S:1

Mutezile mezhebiyle ilgili hangisi yanlıştır?

Mutezile mezhebiyle ilgili hangisi yanlıştır? sorunun cevabı "Malikilikle birçok ortak yönü vardır" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Şiirlerini önce Sisler ve Hisler ile Kırlar ve Denizler adları altında iki cilt hâlinde toplamışken daha sonra Rûh-ı Bîkayd adı altında yayımlar.Bu cümlede bahsedilen Fecriati sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir? Atomdan daha küçük veya atomu oluşturan parçacıklara atom altı parçacıklar denir.Buna göre;I. Baryonlar ve mezonlar hadronları oluşturur.II. Kuarklar doğada diğer kuarklarla birlikte gruplar halinde bulunur.III. Bir kuark ve anti kuarkın birleşimi ile baryonlar oluşur.atom altı parçacıkla ilgili ifadeler- den hangileri doğrudur? Dörtgenlerin iç açıları toplamı kaç derecedir? Kuranın evrensel bir kitap olması neyi ifade etmektedir? 78 lirayı 3 arkadaş eşit olarak paylaştılar. Her birine kaç lira düşmüştür? Aşağıdakilerden hangisinin oluşmasında İtalya ve Almanyanın uyguladığı saldırgan politikaların etkisi yoktur? Görünenin arkasındaki asıl varlığı, ilk nedenleri ve ilk ilkeleri araştıran alan aşağıdakilerden hangisidir? Utku bilgisayarı açarak ödevini yaptı. Hazırladığı ödevi yazıcıdan çıkararak, dosyasına yerleştirdi. Ödevi bitince saatlerce telefonda oyun oynadı. Yemek saati gelince sofra kurmaya çalışan annesine yardım etti. Soğuması için dolaba koyduğu yoğurdu sofraya getirdi.Utku hangi teknolojik aleti, amacının dışında kullanmıştır? Çocuk sahibi olan anne-babanın Allaha şükür için kestiği kurbana ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletindeki en büyük yönetim birimidir? Allahı (c.c.) yüceltmek amacıyla söylenen Allâhü ekber. sözünü söylemeye ne denir? Kara Kitap aşağıdaki sanatçıların hangisi tarafından yazılmıştır? 48 kglık ve 60 kglık iki çuval pirinç birbirine karıştırılmadan ve hiç artmayacak şekilde eşit boyutlardaki poşetlere her poşette eşit kütlede pirinç olacak şekilde doldurulacaktır. Bu iş için en az kaç poşet gerekir? Kuranı Kerim peygamber efendimiz Hz. Muhammed(s.a.v.) e nerede indirilmeye başlanmıştır? Hangisi halkın yönetimle ilişkileri kolaylaştırma amacıyla dönüktür? • İlk vahyi aldığı zaman eve gelmiş olayı eşine anlatmış ve heyecanını onunla paylaşmıştır.• Kızlarının evliliklerinde onların rızasını almıştır.• Hem ticaret hem de ev işleriyle ilgili konularda ailesiyle konuşmuştur.Peygamberimizin bu davranışlarından aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılabilir? Halife Abdülmelik tarafından 692 yılında yaptırılan Kubbetüs Sahra, aşağıdaki şehirlerin hangisindedir? Aşağıdakilerden hangisi bilim insanlarının özellikleri arasında yer almaz? Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı sonrası yenilen devletlerin durumunu görüşmek üzere toplanan İtilaf devletleri toplantısıdır? Anayasamızda insan hakları üç ana başlık altında ele alınmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu üç ana başlıktan biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi milli kültürümüzü yansıtmaz? Hz. Peygamber geceleri namaz kılarken kıble tarafında uyuyan Hz. Aişeyi uyandırmamaya özen gösterirdi. Sefere çıkarken en son Hz. Fatıma ile vedalaşır ve dönerken de önce onun evine gidip hal hatırını sorardı.Bu metinden Hz. Peygamber ile ilgili aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz? Monosakkaritler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Edebiyatı I. Dönem sanatçılarından biridir? Aşağıdakilerden hangisinde sanatçı, kendisine ait olmayan bir yapıtla birlikte verilmiştir? I- Hücrede sentezlenip, canlı yapısında bulunan ve karbon içeren bileşikler organik bileşik adını alır.II- Karbondioksit karbon içerdiği için organik bileşiktir.Yukarıda organik bileşiklerle ilgili verilenler için ne söylenebilir? Türkiye, boğazlar üzerindeki egemenlik hakkını aşağıdakilerden hangisi ile tam olarak kazanmıştır? Aşağıdaki şıklarda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi derinin görevlerinden birisi değildir? Bir çıkarma işleminde Fark= 2 569, çıkan sayı= 2601 ise Eksilen sayı kaçtır? Saatteki hızı 80 km/saat olan bir araba 6 saatte kaç kilometre yol gider? Besinleri hangi kaynaklardan elde ederiz? Aşağıda verilenlerden ifadelerden hangisi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi İslamın yasakladığı davranışlardan biridir? (Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. (Fatiha suresi, 5. ayet) Bu ayetten aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Ressam ile tuval arasında bir ilişki vardır. Benzer ilişki aşağıdakilerden hangisinde vardır? Aşağıdaki savaşlardan hangisi Müslümanlarla müşrikler arasında 624 yılında yapılan ilk savaştır? Ardışık 3 sayının toplamları 510 olduğuna göre en küçük sayının 4 katı kaçtır? Ali 44 yaşındadır. Ali'nin yaşının, arkadaşı Veli'nin yaşına oranı 11/8 dir. Buna göre Velii'nin yaşı kaçtır? 1-Sivrisinek 2-Sahilde 3-Ağaçlık Yukarıdaki sözcüklerin yapıları sırayla hangi seçenekte doğru verilmiştir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir