Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Peygamberimizin her ayın 13-14-15. Günlerinde tuttuğu nafile oruçun adı nedir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Peygamberimizin her ayın 13-14-15. Günlerinde tuttuğu nafile oruçun adı nedir? sorunun cevabı "Eyyamı Biyd" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

“Ulus” sözcüğünün eş anlamlısının kullanıldığı cümle hangisidir? Son peygamber kimdir? Osman Bey, oğlu Orhan Gazi’ye; “İlim ehli insanlara rağbet et, askerine ve malına güvenip âlimlerden uzaklaşma!” diye vasiyet etmiştir. Osman Bey’in bu sözleriyle önemini vurguladığı erdem, aşağıdakilerden hangisidir? 7896 sayısına kaç eklenirse rakamları farklı 5 basamaklı en küçük tek sayı elde edilir? Türkiye fiziki haritasına baktığımızda doğuya doğru gidildikçe dağların renginin koyulaştığı görülür.  Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?  Aşağıdakilerden hangisi atasözlerinin özelliklerinden değildir?   Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (sav.)’in Kur’an-ı Kerim ayetlerini sözleri ve davranışlarıyla açıklamasına örnek olarak gösterilemez? Hz.Muhammed’in anne ve babasının adı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi bir Orta Çağ sanat akımı değildir? Aşağıda verilen maddelerden hangisi mıknatıs tarafından çekilir? Öğrencilerin bir konu hakkında farklı bakış açıları geliştirmelerini, konunun olumlu, olumsuz yönlerini fark edebilmelerini ve yeni fikirler ortaya koymalarını hedefleyen bir öğretmenin aşağıdaki tekniklerden hangisini kullanması daha uygundur? Birden çok kişinin, her birinin mülkiyet payı belirlenmiş olmadan, bir mal üzerinde mülkiyet sahibi olmaları, hangi mülkiyeti oluşturur?