Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Ben ruhbanlıkla emrolunmadım; evlenirim, uyurum, uyanık da kalırım. Oruç tuttuğum gibi (ramazan ayı dışında) tutmadığım da olur.
Yukarıdaki sözü ile Peygamberimiz bizlere hangi yönünü vurgulamak istemiştir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Ben ruhbanlıkla emrolunmadım; evlenirim, uyurum, uyanık da kalırım. Oruç tuttuğum gibi (ramazan ayı dışında) tutmadığım da olur.Yukarıdaki sözü ile Peygamberimiz bizlere hangi yönünü vurgulamak istemiştir? sorunun cevabı "İnsan" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlıdır. Ülkemizin iç kesimlerinde görülür.Yukarıda özellikleri verilen iklim tipi, aşağıdakiler-den hangisidir? Koordinat sisteminde (0,24) ve (15,4) noktaları arasındaki mesafe kaç br’dir? Orta Çağda kilise kendini âdeta Tanrı yerine koyuyordu. Kilisenin öğretilerine karşı çıkanlar sanki Tanrı’nın iradesine karşı çıkmışçasına sapık ve günahkâr sayılıyordu. Bu dönemde kilise istediği gibi savaş çıkarıyor, savaşları kutsal sayıyor ve insanları bu savaşlara katılmaya teşvik ediyordu. Pek çok insanın ölmesine veya yaralanmasına neden olan bu savaşlar, insanların kilisenin uygulamalarına karşı çıkmasına neden olmuştur. Böylece toplumda, kiliseye ve din adamlarının aldığı kararlara karşı gittikçe artan bir öfke oluşmuştur.Bu metne göre insanlar ile kilise arasındaki problemlerin ortaya çıkış sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Bayrağımız ile ilgili hangi bilgi yanlıştır? Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı’ nı kaybettiğinde hangi anlaşmayı imzalamak zorunda kalmıştır ? (I) Kitabın insan yaşamındaki yeri elbette tartışılamayacak kadar önemli. (II) Kitaplar, yüzyıllar boyunca insanlığın kültür ve bilimsel birikimin taşıyıcısı olmuştur. (III) Kitaplar, her an ve her yerde bizimle olmaya devam edecektir. (IV) Yaşamı bizler için daha anlamlı kılacaktır kitaplar. (V) Kitaplar sayesinde başka dünyalara uzun yolculuklar yapacağız.Numaralanmış cümlelerin hangisinde bağlaşıklıktan kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? Yarıçapının uzunluğu 4 cm, yüksekliği 10 cm olan dik dairesel silindirin hacmi kaç santimet- reküptür? ( r yerine 3 alınız.) Belirtilen telefon numaralarından hangisi acil durumlarda aranacak telefon numaralarından birine ait değildir?    “Dünya’mız üst ve alttan ………….. yanlardan ……………….”Yukarıda boş bırakılan yere sırasıyla hangi seçenek gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi bilinçli tüketici davranışına örnektir? 7639 < A < 7645Yukarıdaki sıralamada A yerine kaç tane sayı yazılabilir? Lösemili Çocuklar Haftası ne zamandır?