S:1

Aşağıdaki eylemlerden hangisi olumsuz eylemdir ?

Aşağıdaki eylemlerden hangisi olumsuz eylemdir ? sorunun cevabı " uyumadım  " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Bir bankaya dolar olarak yatırılan paraya % 10, Türk Lirası olarak yatırılan paraya % 75/2 yıllık faiz veriliyor. 1 doların 2 lira olduğu dönemde bir kişi parasını bir yıl için dolar olarak faize yatırıyor.Bu kişi bir yıl sonra parasını faizi ile birlikte çektiğinde zararlı çıkmaması için doların bir yıl sonraki değeri en az kaç lira olmalıdır? Eğitim sistemimizin millileştirilmesi ve eğitimde birlik sağlanması aşağıdakilerden hangisi ile sağlanmıştır? Aşağıdakilerden hangisi İslamın şartlarından biri değildir? İlk Türk matbaasının kurucusu aşağıdakilerden hangisidir? Ben Allahı yağan karla BilirimAçan gülle, doğan günle, Baharla bilirim.Ben Allahı uçan kuşla Bilirim.Bu şiirde verilen asıl düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Hangi işlemin sonucu daha büyüktür? Dave : - - - -?Joe : After dinner in the evenings. Vakit gelince kuşlar uzaklara uçar. Cümlesinde altı çizili kelime yerine hangisi kullanılabilir? Güneş Ay'dan kat kat büyük olduğu halde Dünya'dan bakan bir kişi Güneş ile Ay'ı hemen hemen aynı büyüklükte görür.Bunun sebebi nedir? Hangi kelime çoğul isimdir? Psikolojide, genelde hastalık tanısı koyma, hastanın tedavisini belirleme ve tedavinin etkililiğini değerlendirmede kullanılmak üzere, yapılan görüşmelerden, klinik psikolog ve psikiyatrın yaptığı değerlendirmelerden, uygulanan psikolojik ve nöropsikolojik testler ve ölçeklerin sonuçlarından, sosyal ve mesleki durum ile eğitim durumu hakkındaki bilgilerden yararlanarak yürütülen araştırma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? İznik hangi ilimizdedir? Ülkemden ve sevdiklerimden ayrı kalmak bana acı veriyor.▪ Keşke hiçbir arkadaşımın kalbini kırmasaydım.▪ Gözlerime inanamıyorum, sen burada mı çalışıyorsun?▪ Annemin misafirler için yaptığı börek ve pasta harika olmuştu.Aşağıdakilerden hangisi, bu cümlelere hâkim olan duygulardan biri değildir? Uykumu aldığım zaman kendimi çok hafif hissediyorum. Bu cümledeki koyu yazılmış sözcüğün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Vücudumuzda kanın dolaşmasını sağlayan yapıya ne denir? Göğüs kafesinde hangi organlar bulunur ? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül ( , ) gereksiz kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi ahirette kul hakkı ile karşılaşacağımız bir durumdur. Kurtuluş Savaşından sonra dünya devletlerinin Yeni Türk Devletini resmen tanıdıkları antlaşma hangisidir? • Sana ne iyilik gelirse Allahtandır. Sana ne kötülük gelirse de kendindendir... (Nisâ suresi, 79. ayet)• İnsanların bizzat kendi işledikleri kötülükler sebebiyle karada ve denizde düzen bozuldu ki Allah yaptıklarının bir kısmını onlara tattırsın; belki de tuttukları kötü yoldan dönerler. (Rûm suresi, 41. ayet)• Şüphesiz Allah hiç kimseye zerre kadar zulmetmez. Yapılan çok küçük bir iyilik de olsa onun sevabını kat kat artırır ve kendi katından büyük bir mükâfat verir. (Nisâ suresi, 40. ayet)Bu ayetler kelam ilminde tartışılan aşağıdaki konulardan hangisine cevap oluşturur? Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun Döneminin belli başlı yazarlarından değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden? sorusunun cevabı yoktur? Aşağıdakilerden hangisi Anadoluda doğup yetişen bilim insanlarından biri değildir? Our life style has - - - - since the development of technology. Fil suresi Kuran-ı Kerimin kaçıncı suresidir? ...Bu türden bir tavır sanatçıya yakışmaz. Bu sanatçının amacına ters düşer. Doğadaki ve toplumdaki kötülükleri, çirkinlikleri sergileyerek ‘Sakın böyle olma! demek sanatın iyileştirici özelliğiyle çelişir.Yukarıdaki paragrafın giriş cümlesi aşağıdakilerden hangisi olur? Osmanlı Devleti' nde donanmaya subay yetiştirmek için açılan ilk okul hangisidir? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin eş seslisi yoktur? Karşılaştırmalı dinler tarihi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? İkinci sınıflar tiyatroya gidecekler. 2/A' da 27 kişi, 2/B' de 26 kişi ve 2/C' de 29 öğrenci vardır. Buna göre kaç bilet almaları gerekir? Malazgirt Savaşı aşağıdakilerden hangisi döneminde yapılmıştır? Bir terzi elindeki 8 m 75 cm kumaşın 2 m 56 cm‘ si ile gömlek dikiyor. Kalan kumaşın 2 m 47 cm‘ si ile ceket dikiyor. Terzinin elinde ne kadar kumaşı kalıyor? Tarikat kelimesi daha çok aşağıdakilerden hangisinin yerine kullanıl- maktadır? Aşağıdaki cümlelerin altı çizili kelimelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? Geçmişten bugüne gelen; Camiler, Evler, Hanlar, Hamamlar, Saraylar, Köprüler, Çeşmeler hangi kültür öğelerimizdendir? I. Hümanizm düşüncesiII. Doğal haklar anlayışıIII. Kuvvetler ayrılığı prensibiYukarıdakilerden hangileri insan hakları düşüncesinin gelişmesinde etkili olmuştur? • Müslümanlar Müşriklerin zulüm ve baskısından kurtuldu.• İslam dini daha hızlı ve daha kolay yayılmaya başladı.• Müslümanlar için yeni bir dönem başlamış oldu.Verilen durumlar aşağıdakilerden hangisinin sonucunda ortaya çıkmıştır? Bir ülkede yayın yapan kuruluşların belirli ilkeler çerçevesinde yayın yapmaları gerekmektedir. Ülkemizde televizyon ve radyo kanallarını denetleme yetkisine sahip devlet kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir? Müslümanların bir kısmının kılmasıyla diğerlerinden kılma yükümlülüğünün kalktığı namaz hangisidir? Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi Karadeniz bölgesinde en fazla yetiştirilmektedir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir