S:1

Peygamberimizin defnedildiği kabrinin adına ne ad verilir?

Peygamberimizin defnedildiği kabrinin adına ne ad verilir? sorunun cevabı "Ravzaı Mutahhara        " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
I. Sıcaklık ortalamaları 20°C’nin altındadırII.  Bitki örtüsü yıl boyunca yeşil kalan gür ormanlardırIII.  Yağış rejimi düzenlidirYukarıdakilerden hangileri ekvatoral iklimin özelliklerindendir? Acıgöl hangi ilimizdedir? Oktay Sinan oğlu lise öğrenimine kadar durduğu Türkiye’de üniversite okumak için ABD’ye gitmiştir. ABD’deyken Dünyanın en genç profesörü unvanını alan Oktay Sinan oğlu 28 yaşında ABD’de profesör olmuştur. Türkçe dili ve Türk Kültürüyle alakalı birçok kitap yazmıştır.Yukarıda sözü edilen göç olayı, aşağıdaki göç türlerinden hangisine örnek gösterilebilir? Aşağıdaki atasözlerinden hangisi tutumlulukla ilgilidir? Aşağıdaki davranışlardan hangisi doğrudur? Telif hakları korunan bir eserin sahibinden izin almadan kaçak yollarla çoğaltılmış olan kopyasına ne denir? Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilim değildir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi evin bölümlerinden biri değildir? “Ulu Keykubat” unvanlı Türkiye Selçuklu hükümdarı, aşağıdakilerden hangisidir?  Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre doğal afet, sağlık ve ailenin adres değişikliği gibi nedenler hariç olmak üzere nakiller ne zaman başlar ve ne zamana kadar devam eder?  Bir tonu 9000 TL olan portakalın 3Kg 'ı kaç TL dir? .....................,olmuş ya da olması mümkün olan olayları yer,zaman ve kişileri belli ederek anlatan yazı türüdür.            Bu paragrafın başındaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?             Aşağıdaki cümlelerin hangisinde duygusal bir öge vardır? 5442 sayılı il idaresi kanununa göre, vali bir memura aşağıdaki cezalardan hangisini veremez? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi yoktur? Aşağıdakilerden hangisi bir olgu cümlesidir? Bir su deposunun   4/6  i su dolu iken içinde 36 litre su bulunuyor. Deponun tümü kaç litre su alır? Hangi seçenekte duyu organlarımızın sağlığı için doğru bilgi verilmiştir? Gecenin karanlığında loş bir kayıkhanede mehtabı izliyordu. Bu mutlulukla yüzü de tıpkı mehtap gibi aydınlatıyordu gölü.Bu parçada “kendisine benzetilen” varlık aşağıdakilerden hangisidir? By 2015 we ……..…. married for 20 years.  Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine neden olan etkenlerdendir? Aşağıdakilerden hangisi doğru yazılmış bir e-posta adresidir? Âşık Veysel’e sormuşlar: “Aşk nedir?” Âşık, şöyle bir düşünmüş “Seversin, kavuşamazsın aşk olur.” demiş. Haksız mı? Tabii ki haklı. Edebiyatımızdaki Leylâ ile Mecnun, Kerem ile Aslı, Ferhat ile Şirin’i hatırlayalım... Bütün bu âşıkların hikâyeleri sevip de kavuşamamak üstüne kurulmamış mıdır?Kız Kulesi’nden Galata’ya bakarken düşündüm:Birçok şair bu iki kuleyi birbirine yakıştırmış. Bu yakıştırmayı yapanlar, insanlaraözgü bir düşünüşle, bir kavuşma imgesine yüklenmişler.Öyle ki Bedri Rahmi Eyüboğlu, KızKulesi’ne tatlı tatlı sitem ediyor: “İstanbul deyince aklıma kuleler gelir / Ne zaman birinin resmini yapsam öteki kıskanır / Ama şu Kız Kulesi’nin aklı olsa Galata Kulesi’ne varır...” Oysa başına binlerce felaket gelmiş İstanbul gibi bir kentte bu iki kule, kavuşmayı sabırla ve aşkla beklemiştir. Bundan daha âlâ sevda mı olur?İkinci paragraftaki altı çizili ifadede, aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır? Aşağıdakilerden hangisi Fil suresi ile ilgili doğru bilgi  değildir? 4 ve 3 rakamlarını birer defa kullanarak yapılabilecek iki basamaklı sayıların toplamı kaçtır? Ülkemizde hava olaylarını inceleyen ve bilgi veren kurum aşağıdakilerden hangisidir? …………………… iş yapabilme yeteneğidirCümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Hammaddeler çeşitlenen imalat kolları ve artan kapasiteye bağlı olarak imalat sanayi tarafından hızla tüketilmektedir.Bu durumun sonuçları olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Hava olaylarıyla ilgili bilgi ve tahminlerin öğrenildiği kurum aşağıdakilerden hangisidir? Bir hayvanın üreme ve gelişme özellikleri,•  Yavru bakımı vardır.•  Yavrular yumurtadan çıkar.•  Döllenme vücut içinde gerçekleşir. şeklinde verilmiştir.Bu hayvan aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde birden fazla yapım eki vardır?  Karbon flamanlı ampulü icat eden bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir? Sınıfımızın öğrenci sayısı 32, sıra sayısı 10’dur. Sıralara üçer öğrenci oturursa kaç öğrenci ayakta kalır? “Lale doğru cevap verdi.” cümlesinde altı çizgili kelimenin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Rusya’ya karşı ABD’nin desteğini alarak Avrupa’nın  güvenliğini sağlamak için kurulan siyasi ve  askeri örgüt aşağıdakilerden  hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi mimari ile ilgili kültürel ögelerimize örnek oluşturur? Aşağıdakilerden hangisi eşkenar dörtgenin genel özelliklerinden biri değildir? Karasal biyomların sınıflandırılmasındaki en büyük etken iklim özellikleridir.Aşağıda verilen karasal biyomlardan hangisi daha sıcak bir iklimde görülür? Office PowerPoint 2007 programında hazırlanan sunuya slayt eklemek için aşağıdaki tuşlardan hangisi kullanılır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir