S:1

Bir gün adamın biri Peygamber Efendimizi ziyarete geldiğinde titremeye başladığını görünce Ona:
-Arkadaş,korkma,ben hükümdar değilim!Ben Kureyşten kuru ekmek yiyen bir kadının oğluyum demişti.
Bu olay Peygamber efendimizi daha çok hangi yönünü gösterir?

Bir gün adamın biri Peygamber Efendimizi ziyarete geldiğinde titremeye başladığını görünce Ona:-Arkadaş,korkma,ben hükümdar değilim!Ben Kureyşten kuru ekmek yiyen bir kadının oğluyum demişti.Bu olay Peygamber efendimizi daha çok hangi yönünü gösterir? sorunun cevabı "Tevazu sahibi olduğunu " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.
Hudeybiye Antlaşmasının hemen sonrasında Müslümanlara sığınan ancak anlaşma gereğince geri verilen sahabi kimdir? Gazların günlük hayatta kullanımıyla ilgili,I. Klima ve buzdolabı gibi soğutucularda gazların genleşirken soğuması özelliğinden faydalanılır.II. Sıcak hava balonlarında, sıcaklığın etkisiyle gazların genleşmesinden faydalanılır.III. Dalgıç tüplerine ve mutfak tüplerine konan gazlar daha küçük hacim kaplamaları için yüksek basınçta sıvılaştırılır.yargılarından hangileri doğrudur? "Ali dede iyice yaşlanmıştı." cümlesinde koyu yazılan sözcük ismin hangi halindedir? Peygamberimizin bir Yahudi cenazesi götürülürken saygıdan ayağa kalkması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? Çevre şartlarından ileri gelen ve sonraki dölleri etkilemeyen, anlının fenotipinde meydana gelen değişikliklere ne denir? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazalım(........) Maddenin ısı alarak sıcaklığının yükselmesine ısınma denir.(........) Isı, sıcaklığı fazla olan maddeden az olan maddeye doğru hareket eder.(........) Karışımları oluşturan maddeler özelliklerini kaybederler.(........) Kendinden başka madde katılmamış maddeler saf maddedir.(........) Isının etkisiyle kaynamaya başlayan su hal değiştirerek gaz haline geçer. Babam, biz de yukarıya çıkalım dedikten sonra eşyalarını toplamaya başlamıştı. bu cümlede hangi söz tırnak içerisine alınmalıdır? Peygamberimizin insanlar için örnek oluşu aşağıdaki ayetlerden hangisinde vurgulanmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi Hz. İbrahimim çocuğudur? Mondros Mütarekesinin 7.maddesine göre İtilaf devletlerinin güvenliğini tehlikeye düşüren bir durum ortaya çıkarsa bu devletler Osmanlı Devletinin stratejik öneme sahip herhangi bir bölgesini işgal edecektirBuna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi milli kültür öğelerimizden birideğildir? Birbirine yakın, aynı oda veya bina içerisinde yer alan bilgisayarların birbirine bağlanmasıyla oluşturulur. Tanımı verilen bilgisayar ağının türü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilen cümlelerin doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız.(.......) Üçgenin üç tane köşegeni vardır.(.......) Eşkenar üçgenin üç açısı da dar açıdır.(.......) Üç kenar uzunluğu farklı üçgene çeşitkenar üçgen denir.(.......) Bir üçgende en fazla bir açı 900 olabilir.(.......) Bir dik üçgende iki kenar eşit ise, ikizkenar dik üçgen diye adlandırılır Aşağıdaki buluşlardan hangisi coğrafi keşiflerin yapılmasında daha fazla etkili olmuştur? Peygamberimizin Ben Abdullah bin Cüd'annin evinde bir antlaşma yapılırken bulundum ki bu antlaşmayı güzel ve kızıl develere değişmem İslamda böyle bir antlaşmaya çağrılsam derhal kabul ederim dediği, gençlik döneminde haksızlığa uğrayanlara destek olmak için kurulan birliğin adı aşağıdakilerden hangisidir? Birbirlerini seven ve birbirlerine saygı duyan insanların oluşturduğu toplumda ne olmaz? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin eş anlamlısı yanlış verilmiştir? Aşağıda çözümlenmesi verilen sayılardan hangisinin çözümlenmesi yanlıştır? Hz. Peygamberin ramazan orucu farz olmadan önce muharrem ayında tuttuğu ve sahabelere de tutmalarını tavsiye ettiği oruç aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki yabancı sözcüklerden hangisinin Türkçe karşılığı yanlıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir