S:1

İçtenlikle dini yaşamak ve dinin temel ilkelerine dayanarak ahlakı güzelleştirmek amacıyla yapılan yorumlara ne ad verilir?

İçtenlikle dini yaşamak ve dinin temel ilkelerine dayanarak ahlakı güzelleştirmek amacıyla yapılan yorumlara ne ad verilir? sorunun cevabı "Tasavvuf    " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Hac zamanında ve haram aylarda savaşlara ara verilirdi. Aşağıdakilerden hangisi haram aylardan biri değildir ? I- MotosikletII- Motorlu bisikletIII- Lastik tekerlekli traktörA2 sınıfı sürücü belgesi ile yukarıdaki taşıtlardan hangileri sürülebilir? Aşağıdaki cebirsel ifadelerden hangisinin katsayılar toplamı 4’tür? Aşağıdakilerden hangisi fabl türünün özelliklerinden değildir? • Türk İslam bilim adamıdır• Tıp alanında yaptığı çalışmalarla tanınır• Batı tıp biliminin temelini oluşturmuşturözellikleri verilen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin başına doğru olanlara (D), yanlış olanlara (Y) yazınız. (…….) Kadın ve erkekler eşit haklara sahiptir.(…….) İnsanın çevreye karşı sorumluluğu yoktur.(…….) Hak ve özgürlüklerimiz sınırsızdır.(…….) Haklarımız devlet tarafından güvence altına alınır.(…….)  Çocukların oyun oynama hakkı vardır. Soyadı Kanunu’nu tamamlayan bir başka kanunla ağa, hacı, hafız, molla, efendi, bey, beyefendi, hanımefendi, paşa gibi toplumda ayrıcalık ifade eden unvan ve lakapların kulla- nılması yasaklandı.Bu durum Atatürk ilkelerinden hangisine göre hareket edildiğini gösterir? Türkiye’nin ilk kadın milletvekili Esma Nayman, ilk kadın bakanı ise Türkan Akyol’dur.Verilen bilgiler Türk kadınının sahip olduğu haklardan hangisiyle ilişkilendirilebilir?  Yaptığı davranışların hesabını kişi öncelikle aşağıdakilerden hangisine karşı vermelidir? Kısa kenarı 6, uzun kenarı kısa kenarının 5 katı olan dikdörtgenin alanı ne kadardır? Tarihte bilinen ilk Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi es sesli değildir? Bir müslümanda bulunması gereken özellikleri saymak istediğimizde aşağıdakilerden hangisini söyleyemeyiz?  Kişi ölse bile sevabını almaya devam ettiği amellere …………denir. Boşluğa gelmesi uygun olan kelime nedir? Çantamızın veya cüzdanımızın karıştırılması hangi hakkımızın ihlal edilmesidir? Okul çantasını hazırlayan Bora, aşağıdakilerin hangisine bakarak hazırlamalıdır? Caps Lock tuşunun görevi nedir? Aşağıdakilerden hangisi Karadeniz kıyısında yer alan ovalarımızdandır? İnsanda kemiklerin yapımı ve gelişmesinde aşağıda verilen hormonlardan hangisinin etkisi yoktur? Aşağıdakilerin hangisinde bağlaç kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın insanlara vahiy göndermesinin sebepleri arasında sayılamaz?  Türkiye’ nin II.Dünya savaşı çıkma ihtimaline karşı kendinin korumak için yaptığı ilk siyasi eylem nedir? Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yalnızca kalın ünlü harfler verilmiştir? Mevlit kandilinde hangi olayı kutlarız ? “Demokrasi en iyi yönetim biçimidir.”  cümlesinde kaç hece vardır? I. İktidarı kullanarak ülkeyi yönetmekII. Halk ile iktidar arasında aracılık yapmakIII. Ülkeyi yönetecek lider kadroları eğitmekYukarıdakilerden hangileri siyasi partilerin işlevlerindendir? Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde ünsüz sertleşmesine ve yumuşamasına örnek           olabilecek sözcükler kullanılmıştır?   Aşağıdakilerden hangisi maddenin ölçülebilir özelliklerindendir? Young computer programmer, Mark Zuckerberg and his roommates founded the well-known social networking website, Facebook in February, 2004 while Mark was studying Psychology at Harvard University. In the beginning, they just planned to create a website for students at the university so they can contact each other for educational purposes. For that reason, they limited the number of users to university students. But a few years later, Facebook became a global Internet phenomenon and Mark became the youngest billionaire in the world.Why did they create Facebook?  Kuran-ı Kerim'in en uzun suresi ile en kısa suresi nedir? Hz. Muhammed (s.a.v), annesi vefat ettiğinde kaç yaşındaydı? Kemal in 20, Kerim' in 50 lirası var. Kerim kaç lirasını verirse iki arkadaşın eşit miktarda parası olur? Kur’an-ı Kerim hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi aile içerisinde olmaması gereken bir davranıştır? Kendilerine kitap verilen peygamberlere ne isim verilir?  Avrupa uygarlığını üstün tutan ve onun benimsenmesini savunan düşünce akımı aşağıdakilerden hangisidir? 1-Kılık kıyafette yenilik,2-Saat ve ölçülerde yenilik,3-Harflerde yapılan yenilik,Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Atatürk'ün yaptığı yeniliklerdir? Osmanlı Devleti’nde mekteplerin bir kısmı ve medreseler, Şeriye ve Evkaf Vekâletine bağlıydı. Avrupa tarzında eğitim veren okullar ise Maarif Vekâletince yönetiliyordu. Ülkede bunlardan başka, devlet denetimi dışında azınlık  okulları ve yabancı okullar da vardı.Bu bilgide aşağıdakilerden hangisi üzerinde durulmuştur? Ece, annesini doktora götürmek ister. Hastane randevusunu internet üzerinden alır. Böylelikle ne randevu için çarşıya iner, ne de dolmuş parası verir.”Metindeki internet üzerinden alınan randevu BİT ‘in kullanım alanlarından hangisine girmektedir? Aşağıdakilerden hangisi tezkiredir?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir