S:1

Aşağıdakilerden hangisi inançla ilgili yorumların temel amaçlarından biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi inançla ilgili yorumların temel amaçlarından biri değildir? sorunun cevabı "İbadetlerin detaylı bir şekilde açıklamasını yapmak" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi bir soru cümlesidir? Dosya ve klasörlerin saklanabileceğini fiziksel ortamlara sürücü denir. Örneğin sabit disk, CD/DVD ROM sürücüsü, hafıza kartı, USB bellek gibi. Bilgisayara takılan tüm sürücüler ................... simgesine tıklandığında açılan ekranda görülebilir. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Sarımsak kelimesinde ünsüz harflerin sayısı kaçtır? Yarısı 57 olan sayının 10 katının 52 fazlası kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi Brezilyanın fiziki bir özelliğidir? Aşağıda belirtilen kurum ve derneklerden hangisi doğayı korumayı amaçlayan dernek ve kurumlardan biridir? Doğal çevre, doğada kendiliğinden var olan şeylerin oluşturduğu çevredir .Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğal çevreyi oluşturan unsurlardan biri olamaz? 15' ten 30' a kadar beşerli ritmik sayan bir öğrenci hangi sayıları söyler? Dengeli ve düzenli beslenmenin hayatımız açısından en önemli sonucu hangisidir? Mekkedekilerin ve dışarıdan gelenlerin can ve mal güvenliğini sağlamak, haksızlıklara karşı çıkmak amacıyla kurulmuş olan ve Hz. Muhammedin de bulunduğu grubun adı aşağıdakilerden hangisidir? Günümüzde bir mahalle süpermarketinde bile dış ülkelerden gelen ürünleri görebilmek mümkündür. Aynı şekilde ülkemizde yetiştirilen meyve ve sebzeleri dünyanın herhangi bir ülkesindeki marketlerde bulmak mümkündür.Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? Azerbaycana ait Karabağın işgal altında olması Türkiye ile aşağıdaki ülkelerden hangisi arasındaki ilişkileri olumsuz yönde etkilemektedir? Aşağıdakilerden hangisi boy (gusül) abdestinin farzlarından değildir? Atmosferde meydana gelen hava olaylarının oluşumunu, gelişimini ve değişimini nedenleri ile inceleyen ve bu hava olaylarının canlılar ve dünya açısından doğuracağı sonuçları araştıran bilim dalına ne denir? Sözcük ikililerinden hangisi karşıt anlamlı değildir? A ve B model cep telefonu fiyatları ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir.• A marka cep telefonu liste fiyatı üzerinden % 20 indirim yapılarak peşin 2576 liraya satılıyor.• B marka cep telefonu liste fiyatına % 10 zam yapılarak her bir taksiti 220 lira olacak şekilde 10 taksitle satılıyor.Buna göre başlangıçta A model telefonun liste fiyatı B model telefonun liste fiyatından kaç lira fazladır? Bize zor bir durumda yardım eden kişiye ne deriz? Yararlı cemiyetler hangi isimle birleşmiştir? Aşağıda verilen altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamda kullanılmıştır? Ödül kelimesinin zıt - karşıt anlamlısı nedir? Üç tarafı sularla çevrili kara parçasına ne denir? Hangi cümlede merak söz konusudur? Mekkeli müşriklerin Müslümanları resmen tanıdıkları antlaşmadır. Bu antlaşmayla birçok kabile Müslüman oldu ve İslam hızla yayılmaya başladı.Hakkında bilgi verilen bu antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Peygamberimizin aile fertleri hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Bazı sanayi tesislerinde ham maddelerin işlenmesi sırasında büyük oranda suya ihtiyaç vardır. Bu tür ham maddeleri işleyen sanayi tesislerinin yer seçiminde suyun kolay temini dikkate alınmaktadır.Buna göre aşağıdaki sanayi tesislerinden hangisinin yer seçiminde su kaynaklarının etkisi diğerlerine göre azdır? Bir iletkenden birim zamanda geçen elektrik yükü miktarına........denirCümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıda verilen yerlerin hangisi diğerlerine göre daha fazla enerji tüketmektedir? a . b = 18c . b = 9olduğuna göre b. ( a+c) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi koruyucu haklardan değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisi yüklemin türü yönünden farklıdır? 657 sayılı Devlet Memurluğu Kanununa göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Günümüzdeki Gediz, Küçük ve Büyük Menderes ırmaklarının aktığı grabenlerin oluşmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi olmuştur? Arkadaşı Tarıkın düzenli olarak kan bağışında bulunduğunu öğrenen Semih, bunun hem sağlıklı yaşama katkı sağladığını hem de zor durumda olan insanlara destek olduğunu öğrenince kendisi de kan bağışı yapmaya karar verir.Buna göre Semihin aşağıdakilerin hangisine gitmesi uygun olur? I. NaClII. HO 2III. Cl2Yukarıdakilerden hangilerinin kimyasal türü moleküldür? Çeşitli mesleklerde çalışmakta olanların hizmet içinde ve mesleklerinde gelişmeleri için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır.1739 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Temel Kanununa göre yukarıda belirtilen ifade hangi eğitim kapsamına dahildir? Büyük İskenderin Asya Seferi sonucunda, Yunan Medeniyeti ile Doğu Medeniyetinin karışımından ortaya çıkan uygarlığa ne denir? Bir toplumda kurban ibadeti hakkıyla yerine getirildiğinde orada aşağıdakilerden hangisi azalır? Aşağıdakilerden hangisi ikaz etmek sözcüğünün eş anlamlısıdır? Aşağıdakilerden hangisi, işletmeler faaliyetlerini sürdürürken çevrenin korunmasına yönelik alınması gerekli tedbirlerde bir eksiklik olduğunu göstermektedir? Ramazan kağıttan yaptığı gemiyi yüzdürmek için leğen içerisine kova ile su dökmektedir.1 kova 4 şişe su ile dolduğuna göre 6 kova ile dolan leğen için kaç şişe suya ihtiyaç vardır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir