S:1

Aşağıdakilerden hangisi resmi kurumlarda çalışanların özelliklerinden biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi resmi kurumlarda çalışanların özelliklerinden biri değildir? sorunun cevabı "Gönüllü olarak hizmet verirler." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi Türki Cumhuriyetler-den biri değildir?   Dünya’nın eksen eğikliği açısı 900 olsaydı,I.  Yörünge düzlemi ile ekvator düzlemi çakışırdı.II.   Güneş ışınları yalnızca ekvatora eğik gelirdi.III.   Mevsimler oluşmazdı.gibi sonuçlardan hangileri gerçekleşirdi? - Sanatı bir tür oyun olarak  görür.-   Romanın kurmaca olduğunu savunur.-   Farklı anlatım tekniklerine aynı metin içinde yer  verilir.-   Çok seslilik ve çoğulculuk önemlidir.Bu özellikler aşağıdakilerden hangisine aittir? Ölçüsü 90° olan açılara ne denir? 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre bir öğretim yılı süresi aşağıdakilerden hangisidir? Mekke’deki ailesini korumak amacıyla Mekke fethinin hazırlıklarını gizlice müşriklerebildirmek isteyen ve Cebrail (as)’ınhaber vermesiyle yakalanan sahabiaşağıdakilerden hangisidir? Kitabımın önce 45 sonra 25 sayfasını okudum. Geriye 15 sayfa kaldı.Buna göre, Yezda’nın kitabı kaç sayfadır? “Bismillahirahmanirahim” cümlenin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? İstanbul Radyosu deneme yayınlarından sonra hangi yıl sürekli yayına geçmiştir? “Mehmet; tüm çocukların okula gitmesi ve bu hakkının korunması devletin güvencesindedir. Bunun için devletimiz gereken yerlere okul yapar ve buralara öğretmenler gönderir.”Mehmet bu anlattıklarıyla bireylerin temel haklarından hangisi üzerinde durmuştur? Aşağıdakilerden hangisi tutumlu olmaya bir örnektir?  Travel Agency : How can I help you, sir?Mehmet   : I would like to have some information     about holiday destinations.Travel Agency  : Sure, what kind of places do you like     most?Mehmet : I - - - - .Travel Agency  : Then I can advise you the Taj Mahal or the Great Wall of China. Kendisi, tümleri ve bütünlerinin toplamı 240° olan açı kaç derecedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcükte hece düşmesi vardır? Duyu organımızdan hangisi görmemizi sağlar? Bir kümeste 3 horoz ve 7 tane tavuk vardır. Kümesteki horoz ve tavukların toplam kaç ayağı vardır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi birden çok varlığı ifade eder? Fiziki haritalarda deniz seviyesine yakın, yükseltinin az olduğu yerler hangi renk ile gösterilir? 45 sayısının 16 fazlasının 24 eksiği olan sayı hangi sayıdır?  I-Ulukale Köyü II-Çemişgezek Belediyesi III-Elazığ İl Özel İdaresi IV-Akçapınar Nahiyesi V-Keban İlçesiYukarıdaki seçeneklerin hangileri Yerel Yönetimdir? I. Yer şekilleriII. YüzölçümleriIII. Denize göre konumlarıEnlem dereceleri aynı olan iki noktanın sıcaklık ortalamalarının farklı olması bu noktaların yukarıdaki özelliklerinden hangileri bakımından farklı olmasıyla açıklanabilir? Aşağıdakilerden hangisinde teknolojinin kullanılmasına gerek yoktur? 42 lirayı 7 kişiye eşit olarak dağıtırsak her bir kişiye kaçar lira düşer? “Dünyanın bir uydusu var mıdır?” sorusunu soran filozof, dünyanın uydusu olan Ay’ın keşfedilmesiyle bir daha bu soruyu sormaz. Çünkü bu soruya kesin bir cevap verilmiştir. Ama filozof verilen cevap üzerinden yeni sorular sormaya devam eder. Kısacası filozofun soruları hiç bitmez çünkü sorunun bittiği yerde felsefede biter.Bu parçaya göre öncelikle aşağıdakilerden hangisine ulaşılır?  Tevfik Fikret için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Çocuklar gülerek, keyif alarak öğrendikleri hiçbir şeyi kolay kolay unutmazlar. Dolayısıyla mizah, çocukların yeni bir şeyler öğrenmesinde ve okumayı sevmesinde keyifli bir yoldur, diyebiliriz. Rıfat Ilgaz, mizahın insanın doğasında olduğunu, dolayısıyla bilgi olmadığını söyler. Bilgi değildir ama çocuğu bilgiye götüren yolun taşlarını mizahla döşediğinizde öğrenme daha kuvvetli olur.Bu metinde ‘‘mizah’’ ile ilgili asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Düzlem aynada oluşan görüntü özellikleri için aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?I. Görüntü düzdür.II. Görüntünün boyu cismin boyuna eşittir.III. Görüntünün aynaya uzaklığıyla cismin aynaya uzaklığı eşittir.  Şiirlerinde evler, odalar, sokak, doğa konularını işlemiştir. Ev konusunu çok işlemesi nedeniyle “evler şairi” olarak anılmıştır. Bir anlayışın eğemenliğine girmeden kendine özgü bir şiir dünyası kurmuştur. Halk kültüründen aldığı unsurları Batı şiiri ile birleştirmiş-tir. Radyo oyunları da yazmıştır. “Kapalı Çarşı, Evler, Eski  Toprak” eserlerinden  bazılarıdır.Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde farklı anlamlara gelen kelimelerden biri (eş sesli) kullanılmıştır? Tanrı, bu evreni mükemmel bir geometri kullanarak yaratmıştır.Bu söz aşağıdaki ayetlerden hangisi ile ilişkilendirilemez?  Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eş sesli değildir? 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki eserlerden hangisi farklı bir türde yazılmıştır? 1.  oyuncak2.  oynamak3.  oyuncu4.  oyunNumaralanmış kelimelerin sözlük sırasına göre dizilişi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘’ – de’’ nin yazımı yanlıştır? Aşağıdaki sayılardan hangisi tek sayıdır? (Tuanet, eşinin kendisine yalan söylediğini düşünen efendisi Argan’a yardım etmek için bir gün doktor kıyafetine girerek onu muayene etmeye gider.)TUANET(Doktor kıyafetinde), ARGANTUANET – Affınızı istirham ederim efendim! Kusura bakmayın!ARGAN – Aman efendim safalar getirdiniz!TUANET – Bendeniz seyyar doktorum. Verin bana nabzınızı! Hadi, doğru at bakayım! Ben seni yoluna koymanın usulünü bilirim ha!Örneği verilen tiyatro parçasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Aşağıda verilenlerden hangisi hücre döngüsünün interfaz basamağında görülür? Duraklama döneminin ilk antlaşması hangisidir? 1. Sonuç yazma2. Konu belirleme3. Bilgi toplamaAraştırma yapmak isteyen bir öğrenci hangi sırayı takip etmeli?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir