Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Ey ahali! Size öyle bir şey bırakıyorum ki, ona sımsıkı sarılın O da Allahın kitabı ve Resulünün sünnetidir.
Peygamber efendimizin insanlara sımsıkı sarılmasını söylediği yollar insan için neden önemlidir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Ey ahali! Size öyle bir şey bırakıyorum ki, ona sımsıkı sarılın O da Allahın kitabı ve Resulünün sünnetidir.Peygamber efendimizin insanlara sımsıkı sarılmasını söylediği yollar insan için neden önemlidir? sorunun cevabı "İnsanın doğru yolu bulması için " dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

İnternette yaptığımız araştırmalarla ilgili hangisi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi Birinci Akabe Biatı’nda Medineli Müslümanların Hz. Peygamber’e verdikleri sözlerden biri değildir? Alegorik bir eser olan “Kutadgu Bilig”de “anlayış”ı simgeleyen kahraman aşağıdakilerden hangisidir?  25 192 - 10 450 - 16 365 - 60 596 sayılarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? • Nüfus azdır.• İklim çok serttir.• Buzul dağları buradadır.• Bölgenin güneydoğu köşesini oluşturur.Yukarıda verilen özelliklerin tamamı Doğu Anadolu Bölgesi’nin hangi bölümüne aittir?A) Yukarı Fırat-Van BölümüB) Erzurum-Kars BölümüC) Yukarı Fırat BölümüD) Hakkâri Bölümü Sürati 40 km/h olan bir bisikletli 15 dakikada kaç km yol alır? The Trablusgarp Battle has a special place in his life because …………………………. Bir ABCD dikdörtgeninin bir kenarı % 25 oranında büyütülüyor. Bu dikdörtgenin alanının değişmemesi için diğer kenarı yüzde kaç küçültülmelidir? Bilincin kapalı olması durumunda dilin geriye kayması ya da solunum yoluna yabancı cisim kaçması gibi nedenlere bağlı olarak solunum yolu tıkanabilir. Bu durumda kazazedenin boyun travması yoksa hava yolunu açmak için - - - - pozisyonu verilir.Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır? Hac ibadeti sırasında yasakların başladığı Mekke şehrinin çevresinde belirlenmiş sınırlara - - - - denir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?  “İnsanda bağımlılık oluşturur, bırakılması için uzman kişilerin desteğine ihtiyaç duyar.” Bahsedilen ürün hangi seçenektedir? 5 tavukların ayak sayısını ifade eden çarpma işlemi hangisidir?