S:1

Aşağıdakilerden hangisi bir ürünün üretim, dağıtım ve tüketim aşamasında tüketici konumunda olan kişidir?

Aşağıdakilerden hangisi bir ürünün üretim, dağıtım ve tüketim aşamasında tüketici konumunda olan kişidir? sorunun cevabı "Tarlada çalışan işçi  " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi, sözlükte en sonda yer alır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi köküne ve eklerine, doğru ayrılmıştır? Satır sonuna sığmayan sözcükleri hangi noktalama işaretini kullanarak yazarız? Have you - - - - visited Topkapı Palace in İstanbul? Osmanlı Devletinde vakıflar sayesinde medreseler, kütüphaneler, mektepler, hastaneler, kervansaraylar, hamamlar, yollar, kanallar, çeşmeler, ve mescitler yapılmıştır.Yukarıdaki paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi Vakıflar için yanlış bir bilgidir? Atmosferdeki hava olaylarını(hava durumlarını) inceleyen bilim dalı hangisidir? Hz. Peygamber ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Mondros Ateşkes Antlaşmasının aşağıdaki maddelerinden hangisi, Osmanlı Devletinin askeri gücünü yok etmeye yöneliktir? Aşağıdakilerden hangisi panelin özelliklerinden biri değildir? Kendi liman ve kıyılarımızda gemi işletme hakkına sahip değiliz. Bu hakka sahip olan yabancılar ve azınlıklar bize ciddi zorluklar çıkarıyorlar.diyen bir gemi tüccarının bu sıkıntısı, aşağıdakilerden hangisiyle çözüme kavuşmuştur? ( ? x 3 ) x ( 36 : 4 ) = 378 işleminde ? işareti yerine hangi sayı yazılmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi zekatın toplumsal faydalarındandır? Hz. Muhammedin soyu hangi çocuğu ile devam etmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "varsayım" söz konusudur? Anadoluda birçok medeniyetin kurulup gelişmesinde aşağıdaki özelliklerinden hangisinin etkisi bulunmaz? Şahin Bey ............................................. savunması sırasında şehit düşmüşkahramanlarımızdan biridir.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanın başına (D) yanlış olanın başına (Y)yazınız.( )Dünyamızın kendi etrafında dönme süresi 365 gün 6 saattir.( )Kuvvet duran cisimleri hareket ettirebilir.( )AMATEM, sigara bağımlılığı önlemek için kurulmuştur.( )Sigara içen insanların karaciğer kanserine yakalanma riski yüksektir.( )Linyit,uçak yakıtı üretiminde kullanılan bir madendir. I am a ......... I work at the hospital. Boşluğa uygun kelime hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi isim sözcüğüyle eş anlamlıdır? Çocuğun tüm arzularının yerine getirilmesi, onda her istediği şeyi yapabileceği, elde edebileceği kanısının oluşmasına yol açar. Tam tersi, isteklerinin çok sınırlandırılması, hiç yerine getirilmemesi de onun uyumsuz davranışlar geliştirmesine neden olacaktır. ----Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilemez? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Aşağıdakilerden hangisi emniyet kemeri kullanmanın yararlarındandır? Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz. (.....) Farklı görüş, düşünce, inanç ve kültürel değerler toplumsal yaşamı zenginleştirir.(.....) Ödevlerimizi yapmak çevremize karşı sorumluluğumuzdur.(.....) Yasalar önünde herkes eşittir.(.....) Adalet, insani değerlerden biridir.(.....) Toplumda adaletin sağlanması huzursuzluk getirir Aşağıdaki hadislerden hangisi çalışmanın gerekliliğini ifade etmektedir? • Kıblenin belirlenmesi• Namaz vakitlerinin belirlenmesi• Zekatın hesaplanması ve mirasın bölünmesiMüslümanların bu problemleri çözüme ka- vuşturmalarında aşağıdaki bilim dallarından hangisine ihtiyaçları yoktur? Bir süre önce, ‟Senaryo Edebî Bir Metin midir? başlıklı bir panelde konuşmacıydım. Konuşmamı, ‟Sinema edebiyattır, edebiyat da sinemadır. diyerek bitirmiştim. Esasında sinema, tüm yaratıcı sanat dallarının kendine hizmet ettiği, âdeta ‟vakum özelliğine sahip çok şanslı ve güçlü bir sanat dalıdır. En sıkı yol arkadaşı da edebiyattır. Senaryonun kendisi de edebî bir metin olmasının ötesinde, tüm edebiyat eserleri de potansiyel birer senaryodur. ‟Bir edebiyat eseri sinemaya nasıl aktarılır? sorusu çok tartışılmış bir mesele. Bir eseri senaryolaştırırken edebiyat eserlerini okunduktan sonra bizde bıraktığı duygunun esas alınarak yeni ve özgün bir metnin yazılması gerektiğine inanıyorum. Sinemaya edebiyatçı olarak girdim. Geç ama hızlı bir serüvenim olmuşsa bunu edebiyata borçluyum. İyi bir senarist, çok iyi ve sağlam bir edebiyatçı olmak zorundadır.Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine cevap olarak söylenmiş olabilir? Aşağıdakilerden hangisi Hz.Muhammed (s.a.v)ın kişisel özelliklerinden biri değildir? Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumunun kurulması hangi alanda gelişme göstermemizde etkili olmuştur? Aşağıdakilerden hangisi M.Kemalin düzenli ordu kurma nedenlerinden biri değildir? 60:5 < A < 20 A en çok kaçtır? Aşağıdaki yabancı sözcüklerden hangisinin Türkçe karşılığı yanlıştır? İslam tarihinde Mekke den Medine ye hicret eden Müslümanlara.....................Medine nin Yerli Müslümanlarına da .............denir.Yukarıdaki boşluğa uygun kelimeler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Peygamberimiz (s.a.v.) Bir Müslüman bir ağaç diker de onun ürününden insan ya da bir hayvan yerse, o ağacı diken kişi bundan dolayı _____ kazanır. buyurmuştur. Bu hadisteki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdaki faktörlerden hangisi dünyada nüfus yoğunluğunu etkileyen beşerî bir nedendir? Aşağıdakilerden hangisi atık kağıtların geri dönüşümünün sağladığı faydalardan biri değildir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre memurlara verilen mazeret izinlerinden hangisi yanlıştır? Karşılıklı konuşmalarda konuşanların sözlerinin başına hangi noktalama işareti konur? '' Annem erken yattı .......... çok yorgundu. '' cümlesinde boş bırakılan yere hangisi gelmelidir? Koku alma ve tat alma arasındaki ilişkiyi deneyle gözlemlemek isteyen bir öğrenci arkadaşlarına aşağıdaki işlemleri yapmasını istiyor. 1. Öğrenci: Hiçbir şey yapma sadece sana vereceğim yiyeceğin tadına bak. 2. Öğrenci: Kulaklarını kapat ve sana vereceğim yiyeceğin tadına bak. 3. Öğrenci: Burnunu kapat ve sana vereceğim yiyeceğin tadına bak. 4. Öğrenci: Gözlerini kapat ve sana vereceğim yiyeceğin tadına bak.Öğrencinin yaptığı deneyin başarılı olabilmesi için yukarıda verilen hangi iki öğrencinin tattığı yiyecek hakkındaki fikirleri değerlendirilmelidir? (-9h) +(+3) işleminin sonucu kaçtır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir