Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız.
(...) Demokratik bir toplumda insanlar birlikte yaşama kültürüne sahip olmalıdır.
(...) Anlaşmazlıklar yaşadığımızda yalnızca kendi hakkımızı gözetmeliyiz.
(...) Uzlaşı sürecinde doğru iletişim önemlidir.
(...) Kendimizden başkasını ilgilendirmeyen konular da uzlaşı gerektirir.
(...) Sorunlarımızı uzlaşı ile çözmezsek yeni sorunlar ortaya çıkabilir.

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız.(...) Demokratik bir toplumda insanlar birlikte yaşama kültürüne sahip olmalıdır.(...) Anlaşmazlıklar yaşadığımızda yalnızca kendi hakkımızı gözetmeliyiz.(...) Uzlaşı sürecinde doğru iletişim önemlidir.(...) Kendimizden başkasını ilgilendirmeyen konular da uzlaşı gerektirir.(...) Sorunlarımızı uzlaşı ile çözmezsek yeni sorunlar ortaya çıkabilir. sorunun cevabı "DYDYD" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Mill düşüncesinde; “Çok sayıda insana en yüksek mutluluğu verebilmek” ilkesini temel alır. Ona göre mutluluk veren eylemler iyi, mutsuzluk veren eylemler kötüdür. Mutluluk, hazzın varlığı ve acının yokluğu anlamına gelir.Bu parçaya dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? My exam results are - - - - than yours. Oynadığımız oyunlarda kural olmazsa aşağıdakilerden hangisi yaşanır? - Canlıların birbiriyle ve çevreleriyle olan ilişkilerini inceler.- Bir canlının zigottan ergin bir canlı oluşumuna kadar geçirdiği değişimleri inceler.- Canlılardaki kimyasal tepkimeleri inceler.- Canlıların geçmişten günümüze geçirdiği değişimleri inceler.Tanımlar incelendiğinde verilen bilim dallarının hangisinin ilgi alanına yukarıda değinilmemiştir? Kimim ben ( ) bir yüzüm var mı suya yansıyan ( ) Her gece başımı yastığa koyduğumda eriyen, değişen bir surat ( ) Yaptığım şey basit taklitten öteye geçemez( ) tramvay jetonu satan adamın az ilerisinde duran, soğukta titreyen simitçi benden daha inandırıcı.Bu parçada ayraç ile gösterilen boşluklara aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir? “Bir kimseye günah olarak Müslüman kardeşini küçük görmesi yeterlidir.”Bu hadiste belirtilen kötü davranış aşağıdakilerden hangisidir? Doktorlar, hastaların kalplerini ya da iç organlarından gelen sesleri dinlemek için hangi aleti kullanırlar?  “ Hayatta en hakiki mürşit (yol gösterici) ilimdir, fendir.” diyen Atatürk aşağıdakilerden hangisini vurgulamak istemiştir?  Kutadgu Bilig adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir? Hz. Muhammed (sav.) hayatının her döneminde çalışmış ve çalışmayı da teşvik etmiştir. Herkesin hayatının idamesi için çalışmasına müsaade edilmesini ve emeğinin karşılığının verilmesini istemiştir.Bu metinde Hz. Muhammed (sav.)’in temel hak olarak gördüğü konu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi yapma destandır?   Osmanlı Devleti'nin Avusturya karşısındaki üstünlüğü sona erdiren antlaşma hangisidir?