S:1

Aşağıdakilerden hangisi orucunu daha sonra kaza etmek şartıyla tutmayabilir?

Aşağıdakilerden hangisi orucunu daha sonra kaza etmek şartıyla tutmayabilir? sorunun cevabı "Hastalar ve yolcular" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
Akünün iki kutup başına, aynı anda bir madeni parça dokundurulursa  aşağıdakilerden hangisi meydana gelir? - Yahudilik- Hristiyanlık- İslamiyetBu dinlerin ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir? İslam’ın beş temel esasından biri olan ve tan yerinin ağarmaya başlamasından güneş batıncaya kadar insanın yeme, içme ve bazı bedensel isteklerden uzak durmasıdır.Tanımı yapılan bu ibadet aşağıdakilerden hangisidir? Öğretmenin olumsuz öğrenci davranışlarına karşı vereceği sözel uyarılarda dikkat etmesi gereken en önemli unsur ne olmalıdır?  Zamanımızı bilinçli kullanmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? I. Millet Mekteplerinin açılmasıII. Tevhid-i Tedrisat KanunuIII. Medreselerin kapatılmasıIV. Harf İnkılabıverilenlerden hangileri eğitim-öğretimle ilgilidir?  I.Dünya Savaşı’nın ilk yıllarında Almanya’nın başını çektiği İttifak Devletleri üstün durumda olmalarına rağmen 1917 yılından itibaren üstünlüklerini yitirmişlerdir.            Buna, aşağıdakilerden hangisinin etkisi en fazla olmuştur?  Aşağıdakilerden hangisi monoteist anlayışın özelliklerinden biridir? “Namaz vaktinin geldiğini bildirmek için yapılan çağrıya ____ , ezan okuyan kişiye ise ________denir.”Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere hangisi gelmelidir? 52 ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir? Aşağıdakilerden hangisi “Bilim İnsanlarının Özellikleri” arasında gösterilemez? Aşağıdakilerden hangisi bir cümle değildir?  Yıldız Sarayı Kompleksi hangi ilimizdedir? Çözünme olayı açıklanırken kullanılan “benzerlik ilkesi” aşağıdakilerin hangisinde doğru açıklanmıştır? Ümit, niyet bildiren, kutsallık ve bereketi anlatan giysi rengi aşağıdakilerden hangisidir? Embriyonun tüm örtülerini en dıştan saran koruyucu zara ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarda olmak zorundadır?  Rakamları farklı üç basamaklı en küçük pozitif tam sayıdan rakamları farklı iki basamaklı en büyük negatif tam sayı çıkartılırsa sonuç kaç olur? Türklerin bin üç yüz yıl önce yaşadığı muhteşem bir serüvenin tanığıydı Orhun Kitabeleri. Bilge bir kağanın ve güngörmüş bir vezirin, halkına ve gelecek kuşaklara çağrısıydı. ‘‘Türk’’ adının ilk kez kullanıldığı Türkçe metinlerdi bunlar ve Göktürklere ait bir alfabeyle yazılmıştı. Kitabelerin bulunması ve okunması, bozkır toplumları hakkında o güne dek bilinenleri altüst etti. Göçebelerin yazı kullanmadıkları ve dolayısıyla kültürel zenginliklerinin olmadığı inancı sarsıldı.Bu metinde ‘‘Orhun Kitabeleri’’ ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Aşağıdakilerden hangisi adil bir davranış değildir? * Sanayiler yerleşim alanlarından uzak yerlere yapılabilir.* Fabrika bacalarına filtreler takılabilir.* Gürültülü ortamda çalışmak zorunda olan insanlar kulaklık takabilir.* Evlere, işyerlerine, okullara... ses yalıtımı yapılmalıdır.Ses kirliliğinin olumsuz etkilerini azaltmak için yukarıdakilerden kaç tanesi yapılabilir? Yöntem kelimesinin eş anlamlısı nedir? Aşağıdakilerden hangisi vücudumuzda kan akışının yavaşladığı veya azaldığı durumu ifade eder?  222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’nda yazılı olan idari para cezaları aşağıdakilerden hangisi tarafından verilir? Aşağıdakilerin hangisinde fiilimsi (eylemsi) kullanılmıştır?  Bakır ve kalayın karıştırılmasıyla elde edilen alaşım, aşağıdakilerden hangisidir? Başlığın yazımında nerde yer alan başlık kayıtları esas alınır? Mekkeliler Uhud Savaşı’ndan sonra İslamiyetin daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla Hayber Yahudileri ve bazı bedevi kabileleri ile ittifak yapmışlardır. Medine üzerine yürüyen Mekkeliler ve müttefikleri, Hendek kuşatmasındaMüslümanlara karşı başarısız olmuşlar ve geri çekilmişlerdir. Hendek Savaşı’ndan sonra Mekkeliler, bir daha Müslümanlar üzerine saldırmaya cesaret edememişler ve kendilerini savunmak için planlar yapmaya başlamışlardır.Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?  İnsanda üreme sistemi;I. Üreme hücresi oluşturmakII. Eşey hormonu üretmekIII. Döllenmeyi sağlamakyukarıda verilenlerden hangilerini gerçekleştirir? "Geniş" kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir ismi nitelemektedir? Allah ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bir memur 2300 TL maaş almaktadır. 850 TL kira, 85 TL elektrik, 78 TL su faturasını ödedikten sonra diğer harcamaları için kaç TL’si kalmıştır? Teknolojik ürünlerin doğaya zarar vermesini önlemek için ne yapmalıyız? Aşağıdakilerden hangisi dehidrasyon tepkimelerinin özelliklerinden değildir? 4 sayısının 4 fazlası kaçtır? Martin :I like playing football. How about you?Adam  :Well, - - - - .Martin :Then which sport do you like?Adam  :Basketball.  Aşağıdaki söz öbeklerinin hangisinde sıfat yoktur? Tercüman-ı Ahval gazetesinin ilk sayısında yayımlanan “Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi” - - - - türünün ilk örneğidir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Allah’ın her şeyi önceden bilmesi yani neyin, ne zaman, nerede olacağını belli bir ölçü, düzen ve plan içerisinde yaratmasına ne ad verilir? Cumhuriyetçilik, halkın kendisini yönetecek kişileri kendisinin seçmesini esas alan bir düşünce sistemidir.Buna göre;I.  TBMM’nin açılmasıII.  Medeni Kanunun kabul edilmesiIII.  Saltanatın kaldırılmasıIV. Soyadı Kanunu’nun çıkarılmasıgelişmelerinden hangileri cumhuriyetçilik ilkesiyle ilişkilidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir