Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Deprem esnasında bina içindeysek ..bizim için güvenli bir sığınma yeri olur.
Bu cümle aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanmalıdır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Deprem esnasında bina içindeysek ..bizim için güvenli bir sığınma yeri olur.Bu cümle aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanmalıdır? sorunun cevabı "Dayanıklı bir eşyanın yanı" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

My mother is ______ teacher. Varna’da medrese eğitimi alan sanatç,ı Galatasaray Lisesi ve Hukuk Mektebi’nde edebiyat öğretmenliği yaptı. Devrinin yeni zevki temsil eden isimleri olan Ekrem ve Hamit’e karşı koyan sanatçı, aldığı köklü medrese kültürü etkisiyle divan tarzı şiirler yazmışsa da zaman zaman Batı anlayışına uygun şiirler de yazmıştır. Tüm şiirlerinde duru bir Türkçeyi aruz veznine ustalıkla aktarmıştır. ʻʻAteşpare,ʼʼ ʻʻŞerare ʼʼ isimli şiir kitapları yanında Ömer’in Çocukluğu adlı anı eseri ve ʻʻIstılahat-ı Edebiye ʼʼ adlı bir edebi terimler çalışması vardır.Bu parçada boş bırakılan yere getirilmesi gereken isim aşağıdakilerden hangisidir? 1603-1618 Osmanlı-Safevî Savaşını tamamen sona erdiren barış antlaşması hangisidir? Vücudumuzun dik durmasını sağlar ve 33 adet omurdan oluşmuştur.Yukarıda bahsedilen iskeletimizin hangi kısmıdır?  Aşağıdakilerden hangisi tasavvufi yorumlardan değildir ?  Bir hücrenin mayoz bölünmesi sırasında gözlenen;I. Tetrat oluşmasıII. Sinapsis görülmesiIII. Cross-over’ın meydana gelmesiIV. Homolog kromozomların ayrılmasıolayların gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Dünya Çocuk Şiirleri Günü ne zaman kutlanır? Arap kabileleri arasında çok sık savaş oluyordu ancak bazı aylar savaş yapmak yasaktı.Bu aylara ne denir? Aşağıdakilerden hangisi Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin ili değildir? Adalet işlerinin yürütülmesi için gerekli hukuki, mali ve idari koşulları sağlamakla görevli kurum aşağıdakilerden hangisidir?  Usulüne uygun abdest alan bir kişinin, yüzünü yıkadıktan hemen sonra aşağıdakilerden hangisini yapması gerekir? Aşağıdakilerden hangisi hızını dikkate almadan, öndeki araçla arasında en az 50 metre takip mesafesi bırakmak zorundadır?