S:1

Coğrafi Keşiflerin sonuçlarındanhangisi Osmanlı Devletinin ekonomisini en fazla olumsuz etkileyen faktör olmuştur?

Coğrafi Keşiflerin sonuçlarındanhangisi Osmanlı Devletinin ekonomisini en fazla olumsuz etkileyen faktör olmuştur? sorunun cevabı "Yeni ticaret yolu bulundu. İpek ve Baharat yolları önemini kaybetti." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Peygamberimizin bakımını üstlenen amcası ve dedesi hangi şıkta doğru verilmiştir? Aşağıdaki atasözlerinden hangisi hem gerçek hem mecaz anlam içermektedir? Mehmet ile Ali topaç çevirme oyunu oynuyorlardı. Topaç için hareketi aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi çocuk hakları sözleşmesine yön veren temel değerlerden değildir? ‟Nefret – Sıcak – Sürü – İnsanlar” isimlerinin türleri aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır? Okulumuz 3 katlıdır. Her katta 8 sınıf bulunmaktadır, her sınıfta ise 34 öğrenci vardır. Buna göre okulumuzda kaç öğrenci vardır? Aşağıdakilerden hangisi isim tamlaması değildir? Aşağıda deprem ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi bir basamaklı en büyük doğal sayının romen rakamı ile yazılışıdır? 1980 yılında başlayıp sekiz yıl gibi süren ve yaklaşık bir milyon insanın hayatını kaybettiği İran- Irak Savaşı’nın çıkış nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 1. Durum: Fransa Mondros Mütarekesi’nden sonra Güney bölgelerimize asker çıkarmıştır.2. Durum: Devlet Fransızların işgaline müdahale edecek ordu gönderememiştir.Sonuç: ?Verilen iki durumun sonucunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmiştir? Çevremizde bulunan doğal unsurlar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? 1 litre benzinle 15 km yol giden bir araç, 330 km uzaklıktaki bir şehre gidip geliyor. Yolculuğu boyunca kaç litre benzin tüketmiştir? Aşağıdaki karışımlardan hangisi süzme yöntemiyle ayrıştırılamaz?  İslam’a göre kimler sorumludur?  Aşağıdaki davranışlardan hangisi iskelet sağlığımızı olumsuz yönde etkiler?   Aşağıdaki sayılardan hangisinin onlar basamağında 3 rakamı vardır? Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Hicretten önce meydana gelmiştir? Okulda kullandığımız kaynaklarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış bir davranıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ki” nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?  “…Hiçbir kimse başkasının günah yükünü yüklen- mez…” (Zümer suresi, 7. ayet)Bu ayetten çıkartılabilecek mesaj aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi vadandaşın devlete karşı olan sorumluluklardan biri değildir? Günümüzde özellikle sigara kullanımını azaltmak için çeşitli önlemler alınmaktadır. Hangisi bu önlemlerden biri değildir? “Türkiye’ye birçok turist gelmektedir. Çünkü………………………………..”Yukarıdaki noktalı yere aşağıdaki cümlelerden hangisi gelmelidir? Saat 20.45 ’te  başlayan film 1 saat 45 dakika sürüyor. Film saat kaçta bitmiştir ? Halife Kadir Billah, aşağıda- ki hangi Gazne hükümdarına,Sumnat’taki büyük putu kırmasın- dan dolayı “Kehfüddevle Ve’l-İslam” unvanını vermiştir? “Gülçin Öğretmen, dersini işlerken öğretim konularını yetiştirmekte zorlandığını fark etmiştir. Ders planını tekrar gözden geçirdiğinde bir sorun olmadığını görmüş ancak ders süresini etkin bir şekilde kullanamadığını belirlemiştir.”Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz? Maddenin dördüncü hâli plazmalarla ilgili verilen;I. İyonlaşmış gaz molekülleridir.II. Elektrik alandan etkilenirler.III. Evrende çok az rastlanır.yargılarından hangileri doğrudur? Delete tuşunun görevi nedir?  Aşağıda bazı meslekler ve bu mesleklerin çağrıştırdıkları verilirken hangisinde yanlışlık yapılmıştır? Hangi seçenekte “-de” eki yanlış yazılmıştır? 68957 doğal sayısının 10 ile bölümünden kalan a, 5' e bölümünden kalan b ise a + b kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin matematik konumunun sonuçlarından biri değildir? Mona Lisa adlı eser aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir? Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yazılar için söylenebilir?  Denemeler konularına göre ve yazılış amaçlarına göre gruplara ayrılır.Aşağıdakilerden hangisi bu gruplardan değildir? Niçin Kuranı okumalıyız ? sorusunun  cevabı hangisi olamaz ? Jerry : ................ you drive a car?Tom : No, I can’t.  Bir kütüphanedeki 500 kitabın 340 tanesi okunmak için verilmiştir. Geriye kaç kitap kalmıştır? Günlük yaşantımızda dilek ve dualarımızda dini ifadeler kullanırız. Aşağıdaki şıklardan hangisinde hem dilek ifadesi hem de Allah’a yapılan dua ifadesi yer almaktadır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir