S:1

Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin (s.a.v.) mucizelerinden değildir?

Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin (s.a.v.) mucizelerinden değildir? sorunun cevabı "Demiri elinde hamur gibi yoğurması   " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
İyi arkadaş ile kötü arkadaş; misk taşıyan attar ile ateş körükleyen demirciye benzer. Attar ya sana güzel kokularından bir miktar verir veya sen onun güzel kokularından bir miktar satın alırsın. Ya da yanında olduğun sürece ondan güzel bir koku duyarsın. Demirciye gelince; ya elbisen yakar yahut da yanında olduğun sürece ondan kötü bir koku duyarsın. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi, yukarıdaki hadisle anlam bakımından farklıdır? 23 Nisan kutlamaları için okulumuz halk oyunları ekibi Horon oynama kararı aldı.Bu oyun en çok aşağıdaki şehirlerden hangisinde oynanmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi bulunduğu yapı ile yanlış eşleştirilmiştir ? Aşağıdaki karışımlardan hangisinde maddelerden biri çözünmüştür yani gözle görülemeyecek kadar küçük parçalara ayrılmıştır? Hz. Muhammedin (sav.) Mescid-i Nebinin yanına Suffe adı verilen odalar yaptırması, onun aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilişkilidir? Bitkiler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 360 dakika kaç saat eder? I. Eve gidiş yolunu sık sıkdeğiştirirdi.II. Bazıkonularda bize anlayış göstermedi.III.Onu hersabah parkta spor yaparken görüyorduk.IV.Çoğuzaman yemeğini yemeden uyurdu.V. Kimiarkadaşlarıyla çok iyi anlaşırdı.Numaralanmış cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangileri yakın anlamlıdır? I. İktidarı kullanarak ülkeyi yönetmekII. Halk ile iktidar arasında aracılık yapmakIII. Ülkeyi yönetecek lider kadroları eğitmekYukarıdakilerden hangileri siyasi partilerin işlevlerindendir? Jane is interested in animals, nature and she likes watching - - - A: The lights of their home are on.B: They - - - - be at home. Sağlıklı bir insanda böbrek nefronlarında hangisinin geri emilimi yapılmaz? 6 yüz binlik+4 on binlik+ 7 binlik+ 2 yüzlük+ 6onluk+ 8 birlik oluşan sayı aşağıdakilerden hangisidir? 95 sayısının en yakın onluğa yuvarlanmasıyla elde edilen sayı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi kelamî bakımdan diğerlerinden farklı bir mezhebe mensuptur? Dönemin popüler yazarı olarak bilinir. Eserlerini halkın eğitimi, bilgilenmesi için yazmıştır. Roman, hikâye ve oyun gibi değişik türlerde iki yüzü aşkın eser vermiş, bu eserleri hiçbir edebî kaygı gütmeden yazmıştır. İstanbul hanımlarının konuştuğu dili kullanmaya özen gösteren sanatçı bu nedenle kitaplarında ve gazete yazılarında çok büyük okuyucu kitlesine ulaşmıştır. Çok sayıda eser vermesi, eserlerinin sanat yanını olumsuz yönde etkilemiştir. Teknik ve üslup bakımından basit olan eserleri, dil sadeliği ve tasvirler bakımından önemlidir. Hayatını kalemiyle kazanan yazarlarımızdandır.Bu parçada tanıtılan Tanzimat sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir? 1001 | 11 işleminin sonucu kaçtır? '' Düğün de düğün oldu '' cümlesinde bağlaç cümleye hangi anlamı katmıştır ? Basit önermeler, içerisinde tek yargıyı barındıran önermelerdir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi basit önermedir? Hristiyanlıkta, Hz. İsanın öldükten sonra dirilişi anısına kutlanan bayram aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde belgisiz sıfat kullanılmıştır? Minarenin etrafını çepeçevre dolaşan, müezzinin çıkarak ezan okuduğu, kenarları korkuluklu bölüme .......................... denir.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 4 - 7 - 10 - ? - 16 - 19 -21 kurallı sayı dizisinde ? işaretlerinin yerine hangi sayı gelmelidir? Aşağıda verilen olaylardan hangisinde kuvvet uygulanmamıştır? 40 kalemden kaç kalem çıkarılırsa kalan kalem sayısı üç düzine olur? 40₺ nin %25 kaç ₺ ‘dir? Öğretmenimiz 5 düzine kalemin 18 tanesini arkadaşlarımıza dağıttı. Öğretmenimizin kaç kalemi kalmıştır? "Annem tatilden döndü." cümlesinin iş bildiren kelimesi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yapım eki almamıştır? Ben şahitlik ederim ki Allahtan başka..............................yoktur.Boşluğa hangi kelime gelir? Hiçbir şeyden çekmedi dünyadaNasırdan çektiği kadar;Hatta çirkin yaratıldığından bileO kadar müteessir değildiKundurası vurmadığı zamanlardaAnmazdı ama Allahın adını,Günahkâr da sayılmazdı.Yazık oldu Süleyman Efendiye. Orhan Veli KanıkYukarıda bir bölümü verilen Kitabe-i Seng-i Mezar adlı şiirin yayınlandığında büyük bir yankı uyandırmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? 1256 + 2541 işleminin tahmini sonucunu sayıları en yakın yüzlüğe yuvarlayarak bulan Ali işlemin sonucunu gerçek işlemle karşılaştırırsa nasıl bir yorum yapar? 58 + A = 84 işleminde "A" yerine hangi sayı gelmelidir? Bir toplumda benimsenmiş ve yaşatılmakta olan her türlü düşünce, kural ve uygulamalara ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi yapay ses kaynaklarından biridir ? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla birleşik sözcük kullanılmıştır? Aşağıda yer alan köklerden hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır? Aşağıdaki özel isimlerle ilgili bilgilerden hangisi doğrudur? Seçeneklerden hangisi Nasıl ev sorusunun yanıtı olamaz? Bir duygunun, tasarımın veya güzelliğin ifadesinde kullanılan yöntemlerin tümüne...........denir.Cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir