S:1

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? sorunun cevabı "Din anlayışı evrenseldir" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Shila : - - - - ?Zeynep : I am sorry but I cant because I have an important meeting. I. PlanlamaII. Proje fikrinin analiziIII. UygulamaIV. Proje fikrini belirlemeV. Değerlendirme VI.FinansmanProjelerin planlanması ve yürütülmesi sürecindeki aşamaların doğru sıralanışı hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi fiziksel özelliklerimizdendir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır? Dil, gündelik yaşamın şekillenmesinde etkili olan bütün unsurların başında yer alır. İnsanın sürekli olarak kullanmak zorunda olduğu bu araç, eksiksiz olarak bütün insanlığın yararlandığı temel bir yetenektir. Ne denli ilkel olursa olsun, hiçbir top- lum yoktur ki bu araca ihtiyaç duymamış, bu aracı kullanmamış, geliştirmemiş olsun. Dil denilen araçtan yoksun bir kültür yoktur. Bu yüzden de dil, toplum bilimi ile doğrudan ilişkilidir; gündelik yaşamdaki her türlü değişiklik dile yansır. İşte bu yakın ilişki bizi, dili bir araç olarak düşünmekten öteye, kültürel bir kurum olarak ele almaya iter.Bu parçadan aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz? İslamın Anadoluda yayılmasında Türk mutasavvıf ve düşünürlerin önemli rolü olmuştur. Bu şahsiyetler, Kuranı temel alan bir dinî anlayışla, Anadolu halkına İslamı öğretmişler, onlara Kuran ahlakına uygun davranmayı öğütlemişlerdir.Aşağıdakilerden hangisi metinde vurgulanan şahsiyetlerden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi Türkiyedeki bilim araştırma merkezi değildir? Cümlelerin hangisinde karşıt anlamlı sözcükler birlikte kullanılmıştır? İbadetlerin kabulü için yerine getirilmesi gereken birtakım şartlar vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu şartlardan değildir? Atatürkün Kurtuluş Savaşının öyküsünü ve hangi şartlarda kazanıldığını anlattığı eseri aşağıdakilerden hangisidir? Paralel (Enlem) daireleri ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? Okul Binaları ve Tesisleri,Eğitim Araç ve Gereçleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi fiili durum yönünden etkilemektedir? Aşağıdakilerden hangisi kaside nazım şekli için söylenemez? Osmanlılarda;• Devlet memurlarının görevlerini kötüye kullanmaları ve kanunlara aykırı hareket etmeleri durumunda, halkı zulme karşı korumak amacıyla yayınlanmış kanunnamelerden biridir.• Kadı, beylerbeyi ve sancak beylerine hitaben yazılan bu tür kanunnamelerin halka duyurulması şarttır.Hakkında bilgi verilen kanunname çeşidi, aşağıdakilerden hangisidir? Sevgili Peygamberimiz namaz için İnsanın Rabbi ile konuşmasıdır. buyurmuştur. Yüce Allah, Beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, nankörlük etmeyin. buyurmaktadır. Namaz kılarak Rabbimizi anmış, Ona olan sevgimizi ve saygımızı dile getirmiş ve Onun sevgisini kazanmış oluruz.Bu parçada namazın insana kazandırdığı hangi fayda vurgulanmıştır? 1- Osmanlı Devletinin Mondros Ateşkes Antlaşmasını imzalamasında Wilson ilkeleri etkili olmuştur.2- Anadolunun çeşitli yerlerinde halkın teşkilatlanmasıyla Kuvayımilliye kurulmuştur.3- Türk milleti işgallere karşı direniş göstermemiştir.4- İşgaller sırasında sadece İstanbulda bağımsızlık mücadelesi verilmiştir.Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili fiil1. tekil kişi ekiyle çekimlenmiştir? Paylaşım, sevgi, saygı, hoşgörü, adalet gibi birçok değer çocukkendavranışlara yerleşmekte ve karakter haline gelmektedir.Verilen bilgiye göre değerlerin ilk oluştuğu yer aşağıdakilerden hangisidir? Dünyanın yuvarlak olduğunu bir gemi yolculuğu ile ispatlayan ünlü denizci kimdir? 1. Çocuğun hiç arkadaşı olmadığını duyunca içim burkuldu.2. Bizden habersiz bu işi yaptığından içime bir kurt düştü.3. Araba aniden korna çalınca yüreğim ağzıma geldi.4. Böyle bir olay yaşayınca yüreği parçalandı.Numaralanmış cümlelerdeki deyimlerden hangileri anlamca birbirine en yakındır? Kuşkusuz biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık.(Kamer sures , 49.ayet)Bu ayette vurgulanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Kayısı elma ve vişne en sevdiğim meyvedir. cümlesinde hangi kelimeden sonra virgül (,) konmalıdır? Kuran-ı Kerimin kitap haline getirilmesi ve çoğaltılması hangi halifeler zamanında olmuştur? Hangi sözcüğün yazımı yanlıştır? Kalanlı bir bölme işleminde, bölen 11dur. En küçük kalan ile en büyük kalan arasındaki fark kaçtır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi uzlaşı sürecine katkı sağlayan unsurlardan değildir? Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimiz (sav.)e vahyin geliş şekillerinden biri değildir? Hepsi için söyleyemem ama çoğu yazar için yazma yaşama demektir, yaşamın yerini alır. Bunu doğru sayıp gezi yazılarına uygularsak gezilen yerlerin yazılması, o yerlerin görülmesinden daha anlamlıdır yazar için. Çünkü yazarak var eder o. Gezi yazarları da ressamlar gibi gördükleri yerleri kendilerine göre bir biçime sokarlar, kendi kişiliklerini katarlar oraya. Böylece gezgine bir doğa parçasını, bir kenti, bir görünümü, elden geçmiş, pişirilmiş, kotarılmış olarak verirler. Bundan ötürü de gezi yazarları, anlatılan yeri okur için artık görülmüş bir yer durumuna sokmaz; tam tersine görülmesi gerekli bir yer kılar.Bu parça için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartılı bir ifade vardır? Osmanlı Devletinin son dönemlerinde şeri mahkemelerin yanında azınlık ve elçilik mahkemeleri de kuruldu. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? Yıllık izinlerini memuriyetlerinin bulunduğu yer dışında geçirecek olanların izin sürelerine, görev yeri ile iznin geçirileceği yerin uzaklığı dikkate alınarak ve zorunlu hâller belirtilmek suretiyle izin vermeye yetkili amirlerince gidiş ve dönüş için en çok - - - gün olmak üzere yol süresi eklenebilir.MEB Personelinin İzin Yönergesine göre yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir? Cümle kelimesinin eş anlamlısı nedir? Aşağıdakilerden hangisi öğretmek amacıyla yazılmış mesnevilerden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi siyasi kamu hakları içinde yer alır? Osmanlı Devletinde divan toplantılarında büyük davalara bakan, kadı ve müderrislerin atamalarını yapan devlet görevlisi hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi İbrahim Şinasinin edebiyatımıza kazandırdıklarından biri değildir? Aşağıdakilerden cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır? Kevin : You were at a winter sport center last week.What did you there?Harry : Yes, - - - - . Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir