S:1

Oğuz akvaryumda 4 L su varken, içindeki balığı dışarı çıkarıyor. Suyun seviyesi 3 850 mLye düşüyor. Balığın hacmi kaç mililitredir?

Oğuz akvaryumda 4 L su varken, içindeki balığı dışarı çıkarıyor. Suyun seviyesi 3 850 mLye düşüyor. Balığın hacmi kaç mililitredir? sorunun cevabı "150 mL" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Aşağıdaki cümlelerin  hangisinde uyarma söz konusudur?  Aşağıdakilerden hangisi Yahudiliğin temel özelliklerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi bir kelime değildir? XIII. ve XIV. yüzyılda olay çevresinde oluşan edebî metinlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki yazar - eser eşleştirmelerinin hangisi yanlıştır? Aşağıdaki sayılardan hangisinin onlar basamağında 3 rakamı vardır? Bir kenar uzunluğu 84 cm olan kare şeklindeki iki kumaş birbirine dikilerek ekleniyor. Yeni oluşan çevresi kaç cm’dir? Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre ilköğretim kurumlarında öğrencinin geçerli mazereti ve velinin başvurusu üzerine okul yönetimi tarafından bir öğretim yılı içerisinde en fazla kaç güne kadar izin verilebilir? 1. Ses, ses kaynaklarının titreşimiyle oluşur.2. Sesin yayılabilmesi için maddesel ortam gerekir.3. Ses en hızlı havada yayılır.Verilen bilgilerden hangileri doğrudur? İnsan davranışlarını çevreye uyum süreci olarak tanımlayan, bilincin ne olduğundan çok, ne için olduğuyla ilgilenen psikoloji yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? DANS kelimesinin ingilizcesi hangisidir? Genel ağ üzerinden bilgiye ulaşılırken .......................... sayfalar tercih edilmelidirCümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? “Asma Bahçeler ve İştar Kapısı gibi önemli eserler inşa ettiler. Kralları Hammurabi kendi adıyla anılan kanunlar koydu.” Yukarıdaki anlatım aşağıdaki Mezopotamya medeniyetlerinden hangisine aittir? Halit : ……………………………………?Hakan : Yes, she can. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’a göre disiplin cezası ile ilgili aşağıdaki hangisi yanlıştır?  Bilginin kaynağını, ilkelerini, yöntemini araştıran felsefe dalı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi İtilaf devletlerinden değildir? Alp, almış olduğu buzdolabına ait borcunun yarısını 10 eşit taksitte, kalan borcunu ise her bir önceki taksitine 20 YTL ekleyerek, 5 taksitte ödeyecektir. Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?  1504 sayısındaki rakamlardan hangilerinin yerleri değiştirilirse oluşan sayı 4819 sayısından büyük olur? “Sınıfta aynı düşüncede olmasak bile, herkes istediğini söylemekte serbesttir” böyle düşünen biri neyi savunuyordur? “Bu kitabı okuyan herkes ondan çok şey bulur. Üzerinde iyice düşünülmesi gereken önemli saptamalar var. Yazarın asıl amacı dünyayı bize tanıtmak. Ama bu dünyanın çirkin değil, iyi yönlerini seriyor gözler önüne. Biz de doğal olarak güzel şeyler düşünüyoruz.”     Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı yoktur?          Su molekülü için,I. Tohumdaki miktarının düşük olması, çimlenmeyi sağlayan enzimlerin çalışmasını engeller.II. İyi bir çözücü olduğu için madde taşınmasında önemli role sahiptir.III. Öz ısısı düşük olduğu için suyun ısınması ve soğuması kolay gerçekleşir.ifadelerinden hangileri söylenebilir?  Aşağıdakilerden hangisi, Türk İslam Devletlerinde ekonomik hayatın içinde önemli bir yeri olan Ahilikle ilgili, doğru bir bilgi değildir? Aşağıdaki kelimelerin hangisi ek ve kök bakımından yanlış ayrılmıştır?   İnsan ve içinde yaşadığı doğa ayrılmaz bir bütündür. Bu nedenle insan ve doğanın etkileşimi kaçınılmaz bir olaydır. Yaşam için insanın doğadan yararlanması gayet doğaldır. Fakat sadece insanların çıkarını düşünüp doğayı düşünmeksizin hareket etmek bir süre sonra çözümü zor hatta olanaksız sonuçlar doğurabilmektedir.Yukarıdaki parçaya göre aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Aşağıdakilerden hangisi namaz abdestinin farzlarından biri değildir? Bir çıkarma işleminde eksilen 335, çıkan 175 ise fark kaçtır? Avrupa orduları örnek alınarak kurulan ilk ordu hangisidir? Orta Çağ Avrupa’sında Hıristiyanlıkta dinden çıkartma cezasına ne denir? Arkadaş seçiminde aşağıdakilerden hangisine dikkat etmeliyiz? Bir aile, televizyonda savaştan ve kıtlıktan dolayı aç kalan çocuklarla ilgili belgeseli izlerken minik kızları, elindeki yiyeceğini ekrana doğru uzatıp çocuklara vermek ister. Bunu başaramayınca da çaresizlik içinde ve üzüntüyle ailesine bakar.Bu olaydan çıkarılacak sonuç aşağıdakilerden hangisidir? Kavramlardan biri diğerinin tüm bireylerini kapsıyorsa aralarında "tam girişimlilik" ilişkisi vardır.Buna göre, hangi seçenekte verilen kavramlar arasında tam girişimlilik ilişkisi vardır? I am Ketty. I live in England. I like horse riding andskipping rope. My sister’s name is Jenny. She likestaking photographs and painting pictures. She isgood at Art. My favourite school subject is Maths. Insummers, I usually go camping with my family. I playchess with my dad. They are all enjoyable.Paragrafa göre aşağıdakilerden hangisisöylenemez? Anayasa ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat yoktur? “ Sınıfımızdaki gözlüklü öğrenciler ( )    Hatice ( )Halim ( ) Arda ve Murat( )tır( )” cümlesinde sırası ile hangi noktalama işaretleri kullanılır? Melisa’nın bilgisayarına virüs bulaştığı için çok yavaşlamıştır. Melisa'nın yapması gereken şey aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda altı çizili kelimelerden hangisi zarf değildir? Adak kurbanında kurban sahibi ve bazı yakınları kurban etinden yiyemez. Buna göre adak kurbanı kesen birinin, aşağıdakilerden hangisine kurban etinden vermesi uygundur? Yoluna gücü yetenlerin o evi haccetmesi, Allah’ın, insanlar üzerinde bir hakkıdır.Ali İmran 97.Yukraıdaki ayette altı çizili yer ile aşağıdakilerden hangisi kasdedilmiştir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir