Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Dinen zengin olan bir kimse aşağıdaki yakınlarından hangisine zekatını veremez?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Dinen zengin olan bir kimse aşağıdaki yakınlarından hangisine zekatını veremez? sorunun cevabı "Babasına" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdakilerden hangisi, tımar sisteminin bozulmasınınsonuçlarından biri değildir? Yer altı suları ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? “Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde , bir çocuğun ya da ailesinin cinsiyeti, rengi, dili, dininden dolayı ayırımcılık yapılmaması öngörülmüştür.” Bu durum sözleşmenin hangi özelliğini göstermektedir? Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki doğal varlıklar kategorisinde yer almaz? 398 tane kalemden en az kaç tanesi çıkarılırsa kalan kalemler 11 kişiye eşit olarak paylaştırılabilir?  Karadeniz bölgesine özgü olan halk oyunu hangisidir? “Uzun yıllar boyunca toprağın altında veya kayaçların arasında kalmış bitki veya hayvan kalıntılarına verilen addır.”Yukarıda tanımı verilen kavram hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi adil davranan bir insanın özelliği değildir? Toplumumuzda evler, yollar nasıl hızlı bir şekilde plansız, programsız çoğalıyorsa, romanımız da bundan farklı değil. Bugün romancımız da yalnız sayısal artışla yetinmektedir. Nasıl olursa olsun, çok yazmak, bir an önce bir roman ortaya çıkarmak çabasındadır. Bu da romanımızı çıkmaza sokmaktadır.Bu parçanın yazarı aşağıdakilerin hangisinden yakınmaktadır? Aşağıdaki sayılardan hangisi 500 onluğuna yuvarlanmaz? Dünyada ve ülkemizde kaliteli ürünler elde etmek, verimli bitki ve hayvan sayısını artırmak için ıslah çalış-maları sürekli devam etmektedir. Islah çalışmalarında, istenilen özellikler gen aktarımı ile bitki ve hayvanlara aktarılmakta ve olumlu sonuçlar alınmaktadır.Ancak,I. Bir tür bitkiden bütün vitamin çeşitlerinin elde edilmesiII. Bu bitkilerle beslenme sonrası alerjiye neden olmasıIII. İlerde daha ciddi sağlık sorunlarının ortaya çıkma olasılığının bulunmasıverilen ifadelerden hangileri bu uygulamaların her zaman canlıya ve çevreye faydalı olamayacağını göstermektedir? Sinan’ın elinde 9507 Tl vardı. 4068 TL ile cep telefonu, 3027 TL ile de televizyon aldı. Elinde kaç TL’si kalmıştır?