S:1

Aşağıdakilerden hangisi sağlık alanında faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşudur?

Aşağıdakilerden hangisi sağlık alanında faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşudur? sorunun cevabı "Lösemili Çocuklar Vakfı ( LÖSEV)" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa göre sendika üyeliğinin kazanılması ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? Türklerin bin üç yüz yıl önce yaşadığı muhteşem bir serüvenin tanığıydı Orhun Kitabeleri. Bilge bir kağanın ve güngörmüş bir vezirin, halkına ve gelecek kuşaklara çağrısıydı. ‘‘Türk adının ilk kez kullanıldığı Türkçe metinlerdi bunlar ve Göktürklere ait bir alfabeyle yazılmıştı. Kitabelerin bulunması ve okunması, bozkır toplumları hakkında o güne dek bilinenleri altüst etti. Göçebelerin yazı kullanmadıkları ve dolayısıyla kültürel zenginliklerinin olmadığı inancı sarsıldı.Bu metinde ‘‘Orhun Kitabeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi zıt (karşıt) anlamda kullanılmamıştır? Aşağıdakilerin hangisinde büyük sesli uyumu kuralına uymayan bir kelime vardır? Aşağıdaki cümlelerden hangisi farklı bir özelliği belirtmektedir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Yavuz Sultan Selim döneminde İran ve Mısır seferleri ile İpek ve Baharat yolları ele geçirilmesine rağmen Osmanlı bu yollardan yeteri kadar istifade edememiştir.Aşağıdakilerden hangisi bu durumun temel sebebidir? Yakalanan veya tutuklanan kişi, tutulma yerine en yakın mahkemeye gönderilmesi için gerekli süre hariç en geç ... saat ve toplu olarak işlenen suçlarda en çok ... gün içinde hâkim önüne çıkarılır.T.C. Anayasasına göre, kişi hürriyeti ve güvenliği ile ilgili olarak yukarıdaki ifadede noktalı yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? (Olağanüstü hâl, sıkıyönetim ve savaş hâlleri hariç) Bir yerde fabrika kurulması için aşağıdakilerden hangisine gerek yoktur? Virgülün kaldırılması halinde, aşağıdaki cümlelerin hangisinin anlamında değişiklik olur? Türk tarihinde dinsel inançların etkisiyle minyatür sanatı dışında insan figürünün yer aldığı resimlerin yapılmasına izin verilmediği için resim sanatı yeterince gelişme göstermemiştir.Parçaya göre bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Üç basamaklı en büyük doğal sayının 15 fazlası ile dört basamaklı en küçük doğal sayının 84 eksiğinin toplamı hangisidir? Aşağıdaki ibadetlerden hangisi yapılmadığı takdirde hem günah hem de kul hakkı ihlali olur? İletişim süreci kim ile başlar? Akdenizin turizm başkenti sayılabilecek Antalyada hayat bir başka güzeldir. Deniziyle, güneşiyle, tarihiyle, doğasıyla ve insanıyla... Mavi bayraklı plajları, çok yıldızlı otellerinin yanı sıra antik ve çağdaş bir turizm merkezidir. Antalyanın her yerinde insanların ilgisini çekecek bir güzellik bulunur.Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir? Zafer Bayramı ne zaman kutlanır? Bir toplama işleminde toplananlardan biri 23, toplam 42' dir, diğer toplanan kaçtır? 0, 3 , 6 , 5, 4 Rakamları ile yazılabilecek rakamları farklı en küçük 5 basamaklı sayının okunuşu hangisidir? Cenk : Lets have a picnic on Sunday!Erdem : ................. Itll be rainy on Sunday. Biberin kg. fiyatı 7 TL ve domatesin kg. fiyatı ise 5 TLdir. 7 000 TL parası olan bir alıcı 120 kg biber ve 250 kg domates almıştır. Alıcının kaç TL parası kalmıştır? Hz. Muhammed (sav.)in, gönderdiği askeri bir kuvvetin başına azatlı kölelerden Zeydin oğlu Üsameyi komutan olarak ataması Onun daha çok hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır? .pptx dosya uzantısı ne tür dosyadır? Aşağıdaki fabl-masal karşılaştırmalarından hangisi yanlıştır? Ben okula saat yedi buçukta giderim. Cümlesinin İngilizcesi aşağıdakilerden hangisidir? Ege Uygarlığı içinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz? '' Annem erken yattı .......... çok yorgundu. '' cümlesinde boş bırakılan yere hangisi gelmelidir? Hepside güçlü bir iradeye ve kesin bir kavrayış yeteneğine sahip olan İbrahim İshak ve Yakupu da hatırla ( Sad 45)Bu ayette peygamberlerin hangi ortak sıfatları açıklanmaktadır? (I) Yeşil kapılı evinin önünde sandalyede oturuyor ve etrafa bakınıyordu. (II) Sanki yaşadıklarının hiçbir etkisi kalmamıştı. (III) Bakışlarından yine de gözyaşlarını içine akıttığı belli oluyordu. (IV) Son derece kederli hâli beni de düşündürüyordu. (V) Tüm bu olanlarda sanırım benim de payım vardı?Numaralanmış cümlelerin hangisinde yorum yoktur? Aşağıdakilerden hangisin yüklemi birleşik zamanlı bir eylem değildir.? Evreni incelediğimizde her şeyin bir düzen ve uyum içinde bulunduğu ve görülüyor ve karışıklık bulunmuyor. Bütün bunlar bize neyi gösterir? Tanrı var mıdır? sorusu din felsefesinin aşağıdaki temel konularından hangisi ile ilgilidir? Aşağıdakilerden hangisi cümledir? aşağı – yukarı sözcükleri arasında anlam ilişkisi vardır. Aynı ilişki aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisinde vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat yoktur? .................Yüce Allahı zatında, sıfatlarında ve fiillerinde bir ve tek kabul etmek; eşi ve benzerinin bulunmadığına inanmak ve hiçbir şeyi ortak koşmadan ibadeti yalnız Allah için yapmaktır.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi Laiklik için söylenemez? I. Asgari ortak bir genel kültür vermek suretiyle onlara kişi ve toplumun sorunlarını tanımalarını sağlamakII. Yurdun iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak bilincini ve gücünü kazandırmakIII. Öğrencileri, çeşitli program ve okullarla ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda hayata ve iş alanlarına hazırlamakVerilenler, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisinin amaç ve görevlerindendir? İkilemelerden hangisi birbiriyle zıt anlamlıdır? Hz. Ömer halife olarak kaç yıl görevde kaldı? "Okulda uymamız gereken kurallar nelerdir" cümlesinin sonuna aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi konmalıdır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir