S:1

Aşağıdakilerden hangisi girişimcide olması gereken özelliklerden biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi girişimcide olması gereken özelliklerden biri değildir? sorunun cevabı "Yeniliklere kapalıdır     " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi Dünyanın Güneş etrafında dönmesi sonucu oluşur? Bizde epik tiyatro türünün kurucusu kimdir? • Türk İslam bilim adamıdır• Tıp alanında yaptığı çalışmalarla tanınır• Batı tıp biliminin temelini oluşturmuşturözellikleri verilen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi alt kelimesinin zıt anlamlısıdır? Aşağıda noktalama işaretleri ile ilgili verilenbilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki bilgilerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. (...) Hz. İsmail (a.s.), Hz. Musa Peygamberin (a.s.) oğludur.(...) Kâbeyi tavaf görevine Hacerülesvedin hizasından başlanır.(...) Umre farz, hac ise sünnettir.(...) Bir yılda sadece bir kez umre yapılabilir. Cahilin dostluğundan âlimin düşmanlığı yeğdir.Bu cümledeki altı çizili kelimeler arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir? • Fıkra; güldürücü ve gazetelerde yayımlanan fıkralar olmak üzere iki başlık altında incelenir.• Sefaretnameler de birer gezi eseri olarak kabul edilir.• Gazetelerin ilk sayfasında ve sütununda yayımlanan makalelere giriş makalesi denir.Bu cümleler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? Minarenin etrafını çepeçevre dolaşan, müezzinin çıkarak ezan okuduğu, kenarları korkuluklu bölüme .......................... denir.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Kayaçların parlaklıklarının, matlıklarının, sertliklerinin, yumuşaklıklarının, renklerinin farklı olmasının sebebi nedir? Köroğlu düşer mi yine şânından Ayırır çoğunu er meydanındanKır at köpüğünden düşman kanından Çevrem dolup şalvar ıslanmalıdır Karacoğlan der ki yandım kül oldum Her bir deliliği kendimde buldum Dolanıp da kavil yerine geldimKavil yerlerinde bulamadığımBu iki dörtlük karşılaştırıldığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Babaannem, bana atkı örüyor. Her gün 20 cm ördüğüne göre, 2 m uzunluğunda olmasını istediğim atkıyı kaç günde bitirir? Nasrettin Hoca, ceviz ağacının altında uzanmış dinleniyordu. Bir bal kabaklarınabaktı, bir de koca ceviz ağacındaki küçük cevizlere:― Ey yüce Rabbim, şu incecik kabak sapında kocaman kabağı, koca cevizağacında ise küçücük cevizi yaratmışsın! diye söylenirken bir ceviz tanesi hocanın kafasına düştü. Gözünde şimşekler çakan hoca şöyle dedi:― Tövbe Yüce Rabbim, bir daha senin işine karışmam. Ya kafama ceviz yerine kabak düşseydi, halim ne olurdu! Bu fıkrada vurgulanan ana fikir aşağıdakilerden hangisidir? Büyük (Pasifik) Okyanusta gerçekleşen tsunami aşağıdaki ülkelerden hangisinde tahribata neden olur? Aşağıdaki cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik bakımından diğerlerinden farklıdır? (Öznel/Nesnel) Aşağıdakilerden hangisi zamirdir? Okunuşu Beş yüz otuz iki bin sekiz yüz altı olan sayı hangisidir? İslam tarihinde Mekke den Medine ye hicret eden Müslümanlara.....................Medine nin Yerli Müslümanlarına da .............denir.Yukarıdaki boşluğa uygun kelimeler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Şimdi Ankaradaki ablam da yanımızda olsa ne güzel olurdu. cümlesini söyleyen kişi için hangisi söylenebilir? Aşağıdaki eklerden hangisi, "odun" sözcüğünün anlamını değiştirir? Have you - - - - met a famous person? Yanlış meslek seçimi insanların mutsuz olmasına neden olur.Buna göre meslek tercihi için aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygun olmaz? İslama çağrının ilk yıllarında, Mekkenin ileri gelenleri, Hz. Muhammedin İslama davetini pek fazla önemsemediler. Peygamberimiz ve arkadaşlarıyla alay ederek onları küçümsediler. Ancak gün geçtikçe İslamı kabul edenler çoğalmaktaydı. Bu durumdan rahatsız olan müşrikler, Hz. Muhammed ve arkadaşlarına kötü davranmaya başladılar.Bu metinden çıkarılacak sonuç aşağıdakilerden hangisidir? Ben Mısırlı bir çiftçiyim. Nil Nehrinin suları yılın belirli dönemlerinde yükselir ve taşar. Bu yüzden ekili alanlarımız sular altında kalır. Taşma zamanını hesaplamak için takvimi icat ettik.Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? "Teyzesini çok severdi çünkü..............."cümlesi aşağıdakilerden hangisiyle devam edebilir? Kalem, kağıt, çivi, yağ gibi üretim mallarının sınıflandırılması aşağıdakilerden hangisidir? Bugünkü menülerinde makarna, çorba, köfte yiyen bir ailenin menüsüne hangi besin eklenirse, sağlıklı bir menü olur? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin yazılışı yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi toplu taşıma araçlarının yararlarından biri değildir? Temiz ve dikkatli kullanılmayan sınıf eşyalara ne olur ? Hz. Muhammed (sav.) Kuranın hükümlerini sözleriyle yorumlamış, davranışlarıyla da insanlara örnek olmuştur.Bu durum Hz. Peygamberin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir? Bir cismin süratini bulabilmek için alınan yol ve ............ bilinmelidirCümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 1982 Anayasasına göre siyasi parti grupları en az kaç üyeden meydana gelir? Aşağıdaki davranışlardan hangisi bize yapılması, hoşumuza gitmez? Aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadelerin başına D, yanlış ise Y yazınız. (....) Avrupa Hun devleti en parlak dönemini hükümdar Attila zamanında yaşadı. (....) Kavimler Göçü sonucunda Avrupa uzun süre siyasi açıdan karışıklıklar içinde kaldı(....) İslamiyet gelmeden önce de Arap Yarımadasında siyasi birlik vardı.(....) İslamiyetin gelmesiyle beraber kölelik yasaklandı ve kadına verilen değer artt 75 cm uzunluğundaki lastik her iki ucundan 70 mm uzatılıyor. Lastiğin uzunluğu ne kadar olur? Sözcük çiftlerinden hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır? Adil bir toplumda insanlarda aşağıdaki duygulardan hangisi oluşur? Herakleitosa göre evren sürekli değişim, akış ve oluş halindedir. Doğa gibi insan da, ruhu ve bedeni ile sürekli bir değişim içindedir. Buna rağmen sürekli değişen evrende değişmeyen tek şey değişimi gösteren yasadır.Bu açıklama aşağıdakilerden hangisiyle uygunluk gösterir? Mezopotamya ile Anadolu arasında ticaret yapmak amacıyla karum adı verilen ticaret merkezleri kuran uygarlık aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir