Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Peygamber Efendimizi (s.a.v.) örnek alan bir mümin, aşağıdakilerden hangisini yapmaz?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Peygamber Efendimizi (s.a.v.) örnek alan bir mümin, aşağıdakilerden hangisini yapmaz? sorunun cevabı "Haklı olduğunda anne babasına bağırıp onları kırabilir. " dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Eflak ve Boğdan beylerine verilen unvan, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi, ahlak yasasını tasavvuf düşüncesinde temellendiren düşünürlerden değildir? Kelime işlemci programında bulunan yukarıdaki komutlar ne amaçla kullanılır? Sabah ezanında diğer ezanlardan farklı olarak ne söylenir? ”Ve celle sena ük” hangi namazda okunur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır. Seyyit andan taşra çıktı. Frenk oğlunun elbisesini giymiş (olarak) sürdü, Simbat lâ’inin sarayına geldi. Gördü ki içmiş mest olmuş laflar urur. Eydür: −Erte aşağı ineyim… Ne Battal koyam ne halifesin koyam! Her kim elime gelirse öldüreyim. Göreyim Battal’ın Tanrısı bana neyler! Andan mest olup yattı, uyudu. Kullar dağıldı. Seyyit, bir karanlıkça yerde kaldı. Sabreyledi, âlem düşmanlardan boşalınca hemen Allah’a sığınıp Simbat’ın üstüne geldi. Meğer başucunda bir Hindî kılıç vardı, aldı. Dahi, Simbat uyurdu. Hemen lâ’in gözün açıp banlayu eydür: −Sen kimsin? Seyyit eyitti: −Seyyit Battal Gazi’yim... Tez iman getir! Yoksa sen bilirsin!Battalname’den alınan bu bölümle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? XII. yüzyıl sonlarında aşağıdaki topluluklardan hangisinin Orta Asya’yı istilası sonucundaAnadolu’ya doğru büyük bir Türk göçü başlamıştır? Aşağıdakilerden hangisi milli bayramdır?   İtalyanlar, Trablusgarp’a asker çıkarınca Osmanlı Devleti, işgali önlemek için bölgeye ordu gönderemedi. Bunun yerine Trablusgarp’ı savunmak için gönüllü subaylarını gönderdi. Bu subaylardan biri de Mustafa Kemal’di.Bu bilgiden Mustafa Kemal’in, aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisine ulaşılabilir? ''Bazı ekler, eklendiği kelimenin anlamını değiştirir. Bunlara ............ adı verilir. ''Yukarıda verilen noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelir? Paketlenmiş besinleri alırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmeliyiz?