Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdaki tanım hangi kavrama aittir?
Ortaya çıkan anlaşmazlıkların giderilerek sorunun çözülmesi ve birliğin Sağlanmasıdır .

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdaki tanım hangi kavrama aittir? Ortaya çıkan anlaşmazlıkların giderilerek sorunun çözülmesi ve birliğin Sağlanmasıdır . sorunun cevabı " Uzlaşı " dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Harun Reşit ve oğulları Dönemi, aşağıdaki devletlerden hangisinin en parlak dönemi sayılır? Aşağıdakilerden hangisi “yararlı” kelimesinin eş anlamlısıdır? • Hastalık veya yaşlılıktan dolayı ayakta namaz kılamayanların oturarak namaz kılabilmesi• Hasta veya yolcu  olanların Ramazan oruçlarını erteleyebilmeleri• Suyun bulunmadığı ortamlarda teyemmümle abdest alınabilmesiBu örnekler, ibadetlerle ilgili temel ilkelerden hangisi ile ilişkilidir?  Bir manav; aldığı patateslerin 525 kg’ını pazartesi günü, 287 kg’ını salı günü satıyor. Çarşamba günü ise, pazartesi ve salı günü sattığı patateslerin toplamı kadar patates satıyor . Buna göre manav, üç günde toplam kaç kg patates satmıştır.         I-İkinci sınıfa başladım.      II  -Konuşmaya başladım.    III -Altıncı sınıfı bitirdim.     IV - 10 yaşındayken basketbol kursuna gittim.Yukarıda verilen olayların kronolojik olarak sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?  Sorulardan doğru olanların başına başına D, yanlış olanların Y harfi yazınız.(    ) Gitar, temel ihtiyaçtır.  (   ) İstediğimiz herşeyi almak aile bütçesine zarar verir. (    ) Süt aldığımızda garanti belgesi bulunmaz.(   ) Sakla samanı gelir zamanı sözü, tasarrufla ilgilidir.  Katı haldeki bir maddenin ısı alarak gaz haline geçmesine ne ad verilir? İnanç ve ibadetlerle ilgili ilke­leri farklı yorumlayan düşünce ekollerine ne ad verilir? Abbasi halifesi Memun tarafından Bağdat’ta kurulan “Beytü’l - Hikme” (Hikmet Evi) denilen kurumda “tercüme bürosu”nun bulunması, aşağıdakilerden hangisine kanıttır? Uygur Devleti’nde Manihaizm dinini kabul eden Böğü Kağan, Karabalgasun şehrinde bir tapınak yaptırmıştır. Onun zamanında Mani dini devletin resmi dini haline gelmiştir.Buna göre Uygurlarda;I- Dini mimari örnekleri verildiği,II- Şehirleşme kültürünün tamamlandığı,III-Halkın din arayışıiçinde olduğu çıkarımlarından hangileri yapılabilir?  “Kışa hazırlanmak için yakacak aldık.” cümlesindeki“yakacak” sözcüğü sıfat-fiil eki yardımıyla türemiş vekalıcı isim olmuştur.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna benzer birkullanım vardır? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisinin sesteşi yoktur?