S:1

Aşağıdakilerden hangisi okullardaki sosyal etkinliklerin amacı olamaz?

Aşağıdakilerden hangisi okullardaki sosyal etkinliklerin amacı olamaz? sorunun cevabı "Öğrencilerin birbiri ile rekabet etmesini sağlar." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Metabolizma olayları için aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Ekonomik değere sahip mineral ya da kayaçlara ne denir? 1838 Balta Limanı Antlaşması ile Osmanlı Devletinde ihracattan (dış satım) alınan vergiler yüzde 12ye çıkarıldı. İthalattan (dış alım) alınan vergiler ise yüzde 5 olarak belirlendi. Yerli tüccar iç gümrük vergilerini ödemeye devam ederken,yabancı tüccar bu yükümlülükten kurtuldu.Bunun gibi tek taraflı yükümlülükler taşıyan ticaret anlaşmalarıyla Osmanlı ülkesinde Avrupa malları çoğaldı ve Osmanlı esnafı zayıflamaya başladı.Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Serpil bahçelerinin çevresini adımlayarak ölçüyor ve bahçelerinin çevresi 324 adım geliyor. Serpil' in bir adımı 54 cm olduğuna göre bahçenin çevresi kaç m kaç cmdir? Gök cisimlerinin hareketlerının incelendiği yer aşağıdaki isimlerden hangisiyle bilinir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinden sonra ünlem işareti konmalıdır? Kayaçlar, rüzgar, yağmur ve sıcaklık farklılıkları gibi dış etkenler nedeniyle parçalanırlar. Kayaçların parçalanması ile ilgili sıralama hangi şıkta doğru verilmiştir? Hz Adem (as) den Hz. Muhammed (sav.)e kadar gönderilen peygamberlerin insanlara öğrettikleri inanca ne ad verilir? Aşağıda verilen hükümdar – devlet eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? I never go on the ghost train,because it is ........ Prizmaların yan yüzleri............lerden oluşur. cümledeki boşluk hangisi ile doldurulmalıdır? Türk edebiyatında ilk makale aşağıdaki gazetelerden hangisinde yayımlanmıştır? Aşağıdaki sözcüklerden yapısı bakımından farklı olan hangisidir? 6 deste gülü 5 erli gruplar halinde kaç vazoya dağıtabiliriz? Aşağıdaki örneklerden hangisi İslamda bulunan kolaylıklara örnek olamaz? Aşağıdaki cümlelerden altı ç izili deyimlerden hangisi söylemek istediğini bir türlü söyleyememek anlamını içeren bir deyimdir? Kulu Muhammedi (as) bir gece Mescid-i Haramdan, kendisine bir kısım ayetlerimizi göstermek için etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksaya götüren Allahın şanı ne yücedir. âyetindeaşağıda verilen hangi olay anlatılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi E-Devletin faydalarından biri değildir? Bir otobüsteki 120 yolcunun 34 tanesi 1. durakta, kalanların ise yarısı 2. durakta otobüsten inmiştir. Otobüste kaç yolcu kalmıştır? Suç işleyen kızım Fatıma da olsa cezasını ellerimle verirdim.Bu hadise göre yapılan işlemde aşağıdakilerden hangisine uygun davranılmış olur? Aşağıda verilen niceliklerden hangileri maddeleri birbirinden ayırt etmek için kullanılmaz? Ali : Cumhuriyetin kurulduğu gündür.Ahmet : Türkiye Büyük Millet Meclisinin açıldığı gündür.Mehmet : Atatürkün Samsuna çıktığı gündür.Hasan : Büyük Taarruzun zaferle sonuçlandığı gündür.Öğrencierden hangisi Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı neden kutlanır? sorusunun cevabını vermiştir? Doksan bin üç yüz on dört Okunuşu verilen sayının rakamla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?034 Yeni bir ürün ortaya koyan, buluş yapan kişiye en ad verilir? Doğal çevre, doğada kendiliğinden var olan şeylerin oluşturduğu çevredir .Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğal çevreyi oluşturan unsurlardan biri olamaz? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin birden fazla anlamı (sesteşi) vardır? Bir gün olsun yüzünün güldüğünü görmedim. Cümlesi için hangisi söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi bir basamaklı tek sayılardan biridir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Aşağıdaki sayılardan hangisi tam kare bir sayı değildir? Aşağıdakilerden hangisi sözlükte masal sözcüğünden önce gelir? D + 195 = 726 eşitliğinin doğru olması için D kaç olmalıdır? Çevremizdeki hareketler, öteleme, dönme ve titreşim olarak sınıflandırılır.Buna göre aşağıdakilerden hangisi öteleme hareketine örnek verilebilir? Granülsüz endoplazmik retikulumun görevleri ile ilgili;I. Zararlı molekülleri zararsız hale dönüştürmek.II. Kas hücrelerinde Ca+ depolamak.III. Yağ ve karbonhidrat sentezlemek.verilenlerden hangileri söylenebilir? "Pencereyi kapat !" ingilizcesi hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi ailenizdeki sorumluluklarınızdandır? Milli kültürünü kaybetmiş, unutulmuş bir milleti bekleyen en büyük tehlike hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Ramazan ayında yapılmaz? Bir yazı gizlilik derecesi taşıyorsa, gizlilik derecesi belgenin neresinde ve hangi renkle belirtilir? Annem pazara gitmek için 30 dakika, pazardan dönmek için 30 dakika harcıyor. Annem saat 12.00 pazara gitmek için evden çıkmıştır. Pazar alışverişi 2 saat sürmüştür. Buna göre annem saat kaçta eve döner? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir