S:1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmamıştır?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmamıştır? sorunun cevabı "Kuş açık pencereden içeri girmiş." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
"Hello! My name is Wendy. I am from England. I know two languages, English and Spanish. My favourite lesson is Science."Yukarıdaki paragrafta aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?  '' Annem erken yattı .......... çok yorgundu. '' cümlesinde boş bırakılan yere hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi milli kültürümüzü yansıtan ögelerden değildir? Aşağıdakilerden hangisi merkeze bağlı yönetim birimlerindendir? Aşağıdaki sorulardan hangisi aile tarihimizle ilgili araştırma yaparken soracağımız sorulardan biri değildir? Dünyada yaptığımız işlerin yazıldığına inanmamız bizi davranışlarımızda dikkatli olmaya yöneltir. Bu ifade aşağıdaki inanç esaslarından hangisi ile ilgilidir? Soyağacında en üstte hangi fertler bulunur? Mesajın alıcıya iletildiği yola ne ad verilir? • Nüfus azdır.• İklim çok serttir.• Buzul dağları buradadır.• Bölgenin güneydoğu köşesini oluşturur.Yukarıda verilen özelliklerin tamamı Doğu Anadolu Bölgesi’nin hangi bölümüne aittir?A) Yukarı Fırat-Van BölümüB) Erzurum-Kars BölümüC) Yukarı Fırat BölümüD) Hakkâri Bölümü Varlık ve madde konusu ile ilgili aşağıdaki görüşlerden hangisi kelamcılara aittir? Aşağıdakilerden hangisi olay planının bölümlerinden biri değildir?   Anlatıma duygu, düşünce, heyecan, yumuşaklık, sertlik katmak amacıyla seste yapılan farklılığa ne ad verilir? Günde 40 dakika ders çalışan bir öğrenci 8 haftada toplam kaç dakika ders çalışmış olur? Doğu cephesinin kahramanı aşağıdakilerden hangisidir? Siz yaptınız beni çocuklar                                    İşte bakın yaşam doluyumKömür gözlerim ışıl ışıl parlıyorSıcak sıcak soluyorum havuç burnumla.Gülümsemen, tıpkı sizin gibi olduğumdan…Ama güneş vurunca yarın, öbür gün“Hoşça kalın!” diyeceğim hepinizeYaşam vermeye gideceğimKuşa, ağaca, çiçeğeZaten en büyük erdem başkaları için erimek değil mi?Şiirde konuşturulan varlık kimdir? “5, 0, 1, 6” rakamları  birer  defa  kullanılarak yazılabilecek  dört  basamaklı en büyük  ve  en  küçük sayıların  farkı  kaçtır?  Kur’an-ı Kerim’de her biri   _______   sayfadan oluşan  30   _________ bulunur. “Yukarıdaki cümlede bulunan boşluğa aşağıdakilerden hangisi geldiğinde anlamlı bir cümle olur? Aşağıdakilerin hangisinde verilen maddeler birbiriyle tamamen karıştırıldığında heterojen karışım oluşturur?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?   Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir enerji kaynaklarından biri değildir? Gök cisimlerinin ve Dünya’nın şeklini küreye benzediğini söyleyen ilk bilim insanı kimdir? Aşağıda fosiller ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Devletin doğuş nedeni üzerinde farklı görüşler ileri süren düşünürler, toplumlarda düzenleyici bir otoritenin bulunduğu konusunda birleşirler. Çünkü ilkel veya küçük de olsa her toplumun belli bir disipline ihtiyacı vardır. Bu, birlikte yaşamanın asgari şartıdır.Buna göre, devletin bir toplumda yerine getirdiği öncelikli görev, aşağıdakilerden hangisidir?  “ Buzlu yollarda araçların kaza yapma şansı artar.” Cümlesindeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? “Sağ” sözcüğü, hangi cümlede “yaşamakta olan” anlamında kullanılmıştır? Ödenek üstü harcama yapan harcama talimatı veren harcama yetkilerine, her türlü aylık, ödenek, zam ve tazminat dahil yapılan bir aylık net ödemeler  toplamının kaç katı tutarına kadar para cezası verilir? Aşağıdakilerden hangisi saç bakımı ile ilgili bir hadistir?     Hangi seçenekte daha çok hece vardır? Evleri, ağaçları,  binaları çizerek yerlerini ve birbirlerine göre durumlarını karşımızdakine en kolay nasıl anlatabiliriz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman anlamı taşıyan bir zarf kullanılmıştır? ÇOCUKLARIM VE BEN        Güneşli bir ilkbahar günüydü. Çocuklarımı da alıp dışarı çıktım. Çocuklar yanlarına toplarını da almak istediler. Bütün erkek çocuklar gibi bizim çocuklarda top oynamayı seviyorlardı. Onları kırmak istemedim. Top oynayabilecekleri genişçe bir yere geldik. Ben bir bankta oturup onları izlemeye başladım. İki kardeş top oynamaya başladılar. Topun peşinden koşmayı ne kadar da seviyorlar.  Gözleri toptan başka hiçbir şeyi görmüyordu.        O kadar mutlu ve neşeliydiler ki, insanın çocuk olup onlara katılası geliyordu. Daha fazla dayanamadım. Bende topa bir iki kez vurdum. Amacım yanlarında olduğumu hissetmelerini sağlamaktı.       Çocuklarda bundan çok memnun oldular. Beni de oyuna katmak istediler. Aman Allah’ım ne kadar da güzel bir gündü. Bunu sık sık tekrarlamalıyım. Nasıl bir gün geçirdiklerini düşünüyorlar? Boy  : Would you like to learn an interesting fact?Girl  :Sure, what is it?Boy  :The name Bill - - - - from William. İnsanda güzellik hissi uyandıran, güzel duygu ve anlamlar içeren sanatla ilgili değer yargısıdır.Tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir? “ 4, 7, 2, 9 “ rakamlarından iki tanesini seçerek oluşturabileceğimiz iki basamaklı en büyük sayı kaçtır? Aşağıdaki haklardan hangisi güvence altına alınmazsa diğer hakların korunmasının bir anlamı kalmaz?   Sıvı maddelerin hacmi aşağıdakilerden hangisi ile ölçülür? Oksijenli solunumda;I. GlikozII. AminoasitIII. Gliserolmoleküllerine ait yapı taşlarının kullanılması sonucu aşağıdakilerden hangisi ortak olarak oluşmaz? Kardeşim Kaplan,Bir yığın can sıkıntısı, üzüntü ve yorucu iş arasında mektubuna cevap veremedim. O bir tarafa, o güzel makalene de vaktinde teşekkür etmem lazımdı. Fakat daha iyisi tebrik etmeliyim. Çünkü hakikaten güzel bir makaleydi. Artık birinci sınıf bir yazar olduğuna hiç şüphe etmiyorum. Sana çok bağlı olduğum için çok mesudum.Bu mektup örneğinde dil hangi işlevde kullanılmıştır? Dünya’nın güneşe olan uzaklığının yıl içinde değişmesi aşağıdakilerden hangisinin sonucudur? Aşağıdaki cümlelerin başına doğruysa “D”, yanlışsa “Y” yazınız. (....) Maki, karasal iklimin bitki örtüsüdür.(....) Ülkemizde çayın yetişmesi için uygun iklim koşulları sadece Doğu Karadeniz kıyılarında vardır.(....) Fiziki haritada akarsu ve göller yeşil renkle gösterilir.(....) Doğal afetlerin oluşumunda o yerin coğrafi özelliklerinin etkisi yoktur.(....) Karadeniz ikliminin etkili olduğu yerlerde her mevsim yağış görülür.  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir