S:1

Aşağıdakilerden hangisi fıkhi yorumlardandır?

Aşağıdakilerden hangisi fıkhi yorumlardandır? sorunun cevabı "Hanefilik     " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Yemeğimi az yiyince annem kızdı. cümlesinin sebebi hangisidir? Çözmek sözcüğü, hangi cümlede bağlanmak sözcüğünün karşıtı olarak kullanılmıştır? Aşağıdaki davranışlardan hangisi besin israfına neden olur? Hangi deyim, anlam ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır? Atatürkün mezarı aşağıdaki şehirlerin hangisindedir? Gök cisimleri ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Kültür ve Turizm Bakanlığı merkez teşkilatında görevli olup, ortak bir kararla atanmış olan bir memur, hakkında verilmiş bulunan soruşturma iznine karşı hangi mercie ve kaç gün içinde başvurabilir? 60 tane kalemin maliyetini a tane kalem satarak elde eden bir kırtasiyenin kâr oranı % 25 olduğuna göre a kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi, mimarinin kullanılış amacına göre yapılan bir gruplandırmadır? Dikkat azalması ve refleks yavaşlaması aşağıdakilerden hangisi için ilk sırada yer alan, kaza oluşma nedenidir? Bir saatte 3 dakika geri kalan bir duvar saati, 5 günde kaç dakika geri kalır? Ayşe, yerde yuvarlanan topa, topun hareketine zıt yönde aniden kuvvet uyguluyor. Bunun sonucunda, top hareketsiz kalıyor.Bu durumda kuvvetin hangi etkisi gözlenmiştir? Dünyanın ............... hareketi mevsimlerin oluşmasını sağlarCümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi açık tohumlu bitkilere örnektir? Cebrailden ilk vahyi alan Hz. Muhammed(sav), heyecanlanarak evine koştu.Bu durumda Peygamberimizi Endişe etme, üzülme. diyerek teselli eden kimdir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden çok yapım eki almış bir sözcük vardır? Aşağıdakilerden hangisi dilimizdeki dini motiflere bir örnek değildir? Hac ibadeti ilk olarak hangi peygamber döneminde farz kılınmıştır? En değerli kazanç kişinin kendi elinin emeğiyle kazandığıdır (Hz. Muhammed) Verilen hadisi şerifte aşağıdaki kötü alışkanlıklardan hangisine karşı çıkılmıştır? İslamiyet öncesinde kurulan Türk devletleri ve bunlara ait özelliklerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Yaşadığımız bölge dikkate alındığında hangi afetin görülme ihtimali daha düşüktür? Çalışanların iş kazalarına uğramaları veya meslek hastalıklarınatutulmalarını önlemek üzere, çalışılan yerin özelliğine ve yürürlükteki mevzuata göre çalışma süresince kullanılma zorunluluğu olan malzemelere ne ad verilir? Bir tarım ürününün yetişmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili değildir? Ercan mavi gözlü sarı saçlı bir çocuktu cümlesinde Ercanın hangi özelliğinden bahsedilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi deyim değildir? Aşağıdakilerden internet adreslerinden hangisi yanlış yazılmıştır? Kurân-ı Kerim Hz. Muhammede hangi melek aracılığıyla vahyedilmiştir? Limana yaklaşan bir gemi ..............hareket yapar.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Yasemin yarın doktora gidecek. cümlesinde aşağıdaki soruların hangisinin cevabı yoktur? Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir özelliğe sahiptir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti konulmalıdır? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın yanına D yanlış olanın yanına Y işareti koyunuz.( ) Ömrünü tamamlamış olan yıldızlar şiddetli bir patlama ile bölünürler.( ) En sıcak yıldız sarı veya kırmızı renkte ışık yayar.( ) Kutup yıldızı Küçükayı takımyıldızında bulunur.( ) Kütlesi Güneş in kütlesinden fazla olan yıldızlara büyük kütleli yıldız denir. Bu yıldızlar süpernova patlamasıyla nötron yıldızı veya kara deliğe dönüşür( ) Güneş evrendeki en büyük yıldızdır. Aşağıdaki şahsiyetlerden hangisi fıkıh alanında meşhurdur? Aşağıda Mondros Mütarekesinden sonra kurulan cemiyetler ve bu cemiyetlerin amaçları eşleştirilmiştir.Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Su- ayran-kola denilince hangi maddeler aklımıza gelmelidir? Fiziksel anlamda iş, bir cisme uygulanan ............................ ve aldığı yol ile doğru orantılıdır.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? İlk atasözleri kitabı kime aittir? Bilgisayar, akıllı tahta, yazıcı, projeksiyon makinesi gibi teknolojik ürünleri ...........................alanında kullanırız.Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Ali : Çay fabrikasında çalışıyorum.Mehmet : Zeytinyağı fabrikasında işçi olarak çalışıyorum.Hasan : Yazları pamuk tarlalarında çalışıyorumYukarıda yaptıkları işler hakkında bilgi veren kişilerin sırasıyla aşağıdaki bölgelerden hangisinde iş bulma imkanları daha fazladır? Suyun doğada sıvı halde bulunma durumuna örnek aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir