S:1

Cebrailden ilk vahyi alan Hz. Muhammed(sav), heyecanlanarak evine koştu.
Bu durumda Peygamberimizi Endişe etme, üzülme. diyerek teselli eden kimdir?

Cebrailden ilk vahyi alan Hz. Muhammed(sav), heyecanlanarak evine koştu.Bu durumda Peygamberimizi Endişe etme, üzülme. diyerek teselli eden kimdir? sorunun cevabı "Hz. Hatice " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Şeytanın, Allahın huzurundan kovulmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi serveti-fünun edebiyatının genel özelliklerinden değildir? Günümüzde bir mahalle süpermarketinde bile dış ülkelerden gelen ürünleri görebilmek mümkündür. Aynı şekilde ülkemizde yetiştirilen meyve ve sebzeleri dünyanın herhangi bir ülkesindeki marketlerde bulmak mümkündür.Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? Antalya is hotter .......... İzmir. A: ............................ B: Yes, I do. Thomas Edison'un icat ettiği ses teknolojisi ürünü​..................Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Hangi cümlede sıfat yoktur? 12 x 2 = A ve 52 x 8 = B ise A + B = ? Kuran ı Kerim Hz. Muhammede vahiy yoluyla yirmi üç yılda indirilmiştir. Kuranda inanç, ibadet, toplumsal ilişkiler, evlilik, insan hakları, ahiret, cennet – cehennem, dünya hayatı vb. pek çok konuda bilgiler yer alır. Yüce Allah bir ayette: ...insanlara, kendilerine indirileni açıklaman için ve düşünüp anlasınlar diye sana da bu Kuranı indirdik (Nahl 44) Sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed (Sav) namaz konusunda kendisine soru yöneltenlere; Ben namazı nasıl kılıyorsam siz de öyle kılın. buyurmuştur.Yukarıdaki paragrafta anlatılan durum Peygamberimizin hangi yönünü açıklar? Yağmur ve kar suları çok olunca toprak çamur haline gelir ve aşağıya doğru akar. Evleri ve insanları yok eder. Bu doğal afet hangisidir? Bir işte başarılı olmak için her türlü çalışmayı yaptıktan sonra Allaha dua etmek, o işi Allaha havale etmek anlamına gelen kavram hangisidir? Tropikal ürünlerden olan kahve ve kakao .................... iklim bölgesinde yetiştirilirCümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi halk idaresine dayanan bir yönetim şeklidir? 24 kg lık ve 30 kg lık iki çuval tuz birbirine karıştırılmadan ve hiç artmayacak şekilde eşit boyutlardaki poşetlere , her poşette eşit kütlede tuz olacak şekilde doldurulacaktır . Bu iş için en az kaç poşet gereklidir? Peygamberimizin bakımını üstlenen amcası ve dedesi hangi şıkta doğru verilmiştir? Dinimize göre doğru ve güzel olan davranışları yaparsak ............... kazanırız. Yanlış ve kötü davranışlarda ise ......... işlemiz oluruz.Yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangi kelimeler gelmelidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük ünlü uyumuna uymayan sözcük vardır? Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin şirket olma şartlarına uygun değildir? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre okul öncesi ve ilköğretim okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim programlarını, ders kitaplarını, eğitim araç-gereçlerini hazırlamak veya hazırlatmak ve Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak görevi aşağıdakilerden hangisinindir? Kendi yaptırdığımız eve taşınmıştık. Evin daha eksiklikleri vardı ama kendi evimizdi. ---- Çünkü elektrikler henüz açılmamıştı. O karanlıkta yeni evimizde geçireceğimiz güzel günleri hayal ettik.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olur? Kâinattaki her şey bir düzen içindedir. En küçük canlılardan uzaydaki galak- silere kadar her şey sistemli bir şe- kilde hareket etmektedir. Hiçbirinde uyumsuzluk düzensizlik veya aksak- lık görülmez. Bu durum evrenin eşsiz bir kudretin eseri olduğunu gösterir.Bu parça aşağıdaki konulardan hangisini açıklamak için kullanılabilir? Ne şikâyet ettim bir gün ne de bir yerde mola verdim;Dün ne yaptımsa gönlümce, dünkü defterlerde kaldı.Dosta, acelem var dedim, dost şaştığı yerde kaldı;Canım üzengi üstünde, bitmez ki hiç sıla derdim.Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisine örnek yoktur? I. İller arası nakillerde en çok yedi günlük süre devamsızlıktan sayılmaz.II. Okula naklen gelen ve giden öğrencilerin listesi, e-Okul sisteminden ders yılı sonunda alınarak dosyasında saklanır.III. Okul çalışanlarının istemeleri hâlinde, çocuklarının nakli ulusal adres veri tabanındaki adreslerine bakılmaksızın görev yaptıkları okula yapılır.IV. Nakiller Ekim ayı başında başlar ve ders yılı sonuna 10 iş günü kalıncaya kadar devam eder. Ancak doğal afet, sağlık ve ailenin adres değişikliği gibi nedenlerde bu süre aranmaz.Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre nakil ile ilgili olarak yukarıdaki hükümlerden hangileri doğrudur? Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? (I) İçinden deniz geçiyorsa yüzlerce kez teşekkür etmelisiniz yaşadığınız şehre. (II) Bu teşekkürü en çok hak eden şehirlerden biri de İstanbuldur. (III) Gün batımında kızıla boyanan Boğaz suları, İstanbulu bir masal mekânına dönüştürür. (IV) Bu şehirde hayat bu yüzden çok güzeldir.Bu metinde numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? When you - - - - five - - - - fifteen, you get ten. I. Ambulans ekiplerince müdahaleler yapılmasıII. Olay yerinde, ilk yardımcı tarafından temel yaşam desteği yapılmasıIII. Hastane acil servislerinde müdahale yapılmasıIV. Sağlık kuruluşuna haber verilmesiHayat kurtarma zinciri halkalarının sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? DOLAP sözcüğündeki harflerin alfabetik sıraya göre dizilişi hangi seçenekte doğru verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi bir girişimci için öncelikli özellik değildir? Aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisi yenilenemez enerji kaynağıdır? Rodos Adasının fethi aşağıdaki hangi Osmanlı padişahı zamanında gerçekleşmiştir? Hello! I am Mehmet. I am in a dark tunnel; I hear horrible screams around me. There are ghosts, skeletons and vampires. Where is Mehmet? • Sahnelenen ilk tiyatro oyunu Şair Evlenmesidir.• Talim-i Edebiyat makale türünün ilk örneğidir.• İlk yerli romanın yazarı Şemsettin Samidir.Bu cümleler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? Ülkemizde Cep telefonu operatörlerinin reklamlarından Cem Yılmaz, Şafak Sezer, Ata Demirer gibi ünlü komedyenleri oynatmalarının temel nedeni hangisi olabilir? Aşağıdakilerden hangisi kara yolu ulaşımı aracıdır? 1. Mektup, Hasret dolu sevgilerle hepinizi öpü- yorum. cümlesiyle bitiyordu.2. Köye gider gitmez ailesine mektup yazdı.3. Kutsal vazifesine heyecanla başladığını bildirdi.4. Salih Öğretmenin ilk tayin yeri Doğu Anadoluda ücra bir köydü.5. Mektuptaki bu hasret dolu sevgi ibaresi Salihi duygulandırdı.Numaralanmış cümlelerle anlamlı ve kurallı bir metin oluşturulduğunda sıralama aşağıdaki- lerden hangisi olur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanılışı ile ilgili yanlış yapılmıştır? Edebiyat, estetik zevk duygusunu aşağıdakilerden hangisi aracılığıyla ortaya koyar? Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelike göre, resmi yazışmalarda kullanılacak kağıtların boyutları aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Sempozyumun diğer sözlü anlatım türlerinden farkı aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir