S:1

Hangisi farklıdır?

Hangisi farklıdır? sorunun cevabı "box" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
I. Anadolu’nun kapıları Türklere açıldı. II. Anadolu’da birçok Türk beyliği kuruldu. III. Bizans’ın çağrısıyla Haçlı Seferleri başladı.Malazgirt Savaşı’nın yukarıdaki sonuçlarından hangileri Anadolu’nun bir Türk yurdu haline gelmesini sağlamıştır? “Kitap ve defterlerimi topladım, aceleyle evden çıktım, otobüse yetiştim.” cümlesinde kaç tane isim vardır? "İnsanları küçümseyip yüz çevirme! Yeryüzünde böbürlenerek yürüme! Allah,kendini beğenmiş övünen kimseyi sevmez." (Lokman Suresi, 18. ayet) ayeti aşağıdaki davranışlardan hangisinin önemini vurgular? “Maddeyi …………organlarımızla algılayabildiğimiz özelliklerine göre niteleyebiliriz.”Noktalı yere hangi kelime gelir?  Aşağıda verilen kıtalardan hangisi   tamamen   Kuzey Yarım Kürede yer alır? Yarım kilogramı 150 kr olan domatesin 3 kg’ı kaç kr dir? Seyir hâlindeyken araçtan “sürekli yakıt kokusu” alınması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır? Yunus der ki gör Takdir’in işleriDökülmüştür kirpikleri kaşlarıBaşları ucunda hece taşlarıNe söylerler ne bir haber verirlerBu şiir için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?  I can’t see well so ....................A) you have to be quiet.B) she has to get up early.C) I have to wear glasses.D) he has to do his homework. Öğretici metinlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? “O vakit Allah’tan bir rahmet ile onlara yumuşak davrandın. Şayet sen kaba, katı yürekli olsaydın hiç şüphesiz etrafından dağılıp giderlerdi. Şu halde onları affet; bağışlanmaları için dua et; iş hakkında onlara danış. Kararını verdiğin zaman da artık Allah’a dayanıp güven. Çünkü Allah,kendisine dayanıp güvenenleri sever.” (Âl-i İmran suresi, 159.ayet)Aşağıdakilerden hangisi bu ayetten çıkarılamaz? Egemen dün 7 sayfa, bu gün ise 8 sayfa kitap okumuştur. Egemen iki günde toplam kaç sayfa kitap okumuştur? Aşağıdakilerden hangisi gazete çevresinde gelişen metinlerdendir? Her kurumun yasalarca belirlenmiş görev ve sorumlulukları vardır. Aşağıdakilerden hangisi sağlık kurumlarının görevlerinden biri değildir?   Anadolu’da siyasi birliği ilk olarak sağlayan uygarlık hangisidir? Fil olayı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki kelimelerden hangisi  sözlükteen  sonda yer alır? Aşağıdakilerden hangisi ismin hallerinden birini almamıştır? Aşağıdakilerin hangisi Hicri takvim ile Miladi takvim arasındaki farklardan değildir?  Aşağıdaki tümcelerin hangisinde mecaz anlamlı bir sözcük kullanılmıştır? Köklerinden biri 2 + 4i olan ikinci dereceden rasyonel katsayılı denklemin köklerinin çarpımı kaçtır? Ağaç ve taşların yosun tutan yüzleri hangi yönü gösterir?  İkinci Yeni’ye has dil ve söylem özelliklerini kullanarak İslam dinini esas olan konulara yönelmiştir. Şiir dilindeki semboller aracılığıyla geleneği güne vegeleceğe taşır. Aşk, hürriyet ve yaşam olgularını tema olarak seçmiştir. “Çocukluğum” isimli şiirin de şairi olan bu sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?  Yılın ilk ayı hangisidir?  I. Dünyanın bilinen ilk uygarlığıdır.II. Yazıyı icat etmişler ve ilk yazılı kanunları yapmışlardır.III.Tekerleği icat ederek ulaşımı kolaylaştırmışlardır.Yukarıda özellikleri verilen uygarlık aşağıdakilerden hangisidir? Hz. Muhammed’in doğduğu toplumda çocukları süt anneye verme uygulaması vardı. Hz. Muhammed’in annesi onu emzirmek için kısa bir süreliğine……………... adlı Süt anneye  daha sonra………… adlı Süt anneye vermiştir.Boşluğa sırasıyla aşağıda verilen isimlerden hangi­leri yerleştirilmelidir?  Bir bölme işleminde kalan 7 ise bölen aşağıdakilerden hangisi olamaz? “Andolsun ki İsrailoğulları’ndan sağlam söz aldık ve onlara peygamberler gönderdik. Ne zaman bir peygamber onlara nefislerinin arzu etmediğini (ilahi hükümleri) getirdiyse onlardan bir kısmını yalanladılar, bir kısmını da öldürdüler.”(Mâide suresi, 70. ayet)Bu ayette Yahudilerle ilgili aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır? Dünya Gümrük Günü ne zaman kutlanır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, altı çizili sözcük mecaz anlamıyla kullanılmıştır?   ”Yirmi üç  tam, yüzde beş” ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Kerbela olayında aşağıdakilerden hangisi Yezid tarafından şehit edilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi ışık kirliliğinin bir sonucu olamaz? Üç terimli bir toplama işleminde birinci terim 56, ikinci terim 22 ve toplam 89 ise üçüncü terim kaçtır? “Çocuklar kedi ölüsünü çöplüğe kadar sürüklediler.”Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “sürüklemek” sözcüğü, bu cümledeki anlamıyla kullanılmıştır? 12 kişilik bir grupta 1 başkan ve 1 başkan yardımcısı kaç farklı şekilde seçilebilir? Verimlilik ilkelerinden “uygunluk ilkesi”  hangi seçenekte doğru açıklanmıştır? “Bir topluma önderlik edip, insanları eğitip güzel davranışlara yönlendirme görevini yerine getiren kimselerin akıllı ve zeki olmaları şarttır.” Yukarıda anlatılan özellik peygamberlerin sıfatlarından hangisidir? Işığın soğurulması ile ilgili günlük yaşamdan verilen örneklerden hangisi yanlıştır?  Med harfleri hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir