S:1

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? sorunun cevabı "ses kaynağından uzaklaştıkça sesin şiddeti artar." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemalin öğrenimini tamamladığı okullardan biri değildir? Doğal kaynaklar sınırlı ve çok değerlidir. Doğaya verdikleri zarar, yapay maddelere göre daha azdır. Doğal kaynakları daha verimli kullanmak için hangisini yapabiliriz? Aşağıdaki yerlerden hangisi Pasarofça Antlaşması ile Avusturyaya bırakılmıştır? Our English teacher - - - - the unknown words. She uses her face and hands to teach us new words. I. İş veya ikametgâh adresinin bulunmasıII. İddiaların ciddi bulgu ve belgelere dayanmasıIII. İhbar veya şikâyetlerde kişi veya olay belirtilmesiIV. Yapılacak ihbar ve şikâyetlerin soyut ve genel nitelikte olmasıV.İhbar veya şikâyet dilekçesinde dilekçe sahibinin doğru ad, soyad ve imzasının bulunması4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre memurlar hakkında yapılacak ihbar ve şikâyetlerin işleme konulma şartları ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur? İslam tarihinde ordugâh şehirleri ilk defa hangi halife devrinde kuruldu? İnsanlar başkalarının sıkıntı ve sorunlarına gerekenönemi vermez, onlarla gerektiği kadar ilgilenmez. anlamına gelen atasözü aşağıdakilerden hangisidir? Bafa Gölü hangi ilimizdedir? 248 X 99 = ?​Yukarıda verilen çarpma işleminin sonucu kaçtır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna farklı bir noktalama işareti konmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi powerpointte slaytlara resim ekleme yollarından biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisi anlamca olumsuzdur? Deftere yazar dururum Toprağı kazar dururum. Tembel tembel oturunca Kendime kızar dururum. Yukarıdaki dörtlükte kaç tane kelime vardır? Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra Antep, Urfa ve Maraşı işgal eden İngiltere, daha sonra bu yerleri aşağıdakilerden hangisine devretmiştir? Aşağıdaki kelimelerden hangisine gelen ek farklıdır? Bu romanı çok beğendim. cümlesinde sıfat olan sözcük hangisidir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlükte baştan üçüncü sırada bulunur? Mustafa Kemal, padişah ve İstanbul Hükumeti tarafından aşağıdaki hangi görevle Samsuna gönderilmiştir? Musul Meselesi Türkiye ile aşağıdaki devletlerden hangisi arasında problem olmuştur? Odasında top oynayan Roni, yaptığı gürültüyle alt kat komşusu HaticeTeyzeyi uykusundan uyandırdı.Roni, yukarıdaki davranışıyla komşuluk haklarından hangisini çiğnemiştir? Peygamberimiz hayattayken var olan dini hayatla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi tahıl grubunda yer alan ürünlerden değildir? Aşağıdakilerden hangisine gelen mi eki soru eki olduğu için ayrı yazılır? Donmakta olan saf bir maddenin .............................. sabit kalır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? İllerimiz ve meşhur oldukları ürün eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Hepsi güzeldi kar, tipi, fırtına Günlerin geçişi ardı ardına Hasretiz bir kanat şakırtısına Mavi gökte kuşlar yine uçar mıBu dörtlüğün ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir? 225 milyon yıl önce tek parça halinde olan büyük kıtanın adı nedir? Aşağıdaki devletlerden hangileri, ülkemize sınırı olankomşu devletlerdir? UNESCO Dünya Kültür Mirası Türkiye listesine kültürel değerimiz olarak en son aşağıdakilerden hangisi girmiştir? Dünya ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? İtfaiye Teşkilatını kim kurar ve yönetir? Bir doğal sayının sağdan sola doğru üçerli gruplara ayrılmasına.........denir.Yukarıda noktalı yere hangi sözcük gelmelidir? 3 litresi 9 TL ise 2 litresi kaç TL dır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla birleşik sözcük kullanılmıştır? Gençti, yiğitti. Gürül gürüldü. Hep öndeydi. Gözünü budaktan esirgemezdi.Çalışkandı. Coşkundu. Yorulmak nedir, bilmezdi" Yukarıdaki parçada anlatılan kişinin hangi özelliğinden bahsedilmemiştir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Ülkemizde dünyanın en büyük güneş enerji santrali için Konya – Karapınarda çalışmalar başlatılmıştır.Bu çalışma için Karapınarın uygun görülmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Filozoflar hem kendilerinden önceki filozofların düşüncelerini eleştirerek hem de onlara yeni düşünceler ekleyerek farklı bilgilere doğru yol alır. Böylece felsefe tarihi, bir yandan karşı çıkışların tarihi iken öbür yandan da filozofların birbirlerinden beslendiği bir alandır.Bu durum felsefenin en çok hangi özelliğinin sonucudur ? Aşağıdakilerden hangisi duygu, düşünce ve isteklerimizi karşımızdaki kişiye konuşarak ilettiğimiz araçlardandır? Avrupa Hun Devletinin dış politikasının esasları, hangi Hun hükümdarı döneminde belirlenmiştir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir