S:1

Aşağıdaki ses teknolojilerinden hangisi ses şiddetini arttırmak için kullanılmaz?

Aşağıdaki ses teknolojilerinden hangisi ses şiddetini arttırmak için kullanılmaz? sorunun cevabı "Fonograf" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Başbakanın veya bir bakanın Yüce Divana sevk edilmesine kim karar verir? Doğal ve yapay ışık kaynakları ile ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi doğrudur? Hz.Muhammed (sav)in söz, fiil ve takrirlerine ................denir.Boş bırakılan yere aşağıdaki kelimelerden hangisi gelmelidir. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Döneminde görülen edebî topluluklardan biridir? Atatürkün ilk askeri görev yeri neresidir? Yarıçapının uzunluğu 4 cm, yüksekliği 10 cm olan dik dairesel silindirin hacmi kaç santimet- reküptür? ( r yerine 3 alınız.) Tuzu, suda göremeyiz ama tadına bakınca tuzun suda kimliğini koruduğunu anlarız. Bu olayı aşağıdakilerden hangisi ile açıklarız? Rengarenk kuşların cıvıltıları her yeri sarmıştı. cümlesinde hangi duyular kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi bir yurttaşın sorumluluklarından biri değildir? M.Kemal Anadoluda milli bilinci oluşturmak için önce aşağıdakilerden hangisini yapmıştır? Türkçenin öz güzelliğini ortaya çıkarmak, Türkçeyi yabancı dillerin etkisinden kurtarmak ve Türkçeye yeni kelimeler katmak amacıyla Atatürk tarafından kurulan kurum aşağıdakilerden hangisidir? I. ElektronII. ProtonIII. NötronVerilen atom altı taneciklerin geçmişten günümüze doğru keşif sıralaması aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde topluluk adı yoktur? Kışı, gündüzleri kısacık olduğu için sevmem.Sabahleyin bir türlü doğmak bilmeyen güneş erkendençekip gider. Hele şimdi saat dördü biraz geçtimi, ortalık kararıveriyor. Ne anladım ben ondan?Penceremden bakıyorum, tertemiz bir hava... Birçekicilik vardır Ankaranın ışığında. İstanbulunkigibi öyle baygın değildir, yarı sevdalı yarı hüzünlühülyalar kurmaya sürüklemez insanı, çıkıp gezmeye çağırır.Bu metin aşağıdaki edebiyat türlerinden hangisine aittir? Hangi seçenekte sayı bildiren bir sözcük vardır? Bir aleti, bir aygıtı veya bir yöntemi ilk kez bulma işine ne ad verilir? Yüzeyi geniş olan kemiklere .............. denir. Hz. Muhammed (sas) Adal ve Kâra kabilelerinden bir heyetin İslamı öğrenmek için öğretmenler istemesi üzerine on kişilik bir grubu göndermiştir. Bu grupHüzeyl kabilesinin saldırısına uğrayarak bir kısmı şehit bir kısmı esir düşmüştür.İslam tarihinde bu olay aşağıdakilerden hangisi ile adlandırır? Yanmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde zor durumda kalmak anlamında kullanılmıştır? İnsanın kendisine, ailesine, başka insanlara, doğal çevreye, hayvanlara ve insanlığın ortak mirasına karşı sorumlulukları vardır. Buna göre aşağıdaki seçeneklerden hangisi çevremize karşı sorumluluklarımızdan birisi değildir? I. Kurallara uymayanları yargılarım.II.Trafik kurallarına uyulmasını sağlarım.III. Suç işlenmesini engellemek için çalışırım.IV. Toplumun huzuru ve güveni için çalışırım.Yukarıdaki cümlelerden hangisi bir polise ait olamaz? Aşağıda dehidrasyon tepkimeleri ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki yargılardan hangisi sempozyum için söylenemez? Okulumuzda, renkli resimlerin tanıtımını yapmak için orta boylu bir reklamcı geldi. Cümlesinde hangisi varlığın özelliği değildir? 4 dakika kaç saniyedir? Ses dalgalarının sert bir düzeye çarpıp tekrar kaynağına dönmesine ne ad verilir? Basit bir elektrik devresinde kullanılan pilingörevi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisisöylenebilir? Aşağıda verilenlerden hangisi atmosferin karbon kaynaklarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi beden temizliğimizi sağlamak için yapmamız gerekenlerden değildir? Aşağıda verilen cümlelerin doğru olanlarına "D" yanlış olanlara, "Y" yazınız.(..) Bir mıknatıs ortadan bölündüğünde mıknatıslık özelliği kaybolur.(..) Kuvvet duran cisimleri hareket ettirebilir.(..) Mıknatısın iki kutbu vardır..(..) Kırmızı ışığa yaklaşan araba hızlanma hareketi yapar.(..) Kuvvet uygulayarak hareketli cisimlerin yönünü, hızını ve şeklini değiştirmek imkânsızdır. Aşağıda bazı hareket çeşitleri verilmiştir?I – HamakII – SalıncakIII – Saatin akrebi Yukarıdakilerden hangileri sallanma hareketi yapar? Aşağıdakilerden hangisi çevrede kalıcı kirliliğe neden olur? Mezopotamya adı geçmişte hangi ırmaklar arasındaki bölge için kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi bir doğal varlık değildir? Aşağıdakilerden hangisi ışığın bir enerji türü olduğunu göstermez? İnsanlar geçimlerini sağlamak için farklı ekonomik faaliyetler yürütmektedir.Yürütülen bu ekonomik faaliyetlerden hangisi hizmet sektörü ile alakalıdır? Kuran-ı Kerim hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi yapay çevreye örnektir? 5 portakaldan 1 bardak portakal suyu elde edildiğine göre 7 bardak portakal suyu için kaç portakala ihtiyaç vardır? Habeşistanın hicret yeri olarak seçilmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi olmamıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir