S:1

Cumhuriyetin ilk yıllarında Atatürkün kurmuş olduğu Cumhuriyet halk fırkasından başka TBMMne farklı görüşleri yansıtabilmek amacıyla Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Serbest Cumhuriyet Fırkası gibi partiler kurularak çok partili yaşama geçme girişimleri olmuştur.
Buna göre, bu girişimlerle ulaşılması düşünülen, temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?

Cumhuriyetin ilk yıllarında Atatürkün kurmuş olduğu Cumhuriyet halk fırkasından başka TBMMne farklı görüşleri yansıtabilmek amacıyla Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Serbest Cumhuriyet Fırkası gibi partiler kurularak çok partili yaşama geçme girişimleri olmuştur.Buna göre, bu girişimlerle ulaşılması düşünülen, temel amaç aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Demokratik yönetimi gerçekleştirmek" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Yalçın, fakir bir ailenin çocuğudur. cümlesinde koyu yazılı sözcüğün zıt anlamlısı hangisidir? Aşağıdaki eserlerden hangisi Halit Ziya Uşaklıgile ait değildir? Sizi görmekten mutluluk duydum. Cümlesi kaç sözcükten oluşmuştur? İslam dininin yapılmasını hoş gördüğü, tavsiye ettiği ama zorunlu kılmadığı işlere ne ad verilir? I have been looking for my dictionary. I looked - - - - but I couldnt find it. Aşağıda uygulanan kuvvetler, temas gerektirip gerektirmemesine göre gruplandırıldığında hangisi grubun dışında kalır? 23.04.1976de doğan Semihin 04.06.2020 deki yaşını yıl,ay,gün olarak yazınız. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde türemiş kelime yoktur? Ey insanlar! Bu günleriniz nasıl mukaddes bir gün, Bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay, bu şehriniz nasıl mukaddes bir şehir ise, Canlarınız, Mallarınız, Namus ve Şerefiniz de öylece mukaddestir; her türlü zarardan korunmuştur. Peygamberimiz bu sözüyle hangi önemli konuya vurgu yapmıştır? Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Diş kelimesine aşağıdaki eklerden hangisi getirilirse bir meslek adı olur? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden hangisi bir kişi adı yerine kullanılmamıştır? Ülkemizde görülen her mevsim ılık ve bol yağışlı geçen iklim tipi aşağıdakilerden hangisidir? I. 1/1.000.000II. 1/500.000III. 1/200.000Yukarıda ölçeklerin ayrıntıyı gösterme bakımından büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi Nüfusun az olduğu yerlerin özelliklerinden değildir? Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde "ki" zamir olarak kullanılmıştır? İnternete bağlanabilmek için aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç yoktur? Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi, İtilaf Devletlerinin, Osmanlı Hükûmetini artık tanımadığının bir göstergesidir? Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız.(....) Üçgenin üç tane köşegeni vardır. (....) Eşkenar üçgenin üç açısı da dar açıdır.(....) Üç kenar uzunluğu farklı üçgene çeşitkenar üçgen denir.(....) Bir üçgende en fazla bir açı 900 olabilir.(....) Bir dik üçgende iki kenar eşit ise, ikizkenar dik üçgen diye adlandırılır. Bilimsel çalışma ile ilgili çeşitli kavramlar vardır.Aşağıdakilerden hangisi bu kavramlar arasında gösterilmez? Osmanlı Devletine Halifelik kurumu, aşağıdaki devletlerden hangisinin yıkılması sonucunda geçmiştir? Baş kelimesinin eş anlamlısı nedir? Hangisi sıfat olamaz? Ali is a doctor and Mehmet is an engineer. Mehmets occupation is different - - - - Alis. Bir ülkeye girmek veya bir ülkeden çıkmak için yetkili makamlardan alınması gerekli olan izin aşağıdakilerden hangisidir? - "İnsanların sahip olduğu haklar hukukla korunmaktadır."Aşağıdakilerden hangisi günümüzde haklarımızı uluslararası güvence altına alan belgelerden birisi değildir? Karşıdan karşıya geçişlerde hangi davranış güvenli değildir? Lavaboya dökülen atık bir yağ hangilerini aşağıda verilenlerden hangisini veya hangilerini kirletir? Fatih Sultan Mehmet, İstanbulun fethinden sonra Hristiyan, Yahudi ve diğer din mensuplarının ibadethanelerini yıktırmamış ve ibadetlerine devam etmelerine müsaade etmiştir.Bu durum İslamın önem verdiği aşağıdaki özelliklerden hangisine örnek oluşturmaktadır? Günlük hayatta karşılaştığımız bazı durumlar aşağıda verilmiştir.Bunlardan hangisi viskozitenin sıcaklıkla değişimi ile açıklanamaz? Aşağıdakilerden hangisi Okul Gelişim Yönetim Ekibinde yer almaz? o Hiçbir okuyan cahil değildir.o Bazı insanlar cahildir.o O hâlde, ...........................Yukarıda verilen kıyastan zorunlu olarak çıkan sonuç önermesi hangisidir? Osmanlılar, aşiret düzeninden devlet düzenine aşağıdaki hangi padişahları döneminde geçmiştir? Selam, rahmet ve bütün güzellikler, iyilikler Allah içindir. Ey Peygamber! Allahın rahmeti, bereketi ve selamı senin üzerine olsun. Selam bize ve Allahın iyi kullarına da olsun. Tanıklık ederim ki Allahtan başka İlah yoktur. Yine tanıklık ederim ki Muhammed Onun kulu ve elçisidir.Burada anlamı verilen dua aşağıdakilerden hangisidir? Alternatif enerji kaynaklarından birisi olan güneş enerjisi üretimi için Dünya üzerinde aşağıda verilen yerlerden hangisi daha uygundur? A​ynı cins 12 nesneden oluşan topluluğa ne denir? Aşağıdaki eserlerden hangisi konusuna göre sosyal roman türüne örnek gösterilemez? Duvara çarpan top kuvvetin hangi etkisi ile karşılaşır? - - - - günü, Atatürkü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanır.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir