır. Böylece neredeyse 360 derecelik bir görme açıları vardır.Bu parçada tavşanlarla ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? 26 kişilik sınıfta öğrencilere 2 düzine kalem dağıtıldı . Kaç öğrenciye kalem yetişmemiştir.? Mustafa Kemal Paşaya Mareşallik ve Gazilik unvanları ne zaman verilmiştir? Steve Jobs - - - - from cancer and had to leave his job for his health. Milletvekili seçiminin 5 yıl cumhurbaşkanı seçiminin 7 yılda bir yapılması ilkesi ilk kez hangi anayasada yer almıştır? Aşağıdakilerden hangisi güvensiz şifre örneklerinden biridir? (I) İnsan, yaşamı boyunca eğitime muhtaçtır. (II) Genç- lerin mesleki yeterlik kazanmaları, üretim hayatına hazırlanmaları için eğitim gerekiyor. (III) Bu eğitim, onları kendileri ve toplumları için yararlı hâle getirecektir. (IV) Yaşlıların eğitimi ise sosyal dışlanmayı, kendini değersiz görmeyi önlemek için gereklidir. (V) Bu eğitimle yaşlılar, hayata tutunur ve daha huzurlu yaşarlar.Bu parçadaki numaralı cümlelerin hangisinden sonra, Yaşamın bütün dönemleri için uygun bir eğitim olması, eğitim programlarının devamlılığı sağlanmalıdır. cümlesi getirilebilir? Aşağıdakilerden hangisi bir ihtiyaçtır? Aşağıdakilerin hangisinde birden fazla niteleme sıfatı kulanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi hem ısınma hem de soğuma amaçlı kullanılır? Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınma ile meydana gelebilecek olaylardan biri değildir? Hiçbir şeyden çekmedi dünyada Nasırdan çektiği kadar;Hatta çirkin yaratıldığından bile O kadar müteessir değildiKundurası vurmadığı zamanlarda Anmazdı ama Allahın adını, Günahkâr da sayılmazdı.Yazık oldu Süleyman Efendiye.Orhan Veli KanıkYukarıda bir bölümü verilen Kitabe-i Seng-i Mezar adlı şiirin yayınlandığında büyük bir yankı uyandırmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden Hangisi Milli Eğitim Bakanlığı Hizmet Birimlerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi fiziksel özelliklerimizden değildir? Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin temel inanç esaslarından biri değildir? Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA), baş- ta Türk dilinin konuşulduğu ülkeler ve ülkemize komşu ülkeler olmak üzere ekonomik, ticari, sosyal ve kültürel alanlarda faaliyetler göstermektedir.Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisi TİKAnın öncelikle faaliyet göstereceği ülkelerden biri değildir? Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi cennetin isimlerinden biri değildir? XVII. yüzyıl ıslahatlarını zorunlu kılan nedenler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? I was walking in the park - - - -I saw a very big dog. Bir bölme işleminde bölünenle en büyük kalanın toplamı 62, bölen 4 olduğuna göre bölünen kaçtır? kardeşlerimizin sözcüğünün tekili aşağıdakilerden hangisidir? Yeteri ve uygun besinler almamıza ne denir? Aşağıda verilen bayramlardan hangisi dini bir bayramdır? Aşağıdakilerden hangisi teknolojik ürünlerin olumsuz yönlerinden biridir? Hangi araç temizlik için kullanılmaz? Hangisi kloroplastın yapısında bulunmaz? Yaylasına, ırmağına, Yedi bölge toprağına Ay yıldızlı bayrağına Aşığım ben Türkiyemin.Bu şiirin ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir? 19, 5, – 7, 0, – 1, 9, – 28 tam sayılarından kaç tanesi pozitiftir? İnce kelimesinin zıt - karşıt anlamlısı nedir? Aşağıdaki cümlelerden hangisine Neden? sorusunu sorarsak cevap alamayız? Aşağıdakilerden hangisi temizliğin yararlarındandır? Aşağıdakilerden hangisinde eş sesli bir sözcük kullanılmamıştır? Ermeni Hükümetinin Sevr Anlaşmasının geçersiz olduğunu kabul ederek Doğu Anadolu üzerindeki bütün isteklerinden vazgeçtiğini belirten antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Abbasi ve Emevi Devletlerinin uygulamalarında benzer özelliklerinin yanı sıra bazı farklılıklar da görülmektedir.Aşağıdakilerden hangisi Abbasi Devletinin farklılıklarından biridir? Şairin dergilerdeki şiirlerinin çoğu özensiz hazırlanmış. Şiirlerinde süslü, gösterişli bir dili tercih etmiş. Kimi şiirlerinde ise gereksiz sözcüklere fazlasıyla yer vermiş.Bu parçada sözü edilen şiirlerde bulunmayanözellikler aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlı Devletinde maaş karşılığı olarak ordu mensuplarına dağıtılan topraklara ne ad verilirdi? Aşağıdakilerden hangisi çembere örnek değildir? Aşağıdakilerden hangisi cümledir? Atatürk, Kurtuluş Savaşında milletin önünde yer almış ve yol gösterici olmuştur.Yukarıdaki bilgide Atatürkün hangi özelliğine vurgu yapılmıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir