Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
I. Teizm
II. Panteizm
III. Ateizm
Yukarıdakilerden hangileri Tanrının varlığıyla ilgili farklı bir görüştür?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
I. TeizmII. PanteizmIII. AteizmYukarıdakilerden hangileri Tanrının varlığıyla ilgili farklı bir görüştür? sorunun cevabı "Yalnız III" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Evrende hiçbir şey başıboş, anlamsız ve amaçsız değildir. Her varlık birbiriyle uyum içerisinde, büyük bir bütünün parçası olarak hareket etmektedir. Hiçbirvarlık kendisi için belirlenmiş olan tabiat kanunlarının dışına çıkmamaktadır.Bu metinden aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? “... Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır...”(Bakara suresi, 286. ayet) “Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. İster şükredici olsun ister nankör.”(İnsan suresi, 3. ayet)Bu ayetlerden insan hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Sosyal Bilgiler dersinde Cumhuriyetimiz ve İnkılâplarımız konusunu işledik. Cümlesinde hangi söz tırnak içine alınmalıdır? Mustafa Kemal, Havza Genelge’sinde yurt genelinde mitingler düzenleyip, İstanbul’daki etkili çevrelere telgraflar çekilerek işgallerin protesto edilmesini istemiştir.Mustafa Kemal’in bu yolla ulaşmak istediği temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?   Aşağıdakilerden hangisi Türk Kültürü’nün genel özellikleri arasında gösterilemez? “İçinde az miktarda çözünen madde bulunduran çözeltilere - - - - çözelti denir.”Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A: Can I work at the animal shelter at weekends?B: - - - - . You are too young. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir bilim insanında olması gereken özelliklerden değildir? Temel ihtiyaçları karşılanmayıp ihmal edilen, okula kirli elbiselerle gelen bir çocuk için hangisi söylenebilir?  Aşağıdakilerden hangisi kuvvet birimidir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aynı kurumun başka başka yerlerde bulunan aynı sınıftaki memurları, karşılıklı olarak yer değiştirme suretiyle atanmalarını isteyebilirler.Bu isteğin yerine getirilmesi aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? İnsan vücudunda yaklaşık kaç kemik vardır?