S:1

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamda kullanılmıştır?

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamda kullanılmıştır? sorunun cevabı "Evin içini güzelce temizledi. " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Devlet Tiyatroları hangi alandaki ihtiyaçları karşılar? Mustafa Kemal’in ilk askerlik görevine başladığı şehir olan Şam’da kurduğu cemiyet aşağıdakilerden hangisidir? “Onlara ‘Allah’ın dinine uyun” denildiği zaman onlar: ‘Hayır! Biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız!’ derler. Ya ataları bir şey anlamamış, doğruyu da bulamamış idiyseler.” (Bakara suresi, 170. ayet)Bu ayette eleştirilen tutum aşağıdakilerden hangisidir? Annemizin kız kardeşine ne deriz? Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin duraklama dönemine girmesinde etkili olan ekonomik nedenlerden biri değildir? Yüce Allah’ın, insanlara doğru yol olan ilahi yolu göstermek maksadıyla bazı peygamberlere sayfalar halinde gönderdiği ilahi metinlere ne denir? Aşağıdakilerden hangisi ışık kirliliğinin sonuçlarından değildir 20, 15, 25, 20, 30, ? , 35, 30, 40 örüntüsünde ? yerine hangi sayı gelmelidir? Modern felsefe Descartes ile birlikte açık ve seçik doğ- ruları aramaya başlamıştır. Descartes’in bu çabasıyla artık felsefe, insan bilgisinin olanaklarını, neyi bilip neyi bilemeyeceğini, nasıl doğru bilgi elde edileceğini araştırmaya yönelmiştir.Bu parçada felsefenin hangi disiplinine ait problemlere değinilmektedir?  'Hicret' neyin başlangıcı olarak kabul edilir? Aşağıdakilerden hangisi, Temsilciler Kurulu’nun İstanbul Hükûmeti’ne karşı sağladığı üstünlüklerden biri değildir?  “Büyük Millet Meclisi’nde ve millet karşısında ulus işlerinin serbestçe tartışılması ve iyi niyet sahibi kişilerin ve partilerin özel görüşlerini ortaya koyarak milletin yüksek menfaatlerini aramaları benim gençliğimden beri âşık ve taraftar olduğum bir sistemdir.”Atatürk’ün bu sözünün;I.  Tek parti iktidarının sürdürülmesiII.  Mecliste muhalefetin oluşturulmasıIII.  Farklı görüşlerin mecliste temsil edilmesidurumlarından hangilerine yönelik olduğu savunulabilir? Aşağıdakilerden hangisi litre ile ölçülür? Müslümanların çok mübarek ,kutsal haftalık günü aşağıdakilerden hangisidir? Rakamları birbirinden farklı en küçük dört basamaklı doğal sayı aşağıdakileden hangisidir? Aşağıdaki yargıların hangisi peygamberlerin özellikleriyle ilgili değildir?  “Sizden iyilikle emreden, kötülükten sakındıran bir topluluk bulunsun...”(Âl-i İmrân suresi, 104. ayet)Bu ayet aşağıdaki teşkilatlardan hangisinin oluşmasına katkı sağlamıştır? Bir karenin bir kenarının uzunluğu 18 cm dir. Bir eşkenar üçgenin çevre uzunluğu bu karenin çevre uzunluğuna eşittir. Bu  eşkenar üçgenin bir kenarının uzunluğu  kaç cm dir?  Sevinç” sözcüğünün zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? “Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, her başağında yüz dane olmak üzere, yedi başak veren bir danenin durumu gibidir. Allah dilediğine kat kat  verir. Allah’ın lütfu geniştir, o bilendir.” (Bakara suresi, 261. ayet)Bu ayette zekâtın hangi yönüne vurgu yapılmıştır? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Eğer yerle gökte Allah'tan başka tanrılar olsaydı, ikisi de bozulurdu. Arşın Rabbi olan Allah, onların vasıflandırdıklarından münezzehtir.enbiya 22Yukarıdaki ayette rabbimizin hangi özelliğine vurgu yapılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi milli bayramlarımızdan birisidir? Kırım ilk defa hangi antlaşma ile bağımsız olmuştur? Birden fazla pilin oluşturduğu düzeneğe ne denir? Aşağıdakilerden hangisinde soluk alırken havanın izlediği yol doğru olarak verilmiştir? I. Sulh ve Selâmet-i Osmaniye FırkasıII. İngiliz Muhipleri CemiyetiIII. Kilikyalılar CemiyetiIV. Redd-i İlhak CemiyetiV. Wilson Prensipleri CemiyetiYukarıdakilerden hangileri manda ve himâyeyi savunmuşlardır?  Aşağıda Ay tutulması ile ilgili verilen seçeneklerden hangisi doğrudur?    I.   Nohut – un                             II.  Un –pirinç                       III. Kum – çakılYukarıda verilen karışımlar aşağıda verilen hangi yöntemle ayrılır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı kelimeler birlikte kullanılmıştır? Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre, belgenin şekli özellikleri ile ilgi olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  Güneş ışınlarının Dünya’ya geliş açısının  değişmesi, aşağıdaki olaylardan hangisine sebep olur?  Aşağıdakilerin hangisinde noktalama yanlışı yapılmıştır? 4-7-10-13-16-19 örüntüsü için hangisi söylenemez? "Aydınlanma insanın kendi aklını kullanmaya başlamasıdır." sözüaşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir? Peygamber Efendimiz hangi tarihte ve nerede vefat etmiştir? • Bilimi çözümlemek ve onu açıklamak için bilim dilini çözümlemek ve sembolik bir dizgiye çevirmek gerekir.• Bilimselliğin ölçütü doğrulanabilirliktir. Doğrulanabilen önermeler anlamlıdır. Anlamlı önermeler olgulardan elde edilip tekrar olgularla denetlenebilenönermelerdir.Yukarıdaki görüşleri savunan filozof hangisidir?  15a = 15x1520 b = 20x20x201 c = 1x1x1Yukarıdaki verilen eşitliklere göre a+b+c kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi felsefi bir soru olarak nitelendirilemez?  Hangi cümlede eş sesli kelime yoktur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir