Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Hangi seçenekte maddenin üç hali de bulunur?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Hangi seçenekte maddenin üç hali de bulunur? sorunun cevabı "Su - buz - su buharı" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

I. HaberleşmeII. Askeri alanIII. Hava durumuYukarıdakilerden hangileri yapay uyduların kullanım amaçlarındandır? Osmanlı Devletin’de mesleki bir eğitim alıp, fırıncı olmak isteyen bir çocuğun aşağıdakilerden hangisinde eğitim alması beklenir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yay ayraç ( ) yanlış kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır? Akıllı tahtalarE-OkulEBAYukarıdaki maddeler incelendiğinde bu alanları BİT’in kullanım alanlarından hangisinin içerisine alabiliriz? Bize günümüzde basit gelen bazı buluşlar, yapıldığı dönemde insan hayatını kolaylaştıran büyük gelişmelerdi.Aşağıdakilerden hangisi buna iyi bir örnektir? Aşağıdaki işlemlerden hangisinin toplamı daha büyüktür? 62  + 42  = işleminin sonucu kaçtır? What should we do to protect endangered animals? Belli bir görevi yapan farklı dokuların bir araya gelmesiyle oluşan vücut birimine nead verilir? Osmanlı Devleti, Balkanlarda başarılı bir iskân politikası izlemiştir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin izlediği iskan politikasının sonuçlarından biri değildir? Küçük Kaynarca Antlaşması’na göre;I. Rusya, Karadeniz’de donanma bulundurabilecek,II. Eflâk ve Boğdan Osmanlı Devleti’ne geri verilecek,III. Rusya, İstanbul’da sürekli bir elçi bulundurabilecek,IV. Rusya, Osmanlı yönetiminde bulunan Ortodoksların haklarını koruyabilecekti.Yukarıda verilen antlaşma maddelerinden hangisinin veya hangilerinin OsmanlıDevleti’nin egemenlik haklarını zayıflattığı söylenebilir?