S:1

Aşağıdakilerden hangisi tasavvufi yorumların amaçlarından biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi tasavvufi yorumların amaçlarından biri değildir? sorunun cevabı "Devlet yönetiminde söz sahibi olmak" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Gravatar
Çaylak
kim

merhabalar testler çok iyi

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi siber zorbalığa örnek verilemez? I- Yeterli ve dengeli beslenmeliII- Sıkı giysiler giymeliIII- Röntgen ışınıyla bakım yaptırmalıYukarıdakilerden hangisi veya hangileri hamile bir kadının yapmaması gereken bir durumdur? Kalkınma düzeyi yüksek olan bir ülkede, aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisinde çalışan aktif nüfus oranı daha yüksektir? I. Doğal gazın yanmasıII. Patatesin kızarmasıIII. Peynirin küflenmesiIV. Şekerin suda çözünmesiYukarıdaki olaylardan hangilerinde kimyasal değişme olur? Bir lambayla aydınlanacak bir odada dört lamba kullanılırsa aşağıdakilerden hangisi doğru olur? "Bursa'nın her yeri cennetten bir köşedir." cümlesindeki altı çizili öğe aşağıdakilerden hangisidir? Kuran-ı Kerimin ilk ayetleri aşağıdaki verilen yerlerden hangisinde indirilmiştir? Muharrem Öğretmen: Neden yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmeliyiz? Yukarıdaki soruya aşağıdaki öğrencilerden hangisi yanlış cevap vermiştir? I have got a dog. It is ___________dog. aileler bundan 20 yıl kadar önce çocuklarının eğitimlerini 7 yaşına kadar kendileri verirdi daha sonraki eğitimlerinin ise çocuklar okuldan almaya başlarlardı. Eğitim işini okul aileden devralırdı oysa şimdi çocuklar 2 yaşından itibaren eğitimlerini kreş ,anaokulu , anasınıfı olarak adlandırılan eğitim kurumlarında almakta ve eğitim işi ailelerden tamamen çıkmış gibi görünmektedir.Bu açıklamadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Almanya, aşağıdaki konferanslardan hangisinde dört işgal bölgesine ayrılmış ve bu bölgeler Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık (İngiltere), Fransa ve Sovyetler Birliğinin yönetimine bırakılmıştır? Aşağıdaki yapılardan hangisi ökaryotik ve prokaryotik hücrelerde ortak olarak bulunur? Bireyin, tezcanlılık gibi doğuştan getirdiği mizaç özellikleri ile sonradan kazandığı karakter yapı özelliklerinin birbirleriyle etkileşiminden oluşan bir bütünlüktür.Açıklaması yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi yayaların trafik ortamında yaptığı yanlış davranışlardan birisidir? Hangisinde sayı sıfatı yoktur? Türkçede genel olarak vurgu hangi hecededir? Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimizin Hz. Haticeden olan çocuklarından biri değildir? Hangi cümle yanlıştır? İşgallere karşı ilk tepki nerede başlamıştır? 8, 4, 0, 1 rakamları birer kez kullanılarak oluşturulacak dört basamaklı en küçük ve en büyük doğal sayı hangisidir? Mescid-i Nebi'nin eğitim faaliyetlerine ayrılan bölümüne ne denir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmamıştır? Deniz ve okyanus sularının canlı hayatına önemli katkıları vardır.Aşağıdakilerden hangisi bu katkılardan biri değildir? Bir sayının,Yüz binler basamağındaki rakam 6tür.Birler bölüğünü oluşturan sayı 543tır.Basamak sayısı 7dır.Buna göre verilen sayı aşağıdakilerden hangisidir? Gazların kinetik teorisi için;I. Gaz molekülleri sürekli olarak gelişigüzel hareket ederler.II. Farklı gazların aynı sıcaklıktaki moleküllerinin ortalama kinetik enerjileri farklıdır.III. Ortalama kinetik enerji mutlak sıcaklıkla doğru orantılıdır.yargılarından hangileri doğrudur? 2ha+3daaİşleminin sonucu kaç ar dir? Zekat kimlere verilmez? Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin birimidir? Ulaşım araçları ile kullanan kişiler eşleştirilmesinin hangisinde yanlışlık yapılmıştır? sertlik - kırılganlıkYukarıdaki özellikler hangi maddede vardır? Taş, toprak, demir, kaya, masalar kaç sözcük tekil addır? Öğretmen olarak gittiğim köylerde düzenlediğim şiir dinletileri, tiyatro gösterileri ve öğrencilere okuduğum kitaplarla onların zihin dünyalarında farklı iklimler oluşturmaya çalıştım.Bu cümleye altı çizili kelime grubunun kattığı anlam aşağıdakilerden hangisi olamaz? Tanzimat sonrası Türk edebiyatında Recaizade Mahmut Ekrem ve onun etrafında bir araya gelenler yeniyi savunmuşlardır. Yani servetifünun sanatçıları yeniyi savunanları temsil etmektedir. Yeniyi savunanlar, Fransızca başta olmak üzere çocukluk yıllarında Batı dillerini öğrenmişler, Batı edebiyatı zevkiyle yetişmiş-lerdir. İstanbulda Batılı bir yaşam biçimi sürdürmeye eğilimli olup edebîyazı ve etkinliklerini Tevfik Fikretin öncülüğünde gerçekleştirmişlerdir.Bu parçada yeniyi savunanlarile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Aşağıdakilerden hangisi sınıf ortamının fiziksel düzenlemesinde öğretmenin dikkate alması gereken unsurlardan biri değildir? Yıldız Sarayı Kompleksi hangi ilimizdedir? Çiçekçide 60 tane gül, 25 tane karanfil vardı. Çiçeklerden 56 tanesi satılmış. Kaç tane çiçek kalmıştır? Aşağıdakilerden hangisi Manas Destanı için söylenemez? Aşağıdaki lambalardan hangisi en az enerji tüketir? Sanayi İnkılabıyla basit aletlerin yerini makineler almış, çok mal üreten fabrikalar kurulmuş, sanayi ve ticaret gelişmiş, ulaşım imkanları kolaylaşmıştır. Buna bağlı olarak üretim ve pazarlama ihtiyaçları da artmıştır. Yukarıdaki parçaya göre aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı ile ilgili değildir? Bir dağcı grubu 8603 m yüksekliğindeki bir dağa 1. gün 1808 m, 2. gün 2178 m tırmandı. Dağcı grubun tırmanması gereken kaç m yolu kalmıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir