S:1

Aşağıdakilerden hangisi ailenin amaçları arasında yer almaz?

Aşağıdakilerden hangisi ailenin amaçları arasında yer almaz? sorunun cevabı "Halkın düzen ve güvenliğini sağlamak" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Çalışanların veya işverenlerin çalışma ilişkilerinde, ortak ekonomik ve sosyal menfaatlerini korumak ve geliştirmek için meydana getirdikleri tüzel kişiliğe sahip kuruluşa ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisinin kullanım alanı diğerlerinden farklıdır? Simya ve simyacılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Üretilen malların kalite standartlarına uygun olarak üretildiğini belirtmek için ürünler üzerine Türk Standartları Enstitüsü’nün kısaltması olan  TSE damgası vurulur.Aşağıdaki ürünlerin hangisinde TSE damgası bulunur? Aşağıdakilerden hangisi dinî değerlerden biri değildir? Uzun kenarı 18 m, kısa kenarı 8 m olan dikdörtgenin uzun kenarı 4 m kısaltılıp, kısa kenarı 4 m arttırılırsa çevre uzunluğu ne olur?  "Didem dün akşam uğrayacaktı ama gelmedi." cümlesindeki altı çizili fiilin kipi aşağıdakilerden hangisidir?  Dünyanın güneş etrafındaki dönüşü ile ne oluşur? 2 litrelik şişedeki kolonya 100 mL ‘lik şişelere doldurulacaktır. Bu iş için kaç şişe gerekir? Aşağıdaki gezegenleden hangisinin halkası vardır? Yazmak - DinlemekYukarıdaki kelimelerin İngilizce karşılığı hangi seçenekte doğru verilmiştir? Noktalama işaretlerini ilk kez kullanan, ilk Türk gazeteci kimdir? Müslümanların Arap olmayanlara yaptığı ilk savaş hangisidir? İstanbul Hükümeti, Temsil Heyeti’nin hukuki varlığını ilk kez aşağıdakilerden hangisiyle tanımıştır? Ateşe atıldığında Allah’ın izniyle ateşin yakmadığı peygamber aşağıdakilerden hangisidir? "İnsanların duygu, düşünce ve davranışlarını kontrol etmesine .................. denir." Cümlesini hangi sözcük anlamlı tamamlar? I Dünya savaşı sonrasında yayınlanan Wilson ilkeleri’nde Osmanlı Devleti’nde Türk olmayan bölgelere kendi kendini yönetme hakkı tanınacaktır; maddesi yer almıştır.         Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi doğal çevreye örnektir?  Aşağıdakilerden hangisi dolaşım sistemi organı değildir? Toplu taşıma araçlarında yaşlılara veya engellilere yardımcı olmak trafikte neyin göstergesidir?   Aşağıdakilerden hangisi yassı kemiklere örnektir? Öğrenciler, kutupta yaşamaya uyum sağlamış kutup ayısı ve kutup tilkisinin özelliklerini;• Kürkleri beyazdır.• Yağ dokuları, sıcak bölgelerde yaşayan akrabalarına göre daha kalındır.• Sıcak bölgelerde yaşayan akrabalarına göre küçük burunlu ve kısa kulaklıdır. şeklinde kaydetmişlerdir.Öğrenciler bu bilgilerden aşağıdakilerin hangisine ulaşabilir? İhtiyaçlarımızı karşılarken nelere dikkat etmeliyiz? Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Hangi atasözü bütçe ile ilgilidir?     Reaksiyon denklemi en küçük tam sayılı kat sayılarla denkleşince O2‘nin kat sayısı kaç olur?             C3H7OH + O2 → CO2 +H2O      I.Dünya Savaşı’nın ilk yıllarında Almanya’nın başını çektiği İttifak Devletleri üstün durumda olmalarına rağmen 1917 yılından itibaren üstünlüklerini yitirmişlerdir.            Buna, aşağıdakilerden hangisinin etkisi en fazla olmuştur?  Aşağıdaki anlatımlardan hangisi nesnel bir yargı taşımaktadır? Aşağıdakilerden hangisi emniyet kemeri kullanma nedenlerinden değildir? 45 den başlayıp, beşer beşer sayarken, baştan 5. sayı hangi onluğa yuvarlanır? 300 - 198 < A  eşitsizliğinde A yerine yazılabilecek en küçük doğal sayı kaçtır? 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre köy adlarının değiştirilmesi aşağıdakilerden hangisi ile yapılır? Aşağıdakilerden hangisi haccın farz olmasının şartlarından değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? (I) Döneminde yeterince tanınamamış sanatçılardan olan yazarın sanatçı kimliğinin, henüz edebî anlamda eser vermeden değişik sanat dallarına olan ilgisinden dolayı zaten mevcut olduğu söylenebilir. (II) Bu sebepten yazarın sanatla tam olarak ne zaman uğraşmaya başladığını kesin olarak belirlemek zor. (III) Sanattaki becerisi her ne kadar doğuştan gelen özelliklerle geliştiriliyor gibi gözükse de çocukluktan itibaren bulunan çevre ve ailesinden taşıdığı malzemelerin eserlerini şekillendirmede ona yön verdiği söylenebilir. (IV) Yazar, küçük yaştan itibaren yaşadıklarını, gördüklerini belleğinde bir yerlere kaydetmeye başlar. (V) Daha çok manevi değerlerle yoğrulu bu notlar yazarın yaşının ve sanatçı kimliğinin olgunlaşmasıyla zamanla edebî anlamda değişik renklerle ortaya çıkar.Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi 1961 Anayasasındaki 1971 değişikliklerinden değildir?  Camilerde, bayram ve cuma namazlarında imamın hutbe okuduğu merdivenli yüksekçe yere ne ad verilir? Karbondioksit + Su →  Organik besin + ?Yukarıda verilen fotosentez tepkimesinde “? “ ile gösterilen bölüme hangisi gelmelidir? Berkay: Saf sıvı bir madde ısı alırken sıcaklık belli bir değere ulaştığında sıvının her tarafında kabarcıklar oluşur. Bu olaya - - - - denir.Berkay’ın cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir?  Emily: May I  use your dictionary?Emily asked me if she - - - - use my dictionary. Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir