Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir anlatım vardır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir anlatım vardır? sorunun cevabı "Sabah kahvaltılarında çay olmazsa olmaz." dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Dinimize göre en güzel selam verme ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? İslam’ın evliliğe bakışı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? (Resûlüm!) Kuşkusuz  biz sana …………..'i verdik.  Şimdi sen Rabbine kulluk et ve ………….. Asıl sonu kesik olan, şüphesiz sana hınç (öfkeli kin) besleyendir.Kevser suresinin Türkçe anlamında boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri gelmelidir? “Öyleyse yalnız beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, sakın nankörlük etmeyin.” (Bakara suresi, 152. ayet)Bu ayet aşağıda verilen ilişkilerden hangisiyle ilgilidir? Türkçe Öğretmeni Ebru Hanım, kompozisyon sınavındaki yönergede;•  Uygun başlık oluşturma•  Giriş - Gelişme - Sonuç paragraflarının bütünlüğü•  Konunun, okuyucuya akıcı ve doğru aktarılması•  Dilbilgisi kuralları ve noktalama işaretlerinin doğru kullanılmasıgibi ölçütlere göre değerlendirme yapacağını belirtmiştir. Ancak puanlama işlemi esnasında sınavı bitirme sırasına göre bazı öğrencilere ek puanlar vermiştir.Bu durumla ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi söylenemez? Her bahar güller için bir şeyler karalamak isterim. Ben baharı gülle anıyorum. Herhâlde siz de öylesinizdir. Gülleri isim isim, renk renk, koku koku tanımaktan hoşnutum. Bir gül bah- çesine girdim mi güller biçim biçim beni çağırıyor, içim yaşama sevinciyle doluyor.Bu metnin dil ve anlatım özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Kumbaramdaki 47 liranın, 9 lirasıyla çikolata aldım. Kumbaramda kaç lira kaldı? Aşağıdaki seçeneklerin hangisinin tamamında canlı varlıklar verilmiştir? Thales, Mısır’a va Mezopotamya’ya gitmiş, Mısırlılardan geometriyi Babillilerden ise astronomiyi öğrenerek İyonya’da bilimin gelişmesine katkı sağlamıştır.Buna göre bilimin gelişmesi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez? Aşağıdaki cümlelerin hangisi nesnel yargı bildirir?   Allah (c.c.) tarafından inanç esaslarını, ibadet biçimlerini, ahlak kurallarını, Rabb’imizin (c.c.) emir ve yasaklarını insanlara bildirmek, onlara iyiyi ve güzeli, doğruyu ve yanlışı açıklamakla görevlendirilmiş ve vahiyle desteklenmiş kişilere ........................ denir.Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Hangi sözcüğün sonuna ünlü ile başlayan bir ek getirilirse, ünlü düşmesi olur?