S:1

Kimler oruç tutabilir?

Kimler oruç tutabilir? sorunun cevabı "ergen müslüman" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Peygamberimiz komşunun komşu üzerinde bazı haklarının bulunduğunu bizlere bildirmiştir.Aşağıdakilerden hangisi bu haklardan biri olarak gösterilemez? Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı yıllarında toplumda meydana gelen olayların edebiyata yansımasına örnek gösterilebilir? Kır kelimesi hangi cümlede parçalamak, bölmek anlamında kullanılmıştır? Bir de şunu düşündüm: Ne biliyor o yazar, o olayın gerçekte tıpkı öyle geçtiğini? Thukydides'in sözü aklıma geldi: "Ben bu kitapta gözlerimle gördüklerimi anlatıyorum ama belki yanlış görmüşümdür." demiş. O yazar ise kendi gözle-rinden, kendi görmesinden hiç şüphe etmiyor. Bana insanların içini anlatacak en gizli duygularını, düşüncelerini sezdirecek, bunun için sadece gördüklerini, işittiklerini olduğu gibi yazmakla yetinecek. Demek ki anlamıyor sanatın ne olduğunu.Bu paragrafın türü aşağıdakilerden hangisidir? I. Üzerine gelen paralel ışınları geniş alanlara yansıtır.II. Mağazalarda güvenlik amaçlı kullanılır.III. Oluşturduğu görüntü ters ve büyüktür.Yukarıda verilen bilgilerden hangileri tümsek aynanın özelliklerindendir? "Türkiye Cumhuriyeti" cümlesinde kaç tane iki sesli hece vardır? Aşağıdaki sayılardan hangisi en yakın onluğa yuvarlandığında kendisinden büyük bir sayı elde edilir? Aşağıdakilerden hangisinde beden temizliğiyle alakalıdır? Aşağıdakilerden hangisi paralelkenarın genel özelliklerinden biri değildir? Mustafa Kemal, ilk askerî başarısını hangi savaşta göstermiştir? Sabrı ile tanınmış olan peygamber aşağıdakilerden hangisidir? Güzel sözcüğü hangisinde ön ad olarak kullanılmıştır? Aşağıdaki isimlerden hangisi çoğul isimdir? I. Maddenin boşlukta kapladığı yerII. Varlıkları meydana getiren madde miktarıYukarıda verilen tanımlar hangi kavramlara aittir? I IIA) Kütle HacimB) Ağırlık KütleC) Hacim KütleD) Hacim Ağırlık Her biri 25 kg olan iki çuval unun 21 kgı kullanılıyor. Geriye kaç kg un kalır? Ağaç, bir ulusun yaşamında önemli bir yeri olan, bulunduğu topraklara can veren çok değerli bir varlıktır. Türkler, tarihin ilk çağlarından beri ağaca önem vermişlerdir. Ağaç sevgisi Türklere ataların- dan miras kalmıştır.Bu metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yolu aşağıdakilerden hangisidir? 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanuna göre Kesin hesap kanunu hangi kurumca hazırlanır? Yapılan araştırmalarda günümüzdeki canlı türü kayıplarının geçmişe göre daha fazla olduğu belirtilmektedir. Yaşanan tür kayıpları üzerinde aşağıdaki durumlardan hangisinin etkisinden söz edilemez? Ayın yapısı ve özellikleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi hareketli cisimlerin sebep olabileceği tehlikelerle ilgili değildir? Aşağıdakilerden hangisi depreme karşı alınacak tedbirler arasında yer almaz? Rükûda iken okuduğumuz dua aşağıdakilerden hangisidir? ‘‘Ecenin sınıfına Rahman adında bir öğrenci gelmişti. Rahman savaş nedeniyle okulunun ve evlerine yakın olan hastanelerinin yıkıldığını, bu nedenle Türkiyeye göçmek zorunda kaldıklarını ve burada rahatça yaşadıklarını söyledi. Yukarıdaki metinde hangi haklardan bahsedilmemiştir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi edilgen çatılı bir fiildir? Aşağıdaki birleşik isimlerin hangisinde ses ya da hece kaybı vardır? Gürültücü çocuğu hiç kimse sevmezdi. Çünkü o kadar gürültü yapardı ki yer yerinden oynardı. Hele yürürken çıkardığı sesler dayanılacak gibi değildi. O sokağa çıktığı zaman herkes evine koşar, kapıyı pencereyi sıkı sıkı örterdi. Yukarıdaki parçaya göre, çocuğun hangi özelliğinden bahsedilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabi değildir? Aşağıdaki tümcelerim hangisinin sonuna soru işareti koymalıyız? Hangi ilimizde Karadeniz iklimi görülmez? Aşağıdakilerden hangisi bağ dokunun özelliklerinden değildir? Boşlukları doğru olarak tamamlayan seçenek ?Amechanic .......... mend cars but he .......... put out fire. Okunuşu verilen sayılardan hangisinin yazılışı yanlış verilmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde varlığı niteleyen kelime kullanılmıştır? Gözlerim yollarda, yolum uzakta Sen gül sularıyla yunmuş, kucaktaBen yapayalnızım buz kesmiş sokakta Bazen gurbette bazen sıladaBu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Kuran-ı Kerimde kaç ayet vardır? Bir yere çağırılmadan giden kimse, iyi hizmet görmeyi beklememelidir. anlamına gelen atasözü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi, dünyanın kesin olarak iki bloğa ayrıldığının ve ABD - Rusya soğuk savaşının başladığının bir göstergesi olarak kabul edilir? Osmanlı Devletinde şehzadelerin sancağa çıkma usulü aşağıdakilerden hangisi ile sona ermiştir? Halkı eğitme ve aydınlatma konusunda tiyatronun önemli bir araç olduğuna inanıyordum. Tiyatronun halk üzerindeki etkisini Avrupada bulunduğum sırada iyice anlamıştım. Tiyatroyla ilgilenmeye başladım. Vatan yahut Silistre adlı oyunu yaz- dım. Bu oyun tiyatroda oynandığı gün halk çok heyecanlandı, gösteriler yapıldı. Bu yüzden 1873 yılında Kıbrısta Magosaya sürüldüm.Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir? Gövde kelimesinin eş anlamlısı nedir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir