S:1

......................... Yellow and red, you get orange.

......................... Yellow and red, you get orange. sorunun cevabı "Mix" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Babam anneme bu yemek çok tuzlu olmuş, dedi Cümlesinde hangi duyu organımızdan bahsedilmektedir? Tutsak kelimesinin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Deprem çantasında hangisi bulunur? Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının faydalarından biri değildir? 96' nın 8 eksiğinin 36 eksiği kaçtır? İskeletin yapısında aşağıdakilerin hangisi bulunmaz? Aşağıdakilerden hangisi ihlas suresinden çıkarılabilecek mesajlardan biri değildir? Aşağıdakilerden hangisinde zıt anlamlı kelimeler yanlış eşleştirilmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatımbozukluğu vardır? Aşağıdakilerden hangisi makale türünün özelliklerinden biridir? Aşağıdakilerden hangisi meridyenlerin özellikleriyle ilgili yanlış bir bilgidir? I.Bolu tünelinin yapılmasıII.Fırat nehri üzerinde Atatürk barajının yapılmasıIII.Doğu Karadenizde balıkçılığın yapılmasıYukarıdakilerden hangisi insanın doğal ortamı değiştirdiğine kanıt olarak gösterilebilir? Mustafa Kemal, 22 Eylül 1909da İttihat ve Terakki Cemiyetinin ikinci kongresine katılır. Ve bu kongrede düşüncelerini şu sözlerle açıklar: Ordu mensupları cemiyet içinde kaldıkça hem parti kuramayacağız hem de ordumuz olmayacaktır...Mustafa Kemal bu açıklamasıyla aşağıdaki düşüncelerden hangisini savunmaktadır? Bir çıkarma işleminde, fark 617dir. Eksilen 57 azalırsa yeni fark kaç olur? Göç veren ve göç alan yerlerde bazı sorunlar ortaya çıkmaktadır.Aşağıdakilerden hangisi kırsal alanlardan şehirlere doğru yapılan göçlerin sonucu olarak gösterilemez? Aşağıdakilerin hangisinde bilimsel yazılarla ilgili bir terim yanlış tanımlanmıştır? Bu sabah mutluluğa aç pencereni Bir güzel arın dünkü kederindenBahar geldi bahar geldi güneşin doğduğu yerden Çocuğum uzat elleriniBu dörtlüğün ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir? Hükümdara devlet yönetimi ile ilgili konularda ‘‘toy, kengeş, kurultay gibi adlarla bilinen meclis yardımcı olmuştur. Kurultayda son söz hükümdara aittir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? • Sınıf yönetiminde sorunların artması• Öğretmenin kendini yetersiz bulması• Öğrenme-öğretme sürecinin verimsizliği• Öğretmenin konuyu yetiştirmekte zorlanması• Öğrencilerin kazanımlara ulaşmakta güçlük çekmesiBu durumlar bir bütün olarak değerlendirildiğinde özellikle aşağıdakilerden hangisinin eksikliğine bağlı olarak oluşabilir? Yönetimde insan ilişkileri siyasası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Talas Savaşı sonrasında Arapların aşağıdaki hangi Türk boyuyla ilişkileri dostça gelişmemiştir? Mudanya Ateşkes Antlaşmasına göre savaş yapılmadan kurtarılan yerler hangileridir? Mütevazı olmak, sahip olunan imkân, varlık ve güzelliklerden dolayı gurura kapılmamaktır. Mütevazı kelimesi alçak gönüllü anlamına gelir. Allah mütevazı olanları Furkân suresi, 63. ayette şu şekilde övmektedir: Rahmanın has kulları o kimselerdir ki onlar yeryüzünde tevazu ile yürürler...Aşağıdakilerden hangisi mütevazı bir insanın davranışıdır? Felsefenin ortaya çıkışı Evrenin ana maddesi nedir? sorusuyla olmuştur. Doğanın bilinmesini temel alan bu soru zamanla yerini İnsanın bu dünyadaki yeri ve ödevi nedir? , Mutluluk nedir? , Ahlaki bir yaşayış mümkün müdür? sorularına bırakmıştır. Bu durumda aşırılıklardan kaçın , mutlu olmak için ölçülü ol gibi ahlaki yargılar felsefenin konusu haline gelmiştir.Bu parçaya dayanarak felsefe ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Ege, kumbarasındaki paranın 12 lirası ile oyuncak, 10 lirası ile kitap aldı. Geriye 35 lirası kaldı. Ege' nin kumbarasında kaç lirası varmış? I. değerdirII. efsanelerIII. HindistanIV. ülkesiV. görülmeyeNumaralanmış kelimelerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde çoğul ad vardır? Aşağıdakilerden hangisi Kuran-ı Kerimin özelliklerinden biri değildir? I- SuII- EnzimIII- KarbonhidratBakterilerin sitoplazmalarında yukarıda verilenlerden hangileri bulunur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir kelimenin anlamına uygun kullanılmaması anlatım bozukluğuna yol açmıştır?. (I) Edebî tür dediğimiz kategorilerin epey karmaşık hâle geldiği bir dönemi yaşıyoruz. (II) Artık şiir, hikâye, tiyatro gibi klasik türler ile sonradan bunlara katılan deneme, eleştiri, makale, köşe yazısı gibi modern sayılabilecek türleri birbirinden ayırmak dahası bunları tarif etmek bile güçleşti. (III) Aslında bu türlerin çoğu neredeyse insanlık tarihi kadar eskidir. (IV) Son yıllarda ise şiir ve tiyatro dışındaki türler anlatı başlığı altında sınıflandırılmaya başlandı. (V) Bu türlerin birçok eserde iç içe kullanılması son yapılan sınıflandırmayı doğrular gibi görünse de birçok tür yok sayılmaktadır.Numaralanmış cümlelerin hangisi parçanın anlam akışını bozmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi belediyeyi oluşturan organlardan biri değildir? 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa göre sendikalara üyelik başvurusu, sendika tarafından en çok kaç gün içinde reddedilmediği takdirde üyelik istemi kabul edilmiş sayılır? Hz. Nuh'a inanmayanların sonu ne oldu? In our geography lesson, the teacher wanted me to show the regions of Turkey on the - - - -. Tommy speaks English very - - - -. "Arka" sözcüğünün zıt anlamlısı hangi cümlede kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi ekzergonik tepkimedir? Hakanın oturduğu mahallede akşam elektrikler kesilmişti. Hakan perdeyi açınca yıldızları gördü. Yoldan geçen arabaların lambaları yolu aydınlatıyordu. Hakan daha sonra odasındaki mumu yaktı.Hakanın o akşam gördüğü ışık kaynakları için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Aşağıdaki cümlelerin hangisi kurallı cümledir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir