S:1

Aşağıdakilerden hangisi insanlar arasındaki anlaşmazlık nedenlerinden değildir?

Aşağıdakilerden hangisi insanlar arasındaki anlaşmazlık nedenlerinden değildir? sorunun cevabı "İnsanların hoşgörülü olması" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
Bütün insanlar iyilik yapmaya kötülükten kaçmaya eğilimlidir. Bu ahlak yasası vicdanlarımızda hazır olarak bulunur.Verilen bilgi aşağıdaki Tanrı kanıtlamalarından hangisine aittir? Aşağıdakilerden hangisi, yayaların uymaları gereken kurallardan biridir?  Taşıt yolunun karşı tarafına geçmek isteyen yayalar, aşağıdakilerden hangisini kullanmaları hâlinde kazalara neden olabilir? "Akatça" aşağıdaki dil ailelerinden hangisi içinde yer alır?   I. KloroplastII. MitokondriIII. RibozomYukarıda verilen organellerin hangilerinde protein sentezi gerçekleşebilir? Aşağıdaki kelimelerin hangisi yapım eki almıştır? % 0,5 eksiği 248,75 olan sayı kaçtır?  Aşağıdaki âlimlerden hangisinin Hz. Peygamber’in hayatı ile ilgili yazılmış bir eseri yoktur? Aşağıdaki ondalık kesirlerden en küçüğü hangisidir? Sözcük çiftlerinden hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır? Aşağıdaki aydınlatma araçlarından hangisi elektrik enerjisi gerektirmez?   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “büyük ünlü uyumu kuralına” uymayan sözcükler vardır? Dikdörtgen şeklindeki bahçemizin eni 16 metredir. Boyu ise eninin 2 katıdır. Bahçemizin çevresi kaç m dir? Aşağıdakilerin hangisinde yay ayraç içinde verilen atasözü, cümledeki anlamı desteklememektedir? Ay’ın her gece farklı şekillerde görülmesi aşağıdakilerden hangisinin sonucudur? Hava olaylarından rüzgârın oluşumu veya etkisi ile ilgili;I- Rüzgârın oluşumunun temel sebebi bölgelerde oluşan basınç farkıdır.II- Rüzgârın oluşumunun temel sebebi dünyamızın kendi etrafında dönmesidir.III- Rüzgâr olmadan fırtına ya da kasırga olmaz. ifadelerinden hangileri doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi, diğerlerine göre farklıdır?  Suna is a hardworking student. She - - - - does her homework regularly.  İngiltere'de buhar gücü ile çalışan dokuma fabrikasının kurulması Sanayi İnkılabı'nın başlangıcı olarak kabul edilir. İngiltere'deki bu gelişme ile zamanla makineler çoğaldı, ticaret gelişti.Buna göre aşağıdakilerden hangisinin Sanayi İnkılabı ile gerçekleşmesi beklenmez?   I. Öğrenmede ilerlemenin bilinmesi yararlıdır.İİ.  Yeterli tekrarlar yapmak başarıyı artırır.İİİ.  Aralıklı öğrenme daha verimli olur.Öğrenme başarısını artırmada yukarda verilenlerden hangileri doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin anne tarafından dedesidir?  “Okulun bahçesinde top oynamıştım.”Yukarıdaki cümlede hangi sözcüğün eş anlamlısı vardır? Fıkıhtaki “Eşyada aslolan ibahadır.” ilkesinin açıklaması aşağıdakilerden hangisidir? Skolastik  zihniyet,  tanrı  merkezli  düşünce  sisteminin ürünüdür. Buna göre doğrunun ve bilginin tek kaynağı Tanrı’dır. Orta Çağ’a hâkim olan bu zihniyet, Rönesans ile yerini ilmîzihniyete bırakmıştır. Avrupa’daki teknolojik ilerlemenin kaynağında kiliseden kopularak gerçekleştirilen bu zihniyet vardır. Avrupa, Rönesans ile başlayan bir gelişme süreci yaşarken Osmanlı İmparatorluğu’ndasosyal  yapı  bozulmaya  başlamış  ve  dinî düşünceyi benimseyen  medreseler  kendini  yenileyemediği  için Batı’daki  gelişmeler  takip  edilememiştir.  Böylece  topluma hâkim olan skolastik zihniyetin baskısıyla sosyal çözülme süreci hızlanmıştır.Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi öğretmeni görevden uzaklaştırmaya yetkili değildir?  Bir memur ailesi içinde 1930’lu, 1940’lı yıllarda çocukluğunu İstanbul’da geçiren herkesin bana benzer veya yakın bir kitap serüveni yaşamış olduğunu tahmin ederim.Bu cümle ile ilgili aşağıdaki verilenlerden hangisi doğrudur? Amasya Genelgesi ile ilk kez hangi kavramdan bahsedilmiştir?   Peygamberimizin mescidin yanında kalarak ilk yatılı öğretmen okulu da denebilecek yerde kalan müslümanlara ne denir? Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?  Firavun II. Ramses, Kuzey Suriye’yi  ele  geçirmek  için  uzun yıllar aşağıdaki devletlerden hangisiyle  mücadele  etmiştir? Namazlarını gösteriş için kılanların ve yetimleri hor görenlerin eleştirildiği sure aşağıdakilerden hangisidir? Farklı olan seçeneği işaretleyiniz? Bal arılarının üremesi sırasında,I. Kraliçe arıdan yumurta oluşumuII. Erkek arıdan sperm oluşumuIII. Döllenmemiş yumurtadan erkek arı oluşumuIV. Döllenmiş yumurtadan işçi arı oluşumuverilen olayların hangilerinde mayoz bölünme görülür? Aşağıdakilerden hangisi 1739 tarihli Belgrat Antlaşması’nın özelliklerinden biri değildir? Bir bilet kuyruğunda Gökşen’in önündeki kişilerin sayısı, arkasındaki kişilerin sayısının 2 katından 3 fazladır. Bilet kuyruğunda toplam 34 kişi olduğuna göre Gökşen önden kaçıncı sıradadır? Atatürk nerede hayata gözlerini yumdu? Aşağıdaki hangisi yerel yönetim birimlerinden biri değildir?  2 .11 .33 .50 .17 .41 .57 .81Yukarıdaki sayıların kaç tanesi asal sayıdır? I.Tavşan kaplumbağadan hızlıdır.II. Kaplan bisikletten hızlıdır.III.  Araba uçaktan hızlıdır.Varlıklar arasında hız karşılaştırması yapan öğrencilerden hangisi yanlış yorum yapmıştır? Divan Edebiyatı ile Tanzimat Edebiyatı’nın karşılaştırılmasına ilişkin aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir