S:1

Atatürke göre İslam dini aşağıdakilerden hangisine önem vermemiştir?

Atatürke göre İslam dini aşağıdakilerden hangisine önem vermemiştir? sorunun cevabı "Bağnazlığa" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
I. Yıllık yağış miktarı 1000 mmden azdır.II. Yıllık ve günlük sıcaklık farkları fazladır.III. Bitki örtüsü cılızdır.Rüzgarların aşındırma ve biriktirme faaliyetlerinin yoğun olduğu yerlerin ortak özelliği olarak yukarıda verilenlerden hangileri gösterilebilir? Kutadgu Bilig adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir? Normatif: Bir kural değeri taşıyan, normlarla ilgili değer hükümleri koyan yöntem ya da disiplindir.Buna göre kelam ilminin normatif oluşuna aşağıdakilerden hangisi örnek teşkil etmez? Aşağıdakilerden hangisi Yahudilikte tövbe ve bağışlanma günü olarak kabul edilmektedir? Periyodik tabloda F elementi VIIA grubunda, Al elementi ise IIIA grubunda bulunmaktadır.Buna göre,I. Al elementi elektron alma eğilimindedir.II. F ametalik özellik gösterir.III. Birbirleriyle iyonik bağlı AlF3bileşiğini oluştururlar.yargılarından hangileri doğrudur? Mekkeli Müslümanların 622 yılında Mekkeden Medine ye göç etmesine ne denir? Dokunduğu herşeyi altına çevirdiği anlatılan kral aşağıdakilerden hangisidir? Nazar değmek deyiminin eş anlamlısı hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime zamir görevinde değildir? Hediye sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? "do-per-lap-de" hecelerinden aşağıdakilerden hangi kelime oluşmaz? I. Mahkemeler ve askerî birliklerin denetlenmesiII. Ülkedeki yabancıların hukuki durumları ile ilgilenilmesiIII. İl idare kurulu çalışmalarına başkanlık edilmesiIV. İlde devletin ve hükûmetin temsilcisi olmasıYukarıda numaralanmış özelliklerden hangileri valinin görevleri arasındadır? Dün gece erken .................... . Cümlesinde boş bırakılan yere hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi karşılıklı yarar ilişkisine dayanan bir birliktelik örneği değildir? Kıyamet günü, kulun ilk hesaba çekileceği şey, farz namazlardır. Namaz dinin direğidirAşağıdakilerden hangisi bu Hadislerden çıkarılamaz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim yoktur? Erdem oyuncağına yeni aldığı pilleri rastgele takmasına rağmen oyuncak çalışmamaktadır.Sizce Erdemin yaptığı en büyük hata ne olabilir? Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır? The Trablusgarp Battle has a special place in his life because ............................... Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanlara D; yanlış olanlara Y yazınız. ( ) İsteklerimiz, temel ihtiyaçlarımızdan önce gelir.( ) Samuel Morse ampulü bulan kişidir.( ) Doğal afetler can ve mal kaybına neden olmaz.( ) İnsanlar, beşeri unsurlar oluştururken doğal dengeyi bozabilir.( ) Sel, heyelan, çığ gibi afetlerin oluşmasında insanların da etkisi vardır. İHTİYAR BALIKÇIİhtiyar balıkçı, o sabah balık avlamak için erkenden denize açılmıştı.Ağını denize attı.Bir süre bekledi.Sonra, yavaş yavaş ağı çekti. Ama hiç balık yakalayamamıştı. Bir kez daha attı. Yine bir şey yakalayamadı. Üçüncü defa atıp çektiğinde ise ağın içinde kırmızı bir balık olduğunu gördü.İhtiyar balıkçı, ağını kaçıncı atışta balık yakalıyor? En büyüğü 12 olan ardışık üç sayının toplamı kaç eder? Yayalara yanan kırmızı ışık ne anlama gelir? Suyun doğada sıvı halde bulunma durumuna örnek aşağıdakilerden hangisidir? Kara yolu üzerinde hareket hâlinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma veya zararla sonuçlanan olaylara ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Döneminin ilk yıllarındaki en başarılı oyun yazarıdır? Aşağıdakilerden hangisinde eş sesli bir sözcük kullanılmamıştır? 0,0000000015 sayısının 10 kuvveti olarak gösterimlerinden hangisi yanlıştır? Some people believe that young children should listen to classical music. They think it can change a childs brain and make the child clever. They call this ‘the Mozart effect.This idea became very popular in the 1990s. Governments and universities spent a lot of money over the next twenty years to test if it is true. The research shows that it is not. Listening to Mozart does not have a permanent effect on your brain.However, research shows that listening to music can help children learn. Mike Edwards teaches eight-year-olds. He works in a special school for children with behaviour problems. He is not a music teacher, but in his classroom there is always music.‘I play the music at the beginning of the lesson, Mike says, ‘and it really works!Mikes students are sometimes difficult to control. ‘Theyre not stupid or lazy, he says, ‘but theyre sometimes noisy and rude and you have to be very patient. The music is calm and quiet. It helps the children to feel calm and quiet too. Then they can learn better.‘I dont think music changes a childs brain or personality, but it helps them to concentrate so they can be more creative. They enjoy coming to class and it makes my job easier because theyre more polite and hard-working.So does Mozart make you a better student? Maybe. But Mikes students are listening to the blues! Which of the following statements are TRUE based on the text? Her türlü besinden zamanında ve yeteri kadar yemeye ne ad verilir? 160 TL 2 tane 20 TLden kaç TL fazladır? Disiplin cezalarına yapılacak itirazla ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki sıralanan maddelerin hangisi katı-sıvı-gaz- şeklinde sıralanmıştır? Duyu organlarından gelen impulsların görme, işitme, koku, ağrı, basınç ve koku şeklinde algılanmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 3 birlik 1 onluktan oluşan sayının 7 fazlası kaçtır? Vücudumuzu kuru yer kalmayacak şekilde yıkayarak aldığımız abdest aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmamıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemsi koşul bildirmektedir? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamberin Muhammedül-Emin olarak anılma sebeplerinden biri değildir? İslam yazarları eserlerinde, aşağıdaki hangi coğrafya için Memalik-i Rum ya da Diyar-ı Rum ismini kullanmışlardır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir