S:1

18+19+20+21+22=? İşleminin sonucu kaçtır?

18+19+20+21+22=? İşleminin sonucu kaçtır? sorunun cevabı "100" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Bir pastane pastaları için günde 50 L süt tüketmektedir. Buna göre 10 günde kaç L süt tüketirler? “ Bil ki ben hem uyurum hem namaz kılarım; oruç da tutarım, evlenirim de. Ey Osman, Allah’tan kork, zira ailenin senin üzerinde hakkı var, Misafirin senin üzerinde hakkı var, Nefsinin senin üzerinde hakkı var. Öyle ise bazen oruç tut, bazen ye. Namaz da kıl, uykunu da al!”Peygamberimiz bu sözleri Osman bin Ma’zun’a söylerken hangisini gözetmiştir? 6 128 642  doğal sayısının milyonlar bölüğü hangi seçenekte doğru belirtilmiştir?  Aşağıdakilerden hangisi uzay kirliliğine neden olmaz? I. Gelecek kaygısıyla yaşarken çoğu zaman bugünüelimizden kaçırırız.II. Çoğu insan geleceğe yönelik beklentilerini yüksek tutar.III. Yarın ile uğraşırken bugünün farkına varamayabiliriz.IV. Bazı insanlar içinde bulundukları günü kurtarma telaşındadır.V. Hayata umutsuz bakanlar gelecek kaygısını çok yoğun yaşarlar.Numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca aynı doğrultudadır? Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerden biri değil­dir? Beden eğitimi, eğitim şekillerinin en eskisi sayılır. İlkel insanlar da çocuklarına bir çeşit beden eğitimi verirdi. Onları güreştirir, mızrak atmayı öğretirlerdi. Beden eğitimi, uygarlıkların gelişmesiyle beraber sistemli hâle getirilip eğitim kolu sayılma- ya başlandı. Bugün ise çeşitli aletlerle beraber profesyonel biçimde yapılıyor.Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir? Minarenin etrafını çepeçevre dolaşan, müezzinin çıkarak ezan okuduğu, kenarları korkuluklu bölüme ..............denir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? " Biyolojide çok iyi değildi ....... o, doktor olmayı seçti." Yukarıda boş bırakılan yere hangisinin gelmesi uygundur? “Elektronik ortamlardaki alım satım işlemleri” aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır? İki basamaklı en büyük negatif tamsayı ile en büyük negatif tamsayının toplamı kaçtır? Annem aldığı 3 düzine tabaktan 8 tanesini kırdı. Geriye kaç tabak kaldı? S- Sınıfın en uzun boylusu en önde oturuyor.U- Bu iş daha çok benim işime yaradı.D- Yazarın en çok tutulan kitabı bu.E- Her bildiğini herkese anlatmasa olmaz.  Hangi harfin karşısındaki cümlede bir “karşılaştırma” söz konusu değildir? Temel hak ve hürriyetlerin güvence altına alınmasından kim sorumludur? Sınıf başkanını kim seçer?  Aşağıdakilerden hangisi halk idaresine dayanan bir yönetim şeklidir?   Peygamberimizin doğduğu bölgede hangi inanç grubu yoktur ? Elifim uğru nakışlı Yavru balaban bakışlı Yayla çiçeği kokuşlu Kokar Elif Elif diyeBu dörtlükte “l” ve “y” seslerinin tekrar edilmesiyle aşağıdaki ahenk unsurlarından hangisi sağlanmıştır? Kireç ve kostikle çalışırken plastik eldiven ve önlük giymeliyiz.Bunun nedeni aşağıdakilerin hangisinde doğru açıklanmıştır? Bir inşaat işçisi 80 N ağırlığındaki tahta kutuyu 6 m yükseklikte olan ikinci kata 60 saniyede taşıyor.Buna göre işçinin gücü kaç watt olur? Her hangi bir yerde bir günde meydana gelen hava olayları o yerin günlük hava durumudur.Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisinde hava durumundan söz edilmemiştir? Aşağıdakilerden hangisi doğal varlıklarımızdan biridir?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı söz- cükler bir arada kullanılmamıştır? 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40 ardışık sayılarını kısa yoldan toplamı kaçtır? Hareket halindeki sağa dönen bir otomobil hangi hareketi yapar? Doğada kendiliğinden bulunmayan insanlar tarafından oluşturulan ses kaynaklarına ne denir? Büyük meydanın iki adım berisinde, evimin arka bahçesinde tek başıma oturuyordum. Ağaçların yaprakları arasına yerleşmiş, rüzgârla dans eden kuşların keskin seslerini saymazsam tıpkı gökyüzü gibi pürüzsüz bir sabah yaşıyordum. Akşamın gelmesini sabırsızlıkla bekliyordum.Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Gerçek ya da gerçeğe yakın olayların anlatıldığı uzun soluklu anlatım türüdür. Geleneksel bir içeriği olan, kuşaktan kuşağa sözlü olarak aktarılan öykülerdir. Genellikle sevgi ve kahramanlık konularını işler. Kişiler gerçek yaşama uygundur. Bu kişilerin olağanüstü özellikleri oldukça sınırlıdır. Nesir nazım karışımı bir anlatım kullanılır. Yusuf ile Züleyha, Arzu ile Kamber, Ferhat ile Şirin bu türün ünlü örnekleridir. Bu tür meddahlar veya âşıklar tarafından anlatılır. Anlatıcıları okur-yazar, az çok kültürlü kişilerdir.Bu parçada tanıtılan tür aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlı Devletinin 1. Dünya Savaşına girmesi aşağıdakilerin hangisi üzerinde etkili olmuştur?   Gusül abdestinin alınışı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?  Maddelerin şekil almış haline ne denir ?  Kamp yapacaksanız kafa feneri birçok işe yarar ama çabuk kaybolduğundan çok pahalı bir şey almayın.Bu cümlenin ifade ettiği anlam aşağıdakilerden hangisidir? Emily’s house is - - - - than mine. She comes to work by bus. Planlarda olması gereken temel ilkeler göz önünde bulundurulduğunda;I. Çağdaş eğitimin gereklerine uygun olarak öğrenci merkezli yaklaşımları ve disiplinler arası çalışmaları esas alan, uygulanabilir etkinliklere dayalı olmalıdır.II. Uygulanacağı sınıfın seviyesine ve konu alanına uygun olmalıdır.III.  Standart olmalı; konu, süre ve uygulamada değişiklikler yapılmamalıdır.IV. Eğitim-öğretimin hedeflerine ve öğretim kurumlarının özel amaçlarına uygun olmalıdır.ifadelerinden hangileri plan yapmanın ilkelerindendir?  Hangi sözcüğün hece sayısı daha azdır? İnsandaki lenf sistemi,I.Doku    sıvısının    fazlasının    kan    dolaşımına    kazandırma,II.Enfeksiyonlara    karşı    vücut    savunmasında    rol    alma,III.Yağın    monomerlerinin    emilerek    dolaşıma    katılması,IV.Hormonların    hedef    doku    ve    organlara    taşınmasıolaylarından hangilerini gerçekleştirebilir? Su ve minareller için hangi hangi bilgi yanlıştır? Bir günlük beslenmesinde; peynir, yoğurt, etli kuru fasulye ve yumurta yiyen bir kişi, vücuduna daha çoğunlukla hangi besin içeriğini almıştır? Karşıt anlamlı kelimeler hangi şıkta yanlış verilmiştir? ( I ) Durumu benim  öğrendiğimden daha da hazinmiş.  ( II )Şimdi onu nasıl arıyorum.  (III) Her gün Kadıköy’e inerken, deniz üstünden değil, onun sokağından geçiyorum. (IV) Adını okuyorum sokak tabelasında. Numaralandırılmış cümlelerden hangisi devrik cümledir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir