Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Kolay sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir türde kullanılmıştır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Kolay sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir türde kullanılmıştır? sorunun cevabı "Bırakıp gitmek o kadar kolay mı?" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Bir fabrikada işçilerin çalışma koşullarını ve toplumsal ilişkilerini incelemek isteyen bir sosyolog, aynı fabrikaya işçi olarak girip çalışmaya başlamıştır.Bu çalışmada sosyologun kullandığı araştırma tekniği aşağıdakilerden hangisidir? Evrende bizi mutlu edebilecek o kadar şey var ki... Ne yazık ki bizler bunların birçoğunun farkında değiliz. Mutlu olmak istiyorsak gerçekten temiz bir ruha, dünyadaki güzellikleri görebilecek bir göze ve bir çocuk kalbine sahip olmamız gerekir.Bu metinde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Aşağıdakilerden hangisi iletişim türü olarak kabul edilmez? Aşağıdakilerden hangisi insanların çevreye verdiği zararların bir sonucu değildir? Eğitim kurumu bireyin toplumsallaşmasını ve meslek edinmesini sağlayan bir kurumdur.Bu örnek toplumsal kurumların hangi özelliğini vurgulamaktadır? Amanda : Hello! I am Amanda. - - - -?Melinda : It is Melinda. Yeryüzünü uzaydan gelen meteorlardan koruyan atmosfer katı aşağıdakilerden hangisidir? “Ordular! ilk hedefiniz Akdenizdir! İleri.”Mustafa Kemal yukarıdaki sözüyle aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?  Aşağıdakilerden hangisi doğal ses kaynağıdır?     İnsanda kas doku hücreleri için;I. Solunumda oksijen kullanmaII. İstem dışı çalışmaIII. Kimyasal enerjiden ATP sentezlemeverilen özelliklerden hangilerini tüm kas hücreleri gerçekleştirir? Türkiye’nin ilk kadın milletvekili Esma Nayman, ilk kadın bakanı ise Türkan Akyol’dur.Verilen bilgiler Türk kadınının sahip olduğu haklardan hangisiyle ilişkilendirilebilir?  (1) Balık kartalı, Türkiyeʼde yalnızca göç sırasında görülür. (2) Balıkla beslendiği için genellikle sulak alanlarda yaşar. (3) Açık rengi sayesinde kolayca tanınır.(4) Bu kartal türü, yılan kartalı ve kerkenez gibi havada asılı kalabilir.Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde karşılaştırma vardır?