Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdakicümlelerinhangisinde nesnel bir yargıvardır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdakicümlelerinhangisinde nesnel bir yargıvardır? sorunun cevabı "Öğretmen etkinliği yaparken sınıfı üç gruba ayırdı." dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “da/de”nin yazımı yanlıştır? "baraka" sözcüğü doğru hecelenmiştir? Belge ile kanıtlanan zorlayıcı nedenler olsa bile sürenin bitimini izleyen iki ay içinde göreve başlamayanların atama işlemi, aşağıdakilerden hangisi tarafından iptal edilir? Abecemizin beşinci sesi ile başlayan sözcük aşağıdakilerden hangisidir?  Atatürk, Kurtuluş Savaşı’nın Hazırlık Dönemi’nde öncelikle millî birlik ve beraberliği sağlamaya çalışmıştır.Verilen bu bilgiden Atatürk’ün hangi kişilik özelliği çıkarılabilir? Aşağıdakilerden hangisi sert çekirdek haklardan değildir?  I. Dünya Savaşı’nın cephelerinden olan Kanal Cephesi, aşağıdakilerden hangisinin isteği üzerine açılmıştır? 312 bilyeyi 24 çocuğa paylaştırmak isteyen Ahmet amca her bir çocuğa kaçbilye verir? 10 ile 1 sayısı arasında kaç fark vardır?  “1917’ de Zile’ de doğan Cahit KÜLEBİ şiirlerinde Anadolu insanının yaşamını, acılarını doğa ve toplum ilişkilerini yansıtmıştır. Halk şiirinin kaynaklarından yararlanmıştır. Yalın bir anlatımı vardır …”                       Yukarıdaki paragraf hangi yazı türünden alınmıştır?   Mondros ateşkes Antlaşmasından sonra ülkemizin yer yer işgal edilmesi karşısında Türk Milletinin vatanı korumak için başlattığı harekete ne ad verilir?   “Ant olsun ki Resulullah sizin için, Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah’ı çok zikredenler için güzel bir örnektir.” (Ahzâb Suresi, 21. ayet)Bu ayette sözü edilen “insanlara örnek olma”aşağı-daki hususların hangisi için geçerli değildir?