S:1

DİN (İSLAM) >>>>>>>>DİN ANLAYIŞI
I. Tektir.>>>>>>>>Birden fazladır.
II. Vahye dayanır.>>>>>>>>Vahyin yorumuna dayanır.
III. Değişmez.>>>>>>>>Zamana göre değişebilir.
IV. Kaynağı peygamberdir.>>>>>>>>Kaynağı vahiydir.
Numaralanmış eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

DİN (İSLAM) >>>>>>>>DİN ANLAYIŞII. Tektir.>>>>>>>>Birden fazladır.II. Vahye dayanır.>>>>>>>>Vahyin yorumuna dayanır.III. Değişmez.>>>>>>>>Zamana göre değişebilir.IV. Kaynağı peygamberdir.>>>>>>>>Kaynağı vahiydir.Numaralanmış eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? sorunun cevabı "V      " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
12’nin 5 eksiği kaçtır?  Ahlaklı bir insan hatalı davrandığında hangisini yaparsa en güzel şekilde davranmış olur? Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla başlarım. Cümlesi aşağıdakilerden hangisinin anlamıdır? I am going to visit my grandparents - - - - .  Aşağıdaki tümcelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.  (   )  Doğayı korumak için kullanılmış pilleri geri dönüşüm kutusuna atmalıyız.(   )  Beslenme tüm canlıların temel ihtiyacıdır.(   )  Ateşin keşfedilmesiyle insanlar ilk ışık kaynağına da kavuştular.(   )  Bir ürün satın alırken önce reklamlarına bakmalıyız(   ) Tasarruf, sahip olduğumuz kaynakları ihtiyaç­larımıza uygun şekilde harcamaktır. Hz. Muhammed (sav), namazı uzun kıldıran bir imamı uyarmış, cemaatte yaşlılar olabileceğini ve zorlanabileceklerini söylemiştir.Bu olay, Peygamberimizin daha çok hangi yönünü göstermektedir? Dünya, Güneş’in etrafındaki dolanım hareketini yapmasaydı...............oluşmazdı.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Ramazan ayında yeme içme faaliyetlerinden Allah rızası için uzak durmaya ne denir? (I) Bütün işler bir yönteme göre yürütülür. (II) İşe baş-lamadan önce izlenecek yöntem ayrıntısıyla belirlenir. (III) Ancak işe başladıktan sonra izlediğimiz yöntemden vazgeçmemiz gerekebilir. (IV) Tabii ki kimse böyle bir durumla karşılaşmak istemeyecektir. (V) Ancak mecbur kalırsak düşünüp taşınmalı ve zamanı gelince gerekli değişiklikleri yapmalıyız.Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangi ikisi anlamca aynı doğrultudadır? Kate       : - - - -Nazlı    : I usually fry it.I sometimes grill it,too. Simon :I am bad at English. What should I do to improve it?David  : - - - - Simon : That’s a good idea.Thanks. I. FotosentezII. SolunumIII. BeslenmeYukarıdakilerden hangilerinde ATP sentezi gerçekleşir? '' Oyun kolu bozuk olduğudan beni yenebildin. ''Cümlede sebep sonuç ilişkisini gösteren kelime hangisidir? Dedemin bahçesindeki  696 kg. ceviz  6 kardeş arasında paylaşılırsa babamın  payına  kaç kg ceviz düşer? Tevekkül kavramı aşağıdakilerden hangisi ile daha çok ilgilidir ? Aşağıdakilerden hangisi tartışma yönteminin aşamalarından değildir?  Güneş, dünya ve ay ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül kaldırılırsa, cümlenin anlamı değişir?   Bir basamaklı en büyük sayı kaçtır? Hangi cümlede özel adın yazımıyla ilgili bir yanlışlık vardır? “Doğu Cephesi’nde …………komutasında Ermenilerle savaşıldı.” Cümlesinde noktalı yere hangisi gelmelidir? Benim için her bir sözün kıymetlidir incidenGözyaşların akıtma gel, odur gönlüm incidenBu dizelerdeki altı çizili sözcüğün farklı anlamda kullanılması aşağıdakilerin hangisiyle ifade edilir? A otobüsü 3 saat 15 dakikada, B otobüsü 2 saat 56 dakikada aynı yolu gitmişlerdir. B otobüsü yolu A otobüsünde kaç dakika erken tamamlamıştır? Türk Medeni Kanunu’nun kabulüyle dinî inancına bakılmaksızın her Türk vatandaşı aynı hukuka tabi oldu.Bu bilgiye göre Medeni Kanun’la ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Arap toplumunda İslam’dan önceki putperestlik, haksızlık, kan davası, içki, kumar gibi kötü davranışların yaygın olduğu döneme ne ad verilir? Elektrikten tasarruf yapmak için hangisi yapılmaz? “………………………………… alameti üçtür.Konuştuğu zaman yalan söyler,Söz verdiği zaman sözünde durmaz,Kendisine bir şey emanet edilirse hıyanet eder.” Yukarıdaki hadiste peygamberimiz aşağıdakilerden hangisinin tarifini yapmaktadır? Eski edebiyatımızda anı türünün ilk önemli eseri aşağıdakilerden hangisidir? İlk edebî roman hangisidir? 19. yüzyılda Osmanlı hukukunda önemli değişiklikler oldu. Tanzimat Fermanı’yla birlikte herkesin temel hakları güvenceye alındı. Birden çok hukuk sisteminin uygulandığı Osmanlı Devleti’nde Islahat Fermanı’yla müslüman olan olmayan herkes, her alanda eşit sayıldı.Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir? 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nda, kurulabilecek sendika hizmet kolları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Aşağıdaki piller ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 9 litre benzinle 108 km yol giden araç, 50 litre benzinle kaç km yol gider? Ali pazara  90  tane  yumurta götürdü. Öğleye kadar 37, öğleden sonra da 29  tane yumurta sattı.Ali’nin geriye satamadığı kaç yumurtası kaldı? Dünya’nın en eski halısı hangi Türk devletine aittir? 6100 -6200- 6300- ..........- ........ 6600 ........Yandaki örüntüde bırakılan üç boşluğa hangi sayı gelemez? Kadın ile erkek arasındaki sosyal ve ekonomik eşitlik, aşağıdakilerden hangisiyle sağlanmıştır? Bir saatte 93 kilometre giden bir otomobil 7 saatte kaç kilometre yol gider  1) Petrol2) Demir3) Linyit4) Taş kömürüYukarıda verilen doğal kaynaklardan hangileri enerji kaynağı olarak kullanılmaz?  Aşağıdakilerden hangisi kelamî bakımdan diğerlerinden farklı bir mezhebe mensuptur?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir