S:1

XV. ve XVI. yüzyıllarda İpek ve Baharat yollarını denetim altına alan Osmanlı Devleti, beklediği ekonomik kazancı elde edememiştir.
Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

XV. ve XVI. yüzyıllarda İpek ve Baharat yollarını denetim altına alan Osmanlı Devleti, beklediği ekonomik kazancı elde edememiştir.Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Coğrafi keşiflerle yeni ticaret yollarının bulunması" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi birlik ve beraberliğimizi güçlendiren kültürel öğelerimizden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi ülkemizle ilgili yanlış bir bilgidir? Kilogramı 12 lira olan zeytinlerden 4 kg aldım. Satıcıya kaç lira vermeliyim? Aşağıdakilerden hangisi kıssaların özelliklerinden değildir? Aşağıdakilerden hangisi Mezopotamyada kurulan devletlerden biri değildir? Kurtuluş Savaşından sonra dünya devletlerinin Yeni Türk Devletini resmen tanıdıkları antlaşma hangisidir? Aşağıda verilen metabolik olaylardan hangisi bazı canlılar tarafından gerçekleştirilir? 985 sayısının en yakın yüzlüğe yuvarlanmış hali nedir? Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin abasının altına aldığı ve ehl-i beytim dediği beş kişi içinde yer almaz? Bir yerde demokrasi ve insan haklarından bahsediliyorsa orada neyin olması gerekir? Vahye dayalı dinlerin en temelözelliği aşağıdakilerden hangisidir? Termostatlar sıcaklığı kontrol eden mekanizmalardır. Buna göre;I. Elektrikli ısıtıcıII. BuzdolabıIII. Kalorifer vanalarıaraçlarının hangilerinde termostat kullanılabilir? Aşağıdakilerden hangisi müçtehitte bulunması gereken şartlardan biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi Türk halkının milli birlik ve beraberlik içinde yenemeyeceği hiçbir gücün olamayacağını tüm dünyaya duyurduğu savaştır? 50 ÷ B = 5 x 2 eşitliğinde B yerine aşağıdaki rakamlardan hangisi gelmelidir? Hangisi burnumuzun görevlerindendir? Aşağıdaki maddelerden hangisinde kuvvetin etkisi ortadan kalktığında eski durumuna gelmez? I. HClII. NH3III. C vitaminiIV. MgPO4V. KalsiyumYukarıda verilen bileşiklerden hangisi diğerlerinden farklıdır? I. Basın özgürlüğü II. Bilim ve sanat özgürlüğü III. Konut edinme özgürlüğü IV. Seyahat etme özgürlüğüYukarıdakilerden hangileri düşünceyi açıklama özgürlüğü ile ilgilidir? Şehirler arası yolda otomobiliyle giden Fatih Bey ileride yolun ortasında duran bircismi fark edince frene basarak otomobilin hızını düşürmüştür.Fatih Bey hangi duyu organı sayesinde yolun ortasındaki cismin farkına varmıştır? Aşağıda verilen iletişim ögelerinden hangisi "gönderici"yi ifade eder? 20 ve 32 nin ortak bölenleri toplamı kaçtır? Dil içinde tek başına anlam taşıyan en küçük birime terim denir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi terimdir? 5 onluk 4 birlikten oluşan sayının birler basamağındaki sayının basamak değeri kaçtır? Aşağıdaki isimlerden hangisi özel isimdir? Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimize karşı sorumluluklarımızdan değildir? 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanuna göre aşağıdaki hangi duruma para cezası verilmez? Hava durumu haberlerinde, bulunduğu bölgede don olayı ve soğuk olacağını öğrenen bir domates üreticisi ne yapar? Akdeniz Bölgesi'nin hangi özelliği seracılık yapılmasına imkan sağlar? İyi bir ressam olmanın yolu çok çalışmaktan geçer.Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ressamın sözleriyle çelişmektedir (ters düşmektedir)? Kriko ile aracı kaldırırken tekerleklere takoz konulmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A-?-C-Ç-D-E-? Yukarıdaki sıraya göre Eden sonra gelecek olan iki harf hangileridir? Aşağıdaki kelimelerden hangisinde büyük ünlü uyumu yoktur? İlk Türkler, hükümdarlarına tanrı tarafından verildiğine inanılan devlet yönetme yetkisine ne ad vermişlerdir? Aşağıdaki Millî Mücadele ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi 4.sınıfa giden bir çocuğa verilebilecek bir sorumluluktur? Aşağıdakilerden hangisi fıkıh usûlü tabirinin karşılığı olarak kullanılır? İslamda ilk hicret nereye ve ne zaman yapılmıştır? Karahanlılar döneminde yetişen en önemli bilim insanlarındandır. Divan-ı Lügat-it Türk adlı ilk Türkçe sözlüğü yazmıştır.Bu özellikler aşağıdaki Türk İslam bilginlerinden hangisine aittir? İnsan, özgür iradesiyle seçim yapabildiği için eylemle- rinden sorumludur.Buna göre, insanın sorumlu bir varlık olması aşağı- dakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir