S:1

Toplu yaşamın bir gereği olarak aşağıdakilerden hangisine önem vermeliyiz?

Toplu yaşamın bir gereği olarak aşağıdakilerden hangisine önem vermeliyiz? sorunun cevabı "Uzlaşmacı olmaya     " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
ilk vahyin gelişinden sonra bir süre vahiy gelmemiştir. Vahyin kesintiye uğradığı bu döneme ne ad verilir? Yüce Allah tarafından nurdan yaratılan ve gözle görülmeyen varlıklara ................denir. Boş bırakılan yere ne gelmelidir? Annesi İlkaya yarım kg çilek aldı. İlkay çileğin 270 gramını yedi. Geriye kaç gr çilek kalmıştır? 917 418 sayısında basamak değeri en büyük sayı ile basamak değeri en küçük sayının çarpımı kaçtır? 8 x 3 = 19 +.... eşitliğinde noktalı yere aşağıdaki rakamlardan hangisi gelmelidir? 6 tane eş yarımdan kaç tane bütün elde edilir? Bir saatte 143 km yol giden bir araç 12 saatte kaç km yol gider? Dayım hafta sonu güzel bir araba aldı. cümlesinde aşağıdakilerden hangisinin cevabını bulamayız? Aşağıdakilerden hangisinde vücudumuzun temel kısımları doğru olarak verilmiştir? Sindirim sistemine yardımcı organ olan pankreas için verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Excel programı hangi amaçla kullanılır? Mustafa Kemalin Osmanlı yönetimini yakından inceleyip tanıma fırsatı bulduğu şehir aşağıdakiler- den hangisidir? Dinimiz maddi ve manevi temizliğe önem vermiştir. Buna göre İslamda temizliğe genel olarak ne ad verilir? I. Hareket hâlindeki araba→Kinetik enerjiII. Dalında duran elma→Çekim potansiyel enerjisiIII. Sıkıştırılmış yay→Kinetik enerjiIV. Rafta duran kitap→Çekim potansiyel enerjisiYukarıda verilen cisimler ve sahip olduğuenerji eşleştirmelerinden hangileri doğrudur? İslamın temel ilkelerine dayanarak nefsi arındırma, ahlakı güzelleştirme yoluyla Allaha ulaşmayı ve olgunlaşmayı hedeflemek anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı besinler arasında yer alır? İlkokul ikinci sınıftayken Ömer Seyfettin okuduğum için çevremdekilerBu yaşta Ömer Seyfettin mi okunur? derlerdi. Oysa benim gibi birçok çocuğun onun kitaplarını okuduğunu biliyorum. Öte yandan çocuk kitabı olarak bilinip de yetişkinler tarafından okunan kitaplar da var. Edmondo de Amicis'in Çocuk Kalbi romanı bunun en güzel örneğidir. Bu yüzden kitaplar ve yazarlar hakkında bu tür sınırlamalar yapmak çok doğru gelmiyor bana.Bu metinde asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerin hangisidir? Niğde ile Kayseri arasında yolu, Faruk Nafizin İstiklal Muharebesi senelerinde kona göçe üç günde aştığı o uzun mesafeyi, ben bugün otoray denen yeni icat bir alet içinde, adetâ uçarak geçiyordum. Akşamın beş buçuğunda daha Niğde istasyonunda kahve içiyordum. Sokak fenerleri yanarken Kayseride olacağım.Bu metin aşağıdaki edebî türlerin hangisinden alınmış olabilir? Aşağıdakilerden hangisi bilim adamını araştırmaya iten sebeplerden biridir? Aşağıdakilerden hangisi, yerel yönetim birimleri arasında yer almaz? Galiba bu soruya hazır cevabım yok. Zaman zaman bunu düşündüm tabi, özellikle de böyle sorular sorulduğunda. Bir cevap şu olabilir: Mecbur kaldığım ve başka bir şey yapamadığım için şiir yazıyorum. Şiirden büyük beklentilerim yok, daha doğrusu bir beklentim yok. Yine de şiirsiz olmuyor.Bu metin aşağıdaki sorulardan hangisine cevap vermek amacıyla yazılmıştır? Cumhuriyetçilik, halkın kendisini yönetecek kişileri kendisinin seçmesini esas alan bir düşünce sistemidir.Buna göre;I. TBMMnin açılmasıII. Medeni Kanunun kabul edilmesiIII. Saltanatın kaldırılmasıIV. Soyadı Kanununun çıkarılmasıgelişmelerinden hangileri cumhuriyetçilik ilkesiyle ilişkilidir? Ahırımızdaki ineklerle tavukların ayak sayıları toplamı 204tür. Ahırda 32 tavuk olduğuna göre ineklerin sayısı kaçtır? Müminler birbirlerini sevmede ,birbirlerine yakınlıkta ,şefkat gösterip ,birbirini koruyup kollamada bir vücut gibidirler .Vücudun herhangi bir yerinde bir rahatsızlık olduğunda ,bunu vücudun tüm uzuvları hisseder sözüyle peygamber efendimiz hangisini kastetmiş olamaz? Hangi cümlede adın yerine kullanılan bir sözcük yoktur? Yıllık izinlerini memuriyetlerinin bulunduğu yer dışında geçirecek olanların izin sürelerine, görev yeri ile iznin geçirileceği yerin uzaklığı dikkate alınarak ve zorunlu hâller belirtilmek suretiyle izin vermeye yetkili amirlerince gidiş ve dönüş için en çok - - - gün olmak üzere yol süresi eklenebilir.MEB Personelinin İzin Yönergesine göre yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir? PrintScreen tuşu ne işe yarar? Hangi iki kelime arasında anlam ilişkisi yoktur? Kriko ile aracı kaldırırken tekerleklere takoz konulmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki bilgiler doğru ise D , yanlış ise Y yazınız. (.....) Vücutta bulunan zararlı, atık ve fazla maddelerin vücuttan uzaklaştırılması gerekir.(.....) Böbrekler, terleme yoluyla vücuttaki suyu dışarı atar.(.....) Sağlıklı her insanda bir adet böbrek bulunur.(.....) Akciğerler, karbondioksit ve su buharını solunum sırasında dışarı atar(.....) İdrarın dışarı atılıncaya kadar depolandığı yapı üretradır. Yöneticilerinin Türk, halkının çoğunluğunun da İranlı ve Hindu olan devlet, aşağıdakilerden hangisidir? Evimize 6 litrelik 2 şişe yağ , 2 litrelik 2 şişe zeytinyağı, yarım litrelik 2 şişe nar ekşisi aldık. Aldıklarını toplama kaç litredir? Bir sürahi kayısı suyunu 7 kişi içmektedir. 3 sürahi kayısı suyunu kaç kişi içer? a=0,08 , b=0,801 , c=0,8 ondalık kesirlerini büyükten küçüğe doğru sıralayınız? Hz. Muhammed (sav.) hicretten sonra Mekkeden gelen muhacirleri Medineli Müslümanlar ile kardeş ilan etmişti. Medinede yaşayan Yahudi kabileleri ile de bir antlaşma yapmıştı. Ayrıca Medinedeki kabileler arasında bir anlaşmazlık çıktığında aralarında uzlaşma sağlardı.Bu metinde, Hz. Muhammedin (sav.) aşağıdaki konulardan hangisine verdiği önem vurgulanmaktadır? Mustafa Kemal Paşaya Mareşallik ve Gazilik unvanları ne zaman verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi deyim değildir? Bilimsel araştırmalarda aşağıdakilerden hangisine başvurulmaz? Güneybatı yönünün tam karşısında hangi yön bulunmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi Kuran-ı Kerimde din anlamında kullanılan kelimelerden biri değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir