S:1

Ben okula saat yedi buçukta giderim. Cümlesinin İngilizcesi aşağıdakilerden hangisidir?

Ben okula saat yedi buçukta giderim. Cümlesinin İngilizcesi aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "I gotoschool at halfpast seven." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi çevremizi korumak için yapılması gerekenlerden biri değildir? Kullanıcıların belirli bir konuda fikir alışverişinde bulunduğu çeşitli paylaşımlar yaptığı tartışma alanına ne denir? 9A4 üç basamaklı bir doğal sayıdır. Anın basamak değeri 30 ise A yerine hangi rakam yazılmalıdır? Aşağıdaki hangi kelime sözlükte son sırada yer alır? İnsanların hem bu dünyada hem ahirette mutlu olmalarını amaçlar. Yukarıdaki maddelerde aşağıdakilerden hangisi tanımlanmıştır. İslam düşüncesinde insanlarla fikir alışverişinde bulunmaya verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? My wife - - - - thirty-three on February 25th. Orta Asya kültürleri içerisinde en genci ve en gelişmiş olanı, aşağıdakilerden hangisidir? Kimler kan bağışında bulunabilir? Bir mağazada bir pantolon 25 TL, bir gömlek 15 TLdir. Ahmet 2 gömlek ve 2 pantolon almıştır. Buna göre Ahmet bu mağazada ne kadar para harcamıştır? Denizde ya da sularda giden araçları kullanan insanlara ne denir? Gazların genel özellikleri için; I. Sıkıştırılabilirler.II. Maddenin en düzensiz halidir.III. Potansiyel enerjinin en düşük olduğu haldir.yargılarından hangileri yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi insanlardan kaynaklanan trafik kazası nedenlerinden değildir? Aşağıdaki bilgiler doğru ise D , yanlış ise Y yazınız. (.....) Vücutta bulunan zararlı, atık ve fazla maddelerin vücuttan uzaklaştırılması gerekir.(.....) Böbrekler, terleme yoluyla vücuttaki suyu dışarı atar.(.....) Sağlıklı her insanda bir adet böbrek bulunur.(.....) Akciğerler, karbondioksit ve su buharını solunum sırasında dışarı atar(.....) İdrarın dışarı atılıncaya kadar depolandığı yapı üretradır. Aşağıdakilerden hangisi düzenleyici ve denetleyici kurumlardandır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi caminin içindeki bölümlerden biri değildir? Hülya Öğretmen, derslerini coşkulu bir şekilde işlemekte, konuları anlaşılabilir etkinliklerle aktarmakta, çeşitli öğretim materyallerinden ve yöntemlerinden faydalanmakta, öğrencilerine öğrenme için eşit fırsatlar sunmakta, sürekli bilgisel gelişim sağlamakta ve üretken davranmaktadır.Bu şekilde, etkili öğretmen davranışları sergileyen Hülya Öğretmenin sınıfında aşağıdaki durumların hangisi gözlenmez? Aşağıdaki kelimelerden hangisi eş sesli (sesteş) bir kelimedir? Aşağıdakilerden hangisi peygamberlere iman ile ilgili doğru bir bilgidir? Dengeli ve düzenli beslendiğini söyleyen Erkan hangi davranışta bulunmaz? Bilgi, görgü, hoşgörü ve bedensel yetenekler yönünden en üst düzeyde gelişmeye - - - - adı verilir.Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi adil bir insanın özelliği değildir? • Mustafa Kemal, İttihat ve Terakki Cemiyeti Kongresinde yaptığı konuşmada, Ordu mensupları İttihat ve Terakki Cemiyeti içinde kaldıkça millete dayalı bir parti kuramayız. Orduyu da zaafa uğratırız. demiştir.• I. Balkan Savaşı sırasında OsmanlıDevletinin yenilmesindeki nedenlerden biri de Osmanlı ordusunda subaylar arasındaki siyasi çekişmeler olmuştur.Bu durumlar aşağıdakilerden hangisinin gerekliliğini ortaya koymuştur? Muvakkat vazife mahallinde hastalanmaları sebebiyle vazife ifa edemeyen memur ve hizmetlilere, bu sebeple vazife göremedikleri günlerin en çok kaç günü için yevmiye verilebilir? Lozanda Türk delegasyonunun kesinlikle taviz vermediği konular hangisidir? Ehl-i Beyt ne anlama gelmektedir? Aşağıdakilerden hangisi insanın diğer canlılar ile ortak özellikleri arasında yer almaz? İlk terimi 6, ortak farkı 3 ve son terimi 66 olan sonlu bir aritmetik dizinin kaç terimi vardır? Dosya ve klasörlerin saklanabileceğini fiziksel ortamlara sürücü denir. Örneğin sabit disk, CD/DVD ROM sürücüsü, hafıza kartı, USB bellek gibi. Bilgisayara takılan tüm sürücüler ................... simgesine tıklandığında açılan ekranda görülebilir. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Babam pazardan 8 kilogram üzüm aldı. 4 kilosunu yedikten sonra geriye kaç kilogram üzüm kalmıştır? 452, 463, 382, 462, 272 sayılarını küçükten büyüğe sıraladığımızda sondan 3. sayı kaç olur? I. Elektrik prizlerine dokunmak. II. Açık olan elektrikli aletlerle oynamak. III.Pencerede sarkmak.Yukarıda verilenlerden hangileri can ve mal güvenliğimiz için tehlikelidir? 1. İnsan ve araçlara sık rastlanır.2. Canlı çeşitliliği azdır.3. Hava kirliliği görülür.Yapay çevreyle ilgili özelliklerden hangileri doğrudur? ...İnsanlara, kendilerine indirileni açıklaman için ve düşünüp anlasınlar diye sana bu Kuranı indirdik. (Nahl suresi, 44. ayet)Bu ayetten aşağıdaki yorumlardan hangisi çıkarılamaz? Siyasi birliklerini şehir devletleri halinde sürdüren İlk Çağ siyasi güçlerine aşağıdakilerden hangisi örnek gösterilmez? Aşağıdakilerin hangisinde virgül, eş görevli sözcükleri veya sözcük gruplarını ayırmak için kullanılmıştır? • Edip Ahmet Yükneki tarafındanXII. yüzyılda yazılmıştır.• Eser Allaha, Peygambere ve Dört Halifeye sunulan övgü ile başlar.• Dinî - tasavvufi bir ahlak kitabı niteliği taşır.Özellikleri verilen eser aşağıdakilerden hangisidir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi, Devlet memuruna aylıktan kesme disiplin cezasının verilmesini gerektiren fiil ve hâllerdendir? Araç içinde bulunmayan kara yolu üzerinde hareketli ya da hareketsiz olan insanlara ne denir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir